De apostoliska fäderna ger goda råd i den dagsaktuella tiggeridebatten!

8 september, 2016

De senaste åren har vi alla upplevt hur så kallade EU-migranter, en försköning av verkligheten, för att slippa säga, att det oftast rör sig om romer från Rumänien och Bulgarien. Begreppet EU-migrant är så där lagom distanserande. Under samma tid har jag också personligen hört och också läst hur besserwissrar talat om för mig hur det egentligen ligger till: Tiggarna utanför ICA Delsbo, är inte fattiga, att de sitter där i kyla och värme är bara en täckmantel för kriminell verksamhet. Besserwissrarna har minsann sett, att varje tiggare inte har en egen bil, utan de verkar dela på bilar med andra. Vilket bevisar att de är organiserade. Ytterligare ”bevis” att de är organiserade är att det verkar som om varje tiggare inte själv går till banken och växlar sina mynt i kopparna till sedlar, utan de samordnar även den verksamheten. Jag undrar hur Hälsinglands Sparbank i Delsbo skulle uppleva, att det kom in ett gäng romer som vill växla pengar! Dyrt skulle det också bli!
Att de inte är fattiga, finns en mängd små tecken på. De har ofta mobiler, de är inte tacksamma om de blir erbjudna mat istället för pengar och ofta har de hela skor också! Det är inte bara en, som uppmanat mig att inte ge, för jag bidrar bara till att uppmuntra kriminell verksamhet.

Ni kan nog förstå, att jag blev glad sent i natt, när jag i ”De apostoliska fäderna” läste bl a följande:

”Gör det goda, och giv helhjärtat åt alla behövande av dina mödors frukt, såsom Gud skänker dig, utan att tveka åt vem du skall giva eller icke giva. Giv åt alla, ty Gud vill giva åt alla av sina gåvor. De som sålunda taga emot, skola avlägga räkenskap för Gud, varför de tagit emot och till vad. Ty de mottagare, som äro i nöd, skola ej dömas, men de som taga emot med hyckleri skola få sin dom. Den som giver är alltså utan skuld; såsom han av Herren fått fullgöra sin tjänst, så har han fullgjort den helhjärtat utan att överväga åt vem han skall giva eller ej. Denna riktigt fullgjorda tjänst blev alltså härlig i Guds ögon. Den som således tjänar i enfald skall leva för Gud. Håll nu dessa bud såsom jag talat till dig, så att din och din familjs bot befinnes ske i enfald och ditt hjärta må vara rent och obefläckat”

Citatet bekräftar det innerst inne visste, att jag inte skall lyssna på vare sig kristna eller andra besserwissrar, utan ge, utan baktankar! Citatet är hämtad ur Hermas´Herde. Delar av skriften är från slutet av 100-talet, men blev färdigställd kring år 150. Hela skriften finns i boken ”De apostoliska fäderna”Inledning , översättning och förklaring av Olof Andrén. Utgiven på Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag 1967.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Jag dristar mig till att citera ur Ignatiusbrevet till smyrnéerna

30 augusti, 2016

Citatet är hämtade ur boken ”De apostoliska fäderna” inledning , översättning och förklaring av Olof Andrén. Utgiven på Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag 1967.

”Följen alla biskopen, liksom Kristus följer Fadern, och presbyteriet i apostlarnas ställe. Hållen diakonerna i vördnad såsom Guds bud. Ingen må utan biskopen göra något som rör kyrkan. Den eukaristi må anses giltig, som förrättas av biskopen eller den som han ger det i uppdrag åt. Där biskopen visar sig, där skall mängden vara, liksom den allmänneliga kyrkan finnes, där Kristus är. Det är icke tillåtet att utan biskope döpa eller hålla kärleksmåltid. Men det som han finner för gott är också behagligt inför Gud, för att allt vad han gör skall vara fast och säkert.
Det är vidare väl betänkt att nyktra till och att, medan vi ännu hava tid, omvända oss till Gud. Det är riktigt att erkänna Gud och biskopen. Den som ärar biskopen blir ärad av Gud. Den som gör något bakom biskopens rygg tjänar djävulen. Allt må nu rikligt komma eder till del i nåd, ty I ären värda det. I haven vederkvickt mig i allt, och Jesus Kristus eder; I älskaden mig både när jag var borta och närvarande. Gud må vedergälla eder, han för vars skull I utstån allt och skolen nå fram till honom.”

Ignatius dömdes till vilddjuren under Trajanus regering. För att lida sitt straff sändes han till Rom ända från Antiokia, där han var biskop. Under färden skrev han brev, kring  år 110, till olika församlingar.

För mig innebär Ignatius brev en bekräftelse på, att Kyrkan ända från sin begynnelse organiserade församlingarna kring en biskop. Också av den anledningen känner jag mig hemma i Katolska Kyrkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Jag föll för PR-tricket!

20 maj, 2008

Alla som saknar ”De apostoliska fäderna” i sin bokhylla har nu chansen att få den gratis hemsänd till sig. Gå bara till Konvertittbloggen och följ instruktionerna.

Ni kan dels vinna en bok och dels ta del av en intressant blogg. Det senare är garanterat!

Andra bloggar om: , , ,