Ett inlägg i debatten om Kyrkans uppgift i världen

8 maj, 2013

Min dagliga andakt med Charles Ringmas bok ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” kändes osedvanligt aktuell, när jag läste dagens nummer av KT. Nu till andaktstexterna för den 8 maj.

”Älska inte världen och det som finns i världen.
Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek
i honom” (1 Johannesbrevet 2:15)

Kärleken till världen

”Det finns ingen sann kärlek till världen
förutom den kärlek med vilken Gud har älskat den
genom Jesus Kristus.” (Efterföljelse)

Vi uppmanas att älska världen innerligt. Vi
ska älska och vårda naturen. Vi ska glädjas
över och berika den kultur vi lever i. Vi ska
älska människorna, antingen de är kristna eller
inte. Men vi ska inte älska ”världsligheten”
med dess högmod och uppror mot Gud.
Kärleken till världen kan vi bara hålla fast vid
om vi låter Jesu kärlek inspirera oss och flöda
över i våra hjärtan.”

ORD ATT TÄNKA PÅ: Kristi kärlek drar oss alltid mot
världen och inte ifrån den.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Guds verk i vår tid.

25 augusti, 2008

Det händer lite då och då, när jag efter min morgonandakt sitter och begrundar det jag läst, att det bubblar över. Jag bara måste dela med mig till andra! Dagens texter i ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma är av den karaktären! Hoppas orden skänker kraft!

”I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra för fint bruk och de senare för mindre fint. Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott.”  2 Timotheosbrevet 2:20-21

Guds verk i vår tid

”Gud har kallat var och en av oss att utföra hans verk i sin tid.” Gesammelte Schriften

”Vi är inte kallade att enbart vaka över det goda som Gud har gjort i gångna tider, inte heller att endast be för framtiden. Vi måste engagera oss i vår tids frågor. Olika medlemmar i kyrkan kan ha olika uppfattning om vilka de frågorna är. Men hur vi än prioriterar bör dessa ingå: att vårda sig om Guds skapelse, att arbeta för rättvisa och rättfärdighet samt dela med sig av evangeliet.”

Ord att tänka på: Olika människor ser på vår tids behov på olika sätt. Vår uppgift är inte att få andra att tycka som vi utan att helhjärtat arbeta för det vi tror på.

Andra bloggar om: , , , ,


Dags för nyårslöften!

1 december, 2007

Det finns en tradition att avlägga nyårslöften inför ett nytt år. Idag blev jag verkligen inspirerad att avge ett nyårslöfte, när jag ägnade mig åt min dagliga andaktsstund med Dietrich Bonhoeffer. Andaktsboken ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma har varit min dagliga följeslagare i snart 14 år och fortfarande får den mig att stanna till och tänka.

”Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen.” 2 Kor 10:3

Där världen och det andliga möts

”Detta är vad jag menar med världslighet – att ta livet som det kommer, med alla dess plikter och problem… Det är så man kastar sig helt och fullt i Guds armar och tar del av hans lidanden i världen.” (Motstånd och underkastelse)

”Vi ska delta med liv och lust i det mångfacetterade livet. Samtidigt som vi gör det behöver vi vila i Guds famn. Om vi bara kastar oss över livets utmaningar utan att ha Guds välsignelse, går vi vilse. Om vi å andra sidan kastar oss i Guds famn för att slippa undan världen med allt ansvar och alla olösliga problem, då missar vi den sanna andligheten.”

Ord att tänka på: Världslighet och andlighet möts där en kristen går ut i livet utrustad med Guds nåd och kärlek.