Tala om kvinnomakt! Några tusen kvinnor kränker tydligen hela den europeiska kontinenten!

14 juli, 2010

När jag skrev, inspirerade av en ledare i Dagen, mina inlägg: Staten drar korset i smutsen och Vem har rätt? Soile Lautsi eller Silvio Berlusconi? stötte jag på nedanstående mening i ledarartikeln. Jag har nu funderat kring meningen i några dagar och vet inte riktigt hur den bör tolkas. Får väl testa. Alltid är det väl någon som anser sig manad att undervisa en fåkunnig. Så här skrev Thomas Österberg:

”Det är tänkvärt när Ove Bring, professor emeritus i folkrätt uttrycker att domen i Europadomstolen har etablerat en ny princip: ”Rätten att inte bli förnärmad”.

De senaste åren har heltäckande klädsel för kvinnor upprört allt större grupper i Europa.  Antalet kvinnor, som bär heltäckande klädsel är mycket litet. Så få, att det är svårt att riktigt förstå upprördheten. Det mesta av kritiken bottnar, det är min fasta övertygelse, i en islamfientlig inställning, trots alla fikonlöv om värnandet om kvinnors rätt och terroristhot. Jag får jag acceptera, hur obegripligt det än är för mig, att människor är upprörda och känner sig både förnärmade och kränkta av dessa fåtaliga burkaklädda kvinnor.

Problemet för alla dessa kränkta och förnärmade medborgare, i skilda europeiska länder, är att de inte har någon rättslig instans att gå till med sina kränkta känslor. Känslorna baseras, i de flesta fall, inte på någon personlig erfarenhet eller kunskap, utan det har funnits politiska krafter, som medvetet manat fram känslorna. I de flesta länder i Europa finns dessa politiska krafter, vars främsta måltavla är muslimerna och den påstådda islamiseringen.

Det nya, som tillkommit de senaste åren, är att de etablerade politiska partierna runt om i Europa, medvetet börjat spela på de antimuslimska känslorna bl. a för att dölja sin oförmåga att lösa ländernas politiska och ekonomiska problem. Nu senast i Frankrike. Nationalförsamlingen tog beslut i går om ett förbud mot heltäckande slöja. Beslutet innebär inte, att Frankrike på något sätt närmat sig en lösning på, vare sig de ekonomiska problem landet har eller att alla de politiska skandalerna, vi läser om varje dag, skulle försvunnit. Allt kvarstår, men det politiska etablissemanget har visat handlingskraft. Det är många länder som är inne på samma lösning. Belgien har som Frankrike tagit ett liknande beslut. Många andra länder Europa diskuterar eller planerar liknande beslut bl. a Italien.

Om besluten vinner laga kraft, uppstår intressanta juridiska frågeställningar. Då kommer med all säkerhet många, förhoppningsvis alla, som omfattas av beslutet vända sig till Europadomstolen och hävda att länderna kränker deras mänskliga rättigheter. Det skall bli intressant att läsa vad professor emeritus folkrätt Ove Bring och ledarskribenten på Dagen Thomas Österberg kommer att skriva i den situationen. Kommer de att bemöta kvinnorna lika föraktfullt, som de gör med Soile Lautsi och tala om ”rätten att inte bli förnärmad.”

Frågan om mänskliga rättigheter är inte så svårt, som många vill göra det till. Frågan om jag eller någon annan blivit kränkt, är inte något som en majoritet kan avgöra. Det spelar ingen roll om 75 % av fransmännen anser att ett burkaförbud är berättigad. En demokratisk stat skall inte stifta lagar som inskränker religionsfriheten. Den majoritet som anser sig förnärmade av burkaklädda kvinnor får finna sig i, att de kvinnorna befinner sig i det offentliga rummet. Jag behöver inte förstå bruket. Bristande förståelse hos majoriteten är inte något skäl, att kränka någons mänskliga rättigheter.

Lika lite som staten inte skall inskränka minoriteters rätt, att få praktisera sin religion, så skall staten inte ensidigt gynna en religiös eller politisk uppfattning, oavsett om en majoritet av befolkningen omfattar uppfattningen. Det är den här tolkningen Soile Lautsi åberopade, när hon gick till Europadomstolen för att få stöd. Hon menar, att den italienska staten inte erbjuder henne och hennes barn en neutral skola, utan enbart en kristen skola. Det är bara att acceptera. Hon har rätt!

Jag väntar med spänning på Europadomstolens slutgiltiga dom när det gäller krucifix i kommunala skolsalar i Italien. Tänk om domstolen ger Berlusconi rätt. Krucifix är inte en kristen symbol! Undrar om domstolen verkligen vågar sig på ett sådant vågstycke?

Givetvis väntar jag med lika stor spänning på Europadomstolens framtida domslut vad gäller burkaförbudet. Undrar verkligen om domstolen värnar mer om fransmännens rätt, att se någon ögonen, än om en religiös, om än udda, praktik. Jag tror, eller rättare sagt, jag är övertygad om att Europadomstolen kommer att genomskåda den antiislamistiska grunden för lagstiftningen och ge kvinnorna rätt.

DN, SvD, Dagen

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser