Dagens andakt med Bonhoeffer

30 maj, 2013

Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. (Matteus 13:16)

Endast Guds ord

”Det kommer alltid att vara så, att det klokaste lärjungen kan göra är att endast hålla sig till Guds ord.” (Efterföljelse)

”Vi kan göra alltsammans mycket svårt för oss. Vi kan till och med fördunkla den goda nyheten. Vi kan göra den till föremål för historisk forskning eller till ett ämne för filosofisk eller etisk avhandling – istället för till ett ord som vänder sig till oss och utmanar oss att tro vad det säger och leva efter det. Det svåra med Bibeln är inte så mycket att förstå den som att leva efter den.”

ORD ATT TÄNKA PÅ: Lärjungen vill höra Mästarens ord. Och eftersom han älskar Mästaren och är älskad av honom, finner han det rimligt att tro
Mästarens ord och leva efter dem.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,