En glad nyhet!

28 januari, 2009

Dagen och Kyrkans Tidning(KT) rapporterar den glada nyheten att Tuulikki Koivunen Bylund fick flest röster i provvalet till ny biskop i Härnösands stift.

Jag kan inte förneka, att min stora uppskattning av domprost Koivunen Bylund bottnar i hennes modiga uppträdande, när hon godkände Elisabeth Ohlsson Wallins fotoutställning Ecce Homo för visning i domkyrkan i Uppsala.

Efter det har jag oftast med stor uppskattning följt hennes aktiviteter genom åren. Så bra man nu kan följa någon i massmedier. Upplever att jag ändå har så pass på fötterna, att jag vågar säga, att Tuulikki Koivunen Bylund har alla förutsättningar att bli en bra biskop för Härnösands stift.

Hoppas att Härnösands stift i slutändan inte gör samma misstag, som stiften i Åbo och Skara, som ansåg sig ha råd att säga nej till en modig och stridbar biskop.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,