Är det någon som kan tänkas vilja svara?

3 mars, 2013

Jag har under de senaste åren förgäves försökt få till en dialog med företrädare för partier, som ställer upp i kyrkovalen, men det har varit fullständigt omöjligt. Inga partiföreträdare svarar på insändare i lokalpressen och inte blir det några reaktioner på mina blogginlägg eller mina uppdateringar på Facebook. Det har inte hjälpt om jag skrivit resonerande inlägg eller medvetet provocerande. Resultatet har varit kompakt tystnad.

Men skam den som ger sig. Jag ska försöka närma mig frågan på ett helt annat sätt. I det här inlägget kommer jag att ställa ett antal frågor mer målinriktat än tidigare. Jag erbjuder alla som känner sig berörda av respektive fråga, att skriva gästinlägg i min blogg. Självfallet går det också lika bra att kommentera direkt i det här inlägget. Anvisningar hittar ni i slutet av inlägget.

Nu till frågorna.

1. Den första frågan riktar sig direkt till de partier som ställer upp i de kyrkovalen och svaret bör då också vara av mer formell och programmatisk karaktär. Hur motiverar partiet sin ambition att styra ett trossamfund som Svenska kyrkan? Efter vad jag förstår, definierar ni inte era partier, som kristna partier. Jag kan inte hitta några skrivningar i partiprogrammen, som motsäger mitt intryck. Varför begränsas ambitionen enbart till ett av alla kristna samfund i Sverige?

I de flesta samhällsfrågor har vi som enskilda ett personligt ansvar, att agera efter eget samvete och de kommande frågorna riktar sig därför till enskilda partimedlemmar.

2. Jag är intresserad av en förklaring till varför ni, som är medlemmar i SvK och partier som ställer upp i de kyrkliga valen, accepterar att ett sekulärt parti beslutar om program för Svenska Kyrkan, som partiet definitionsmässigt inte är en del av och att ni samtidigt måste söka partiets godkännande, om ni önskar aktivera er som förtroendevalda i SvK. Skulle ni acceptera något liknande förfarande i förhållande till någon annan organisation ni är medlemmar av?

3. De flesta partier består av medlemmar från mängder av kyrkor och därför vore det intressant att ta del av hur ni, som tillhör andra kristna kyrkor än Svenska Kyrkan resonerar, när ni deltar i beslut om program och utser kandidater till förtroendeuppdrag i en annan kyrka än er egen. Skulle ni stillatigande acceptera en motsvarande inblandning i era egna kyrkor?

4. De flesta partier har också en stor andel medlemmar med en helt annan tro än den kristna. Hur motiverar t ex en muslim, att ni deltar i beslut om program för en kristen kyrka, men också anser er veta vilka partimedlemmar, som är bäst lämpade att utveckla Svenska Kyrkan? Vore jag i motsvarande situation, skulle jag åtminstone känna viss tvekan.

5. Sista frågan riktar jag till alla de partimedlemmar, som inte tillhör Svenska Kyrkan och samtidigt säger sig vara icketroende. Anser ni verkligen att ni har kompetensen att avgöra vad som är rätt och fel i en trosuppfattning? Är inte risken stor, att ni beslutar om program, som är främmande för kyrkan och att ni stöder kandidater till listorna, vars uppfattningar sammanfaller med era egna uppfattningar och inte ett kristet samfunds egen självuppfattning? Med handen på hjärtat, vill ni verkligen, innerst inne, stärka Svenska Kyrkan? Tillåt mig betvivla! Men det är bara ni som kan svara på frågan. Jag väntar med stort intresse!

Som sagt, jag erbjuder alla som känner sig manade att svara på någon av frågorna, att skicka in ett gästinlägg till min blogg. Alla inlägg som utgår från frågeställningarna blir införda. Skicka eventuella inlägg med e-post. Finns under fliken ”om mig.” Det går också bra att ge kommentarer till det här och kommande inlägg. Jag kan tänkas använda intressanta kommentarer, som bas i kommande inlägg. Erbjudandet är öppet till den 13 september. Då hinner jag publicera eventuella sena svar dagen före valdagen den 15 september.

Strunta i frågornas tafflighet, utan se till andan i frågorna. Jag vill gärna få svar för det här är en fråga som förbryllar mig.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om  , , , , ,