Veckans dikt. Något sa den mig.

18 juli, 2017

Efterskrivet

Denna lådkamera från 30-talet, inköpt pr
postorder, förmår inte avbilda ens enk-
laste förflyttningar. Skjuter enbart mot sit-
tande fågel. Tar bara bara tillstånd. Aldrig sin-
nesrörelser. Allt är återfört till de ursprung-
liga elementen: ljuset, mörkret, de tålmo-
digt inväntade stillestånden. Ändå inte ute-
slutande hänvisade till småkonsten. Kan
återge även stora motiv: regeringen i sit-
tande konselj, det församlade kyrkomötet,
minnesutställningar, förbundskongresser,
kedjehus, företagsaftnar, demonstrationståg 
som inte börjat gå.

Birger Norman Lyrik 1950-1974 Utgiven på Rabén och Sjögren 1980

 

 

 

 

 


Birger Norman igen. Ständigt aktuell!

16 oktober, 2016

Främlingen

Det är inte sant att friheten
aldrig kan dö.
Alltför många människor har sett 
friheten dö.
De vet, ty de har gråtit.
Och deras tårar har frusit 
till hagelkorn.

Prata alltså inte idealistiskt skit.
Du som andra kan få följa friheten
till graven.

Efteråt möter du en främling
på vägen
Pröva hans blick.
Se långt in i hans ögon.

Ur diktsamlingen ”Utanför Eden” 1974


I kväll får det bli en dikt av Birger Norman

11 oktober, 2016

Tystnaderna

I

Vem har tid att lyssna
till viskningarna mellan orden
Vem har tid för tystnaden
kring det som blev sagt
det som är annorlunda
och tvärt emot  Vem
har tid för det som döljer sig
i det klara ljuset
kring tingens rena konturer
Vem har tid att lyssna
när så många av stadens
befjädrade gudar ska dyrkas

II

Det angelägna är aldrig
påträngande   Har tid att vänta
tills röken drivit bort
När tivolihjulet stannat
och färgerna somnat
kommer den stjärnklara natten
och betraktar dig ansikte
bakom ansikte i en klarhet
utan botten   Floden
drar manteln om axlarna
och går ned till kraftverkets
turbiner

Birger Norman ur diktsamlingen Frånvarons ring 1956 hämtad ur Birger Norman Lyrik 1950-1974 Raben & Sjögrens förlag


En dikt i repris. Tillägnad supervalåret 2014.

15 augusti, 2013

SUMMA THEOLOGICUM

Pastorn föll ifrån och kom ut i världen.
Efter en tid på samhällets botten, bland
existenser utan kollektivavtal, resocialiserades
han av sin andra hustru och blev reseledare
i ett folkrörelseanknutet företag. En kväll i
Smyrna råkade han dricka för mycket vin, och
fick ett återfall i det pastorala. Vajande i
den egeiska aftonbrisen pekade han på den
förskrämda gruppen av lärarinnor med hårknut
och sa: Ju mer jag får se av politik och andra
försök att ordna upp tillvaron i stort, desto
nödvändigare ter sig antagandet att Guds
obegripliga nåd allena tör vara den okända faktor,
som gör att denna värld inte för länge sen rest
åt helvete.

Det är inte utan att jag håller med Birger Norman.


Nattlig diktläsning

26 februari, 2013

Främlingen

Det är inte sant att friheten
aldrig kan dö.
Alltför många människor har sett
friheten dö.
De vet, ty de har gråtit.
Och deras tårar har frusit
till hagelkorn.

Prata alltså inte idealistiskt skit
Du som andra kan få följa friheten
till graven.

Efteråt möter du en främling
på vägen.
Pröva hans blick.
Se långt in i hans ögon.

Ur diktsamlingen ”Utanför eden” av Birger Norman


Inget 1 maj-tåg i år heller

1 maj, 2011

Jag har sen 2007 avstått från deltagande i de traditionella 1 maj-demonstrationerna.

Den 1 maj 2007 tog jag hjälp av Birger Norman för att förklara mitt beslut att avstå från att demonstrera. Birger Normans dikt står sig som förklaring även i år.

1 maj

Bestig din smärtas berg och se
förlorade riken, förlorade drömmar
Mest förlorad är freden

Vi stod vid korsvägen, skiljevägen
Professorerna kom till oss
och våra kamrater ministrarna
De lade på oss ett ansvar
som var för gammalt och för tidigt
och som ledde oss undan ansvaret

Genom medvetandet om klassen
 fanns ett medvetande om världen
och ett medvetande om människan
Vi övergav det trängre medvetande
som begärde vår trohet
 och förlorade alla våra vägar   

 Intet blod må utkrävas
Förräderiet var redan berett i våra hjärtan


Utanför Eden

3 november, 2008

Världen

Världen myllrar, men du kan välja
att se den genom ett rutmönster.

Du kan lägga ett nät av orsak och verkan
över den, och tro den förklarad.

Men solen är inte orsak till gräset.
De kallar på varandra, bortom ont och gott.

De är kvar i Paradiset, medan du idogt
knogar i din cyrkelverkstad av pedal och kedja.

Världen är inte dunkel och oförklarlig.
den är ljus, tydlig och helt oåtkomlig.

Spermien är inte orsak till cellen eller tvärt om.
De uppgår i ett inneslutningsalternativ.

Så löper hararna över skogsängen och världen
är inte din, men upplåter sig.

En dikt av Birger Norman ur hans diktsamling Utanför Eden från 1974

Andra bloggar om: , , ,


Sorgsna tankar i natten

1 maj, 2007

Av olika anledningar tänker jag inte demonstrera idag. För några år sedan skulle jag nog ha prioriterat annorlunda. Det är inte många 1 maj-demonstrationer jag missat genom åren. De senaste åren har det för mig mest känts som nostalgi, istället för en reell klassmanifestation.

 

Som vanligt, när jag har svårt att hitta orden, lånar jag andras. I natt får Birger Norman stå till tjänst, Jag lånar ord, som lite uttrycker det vemod jag ändå känner, att en viktig och livslång period i mitt liv tappat sin mening.

 

1 maj

Bestig din smärtas berg och se
förlorade riken, förlorade drömmar
Mest förlorad är freden

Vi stod vid korsvägen, skiljevägen
Professorerna kom till oss
och våra kamrater ministrarna
De lade på oss ett ansvar
som var för gammalt och för tidigt
och som ledde oss undan ansvaret

Genom medvetandet om klassen
 fanns ett medvetande om världen
och ett medvetande om människan
Vi övergav det trängre medvetande
som begärde vår trohet
 och förlorade alla våra vägar
   

 Intet blod må utkrävas
Förräderiet var redan berett i våra hjärtan


Ord och inga visor!

22 april, 2007

I natt ska jag bjuda på dikt av Birger Norman, ”Summa Theologicum”. Dikten är hämtad ur en samlingsvolym Lyrik 1950 – 1974. Dikten publicerades första gången i diktsamlingen Strykfågel från 1964.

Dikten speglar en hos mig ofta förekommande sinnesstämning.

SUMMA THEOLOGICUM

Pastorn föll ifrån och kom ut i världen. Efter
en tid på samhällets botten, bland existenser
utan kollektivavtal, resocialiserades
han av sin andra hustru och blev reseledare
i ett folkrörelseanknutet företag. En kväll i
Smyrna råkade han dricka för mycket vin,
och fick ett återfall i det pastorala. Vajande
i den egeiska aftonbrisen pekade han på
den förskrämda gruppen av lärarinnor med
hårknut, och sa: Ju mer jag får se av politik
och andra försök att ordna upp tillvaron
i stort, desto nödvändigare ter sig
antagandet att Guds obegripliga nåd allena
tör vara den okända faktor, som gör att
denna värld inte för länge sen rest åt helvete.