I dag finns det anledning att vara både glad och stolt!

8 november, 2009

Det är inte varje dag Svenska Kyrkan viger två kvinnor, Eva Brunne och Tuulikki Koivunen Bylund, samma dag till biskopar. Stockholms och Härnösands stift är att gratulera, men också hela Kyrkan! Jag har hela dagen känt en stilla glädje, över att ha förmånen att vara medlem och aktiv i Svenska Kyrkan.