Guds verk i vår tid.

25 augusti, 2008

Det händer lite då och då, när jag efter min morgonandakt sitter och begrundar det jag läst, att det bubblar över. Jag bara måste dela med mig till andra! Dagens texter i ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma är av den karaktären! Hoppas orden skänker kraft!

”I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra för fint bruk och de senare för mindre fint. Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott.”  2 Timotheosbrevet 2:20-21

Guds verk i vår tid

”Gud har kallat var och en av oss att utföra hans verk i sin tid.” Gesammelte Schriften

”Vi är inte kallade att enbart vaka över det goda som Gud har gjort i gångna tider, inte heller att endast be för framtiden. Vi måste engagera oss i vår tids frågor. Olika medlemmar i kyrkan kan ha olika uppfattning om vilka de frågorna är. Men hur vi än prioriterar bör dessa ingå: att vårda sig om Guds skapelse, att arbeta för rättvisa och rättfärdighet samt dela med sig av evangeliet.”

Ord att tänka på: Olika människor ser på vår tids behov på olika sätt. Vår uppgift är inte att få andra att tycka som vi utan att helhjärtat arbeta för det vi tror på.

Andra bloggar om: , , , ,


Kan det här vara ett möjligt svar, Kristian?

4 juli, 2008

När jag i morse surfade runt i min bloggförsamling, stötte jag på ett inlägg av Kristian Nyman: ”Vill jag väckelse, och vad får det kosta?” Bara några timmar före hade jag under min dagliga andakt, med ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma, mediterat över andaktstexterna för 4 juli. Jag upplever att texterna berör samma frågeställning som Kristian tar upp, men kanske ger ett annat svar än vad Kristian ger:

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ‘Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Jesus för Världen… 

”Allting skulle vara meningslöst om vi skulle försöka reservera Kristus för kyrkan… Kristus dog för världen.” Gesammelte Schriften

”Om Kristus är given till världen och inte bara till kyrkan, då måste vi förstå att han redan är aktivt närvarande i världen. Kyrkan slår ofta knut på sig själv i försöken att hitta vägar att föra ut Kristus till världen, när den istället borde arbeta där Kristus redan finns. Hans närvaro kan förnimmas i hjälporganisationer, hos idealistiska ungdomar, i politiska omvälvningar, i människors sorg, i ekonomiska kriser eller i nya fredsrörelser. Kristi närvaro är i sådana sammanhang dold. Kyrkans uppgift är att förkunna Kristus öppet så att kvinnor och män kan tro att han är Guds son, Frälsaren och historiens Herre.”

Ord att tänka på: Vi önskar ofta förmedla Kristus till någon, men han finns ju redan där, för han går före oss.

Andra bloggar om: , , , ,


Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer 12 april

12 april, 2008

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Joh 1:14)

 

En ”världslig” kristen tro

”Förenade med Kristus finner han att i Kristus har Gud och världen försonats… Hans värdslighet skiljer honom inte från Kristus, och hans kristna tro skiljer honom från världen.” Gesammelte Schriften

En kristen lever ständigt i spänningen mellan olika realiteter. Vi har spänningen mellan det som är och det vi tror. Vi har spänningen mellan att vara världsligt vis och andligt sann och mellan att längta till himlen och att arbeta aktivt för förändringar här på jorden. Dessa spänningar kommer vi antagligen få leva med. Men Kristus kom hit ned för att visa oss vägen. I honom omfamnade Gud världen samtidigt som han erbjöd den försoning.

Ord att tänka på: Om världen är föremål för Guds försonande kärlek är det knappast möjligt för oss att leva som om världen inte berörde oss.

Texterna är hämtade ur andaktsboken: Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer av Charles Ringma. Jag önskar tillägna dagens andakt Emanuel Karlsten.

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Dags för nyårslöften!

1 december, 2007

Det finns en tradition att avlägga nyårslöften inför ett nytt år. Idag blev jag verkligen inspirerad att avge ett nyårslöfte, när jag ägnade mig åt min dagliga andaktsstund med Dietrich Bonhoeffer. Andaktsboken ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma har varit min dagliga följeslagare i snart 14 år och fortfarande får den mig att stanna till och tänka.

”Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen.” 2 Kor 10:3

Där världen och det andliga möts

”Detta är vad jag menar med världslighet – att ta livet som det kommer, med alla dess plikter och problem… Det är så man kastar sig helt och fullt i Guds armar och tar del av hans lidanden i världen.” (Motstånd och underkastelse)

”Vi ska delta med liv och lust i det mångfacetterade livet. Samtidigt som vi gör det behöver vi vila i Guds famn. Om vi bara kastar oss över livets utmaningar utan att ha Guds välsignelse, går vi vilse. Om vi å andra sidan kastar oss i Guds famn för att slippa undan världen med allt ansvar och alla olösliga problem, då missar vi den sanna andligheten.”

Ord att tänka på: Världslighet och andlighet möts där en kristen går ut i livet utrustad med Guds nåd och kärlek.