En snabbvisit i avdelningen för fromma förhoppningar!

5 november, 2015

Jag läser i en ETC-artikel på Facebook, där Göran Greider hävdar att ”Vänstern har inte vågat ta i den här frågan.” Frågan som vänstern, enligt Göran Greider, inte vågat ta i är flyktinginvandringen. Bortsett från den intressanta distansering till vänstern som Göran Greider gör, är det  oerhört intressant att se hur han avstår, att säga hur långt tillbaka i tiden fegheten går. Vid en snabb googling är det inte alltför långt tillbaka i tiden vi behöver gå. Varningarna till vänstern om feghet är i bästa fall någon månad gamla.

I dag anser Göran Greider att tillfälliga uppehållstillstånd är bra, för de skickar signaler, efter vad jag förstår, till flyktingar att inte komma till Sverige. Bortsett från det lustiga att Greider vurmar för signalpolitik, som jag trodde var förbehållet Folkpartiet, är att flyktingarna som pressar på mot Europa inte uppfattar alla de negativa signaler, som de flesta länder i EU, och nu också Sverige, skickar ut. Jag länkar till ett exempel som jag läste om och lyssnade till i dag. Trycket fortsätter! Det känns lite patetiskt när jag läser och hör hur Löfven försöker jämställa Sveriges svårigheter med t ex Greklands!

Nu snabbt till avdelningen för fromma förhoppningar. I ETC-artikeln säger Göran Greider: ”Dessutom är det föreslagna utformandet ganska milt, med undantag för exempelvis barnfamiljer.” Visst kan det sägas att det föreslagna tillfälliga uppehållstillstånden är milda eftersom barnfamiljer och ensamkommande barn är undantagna. Det som bör få varningsklockor att ringa är att för två månader sedan fanns inga förslag om tillfälliga uppehållstillstånd ens i tankevärlden hos regeringen. Löfven deltog i en demonstration som välkomnade flyktingar! Jag brukar inte falla i farstun, när makten talar vackra ord, men då i september hemföll också jag till fromma förhoppningar. Jag skrev ett blogginlägg: ”Jag gläds åt att landets politiska makthavare anslutit sig till till den folkliga opinionen.” Jag utgick från att Löfven menade vad han sa, men redan två dagar senare kände jag mig tvungen att skiva: ”Jag får nog rodnande backa från min välvilliga tolkning av Löfvens goda avsikter!” Han körde en medveten bluff i sitt tal på demonstrationen. Han avsåg inte alls att verka för legala vägar för asylsökande till Sverige. Vi vet vad majoriteten av riksdagspartierna för en tid sedan beslöt. Bl a tillfälliga uppehållstillstånd. På ca två månader lyckades den politiska makten gå från att välkomna flyktingar och storstilat lovat att verka för legala vägar för flyktingar till Europa och Sverige, till att ”skicka signaler” att flyktingar nog skulle tänka sig för minst två gånger innan de försökte ta sig till Sverige. När jag nu kritiserar Göran Greider för att ägna sig åt fromma förhoppningar, när han gläds åt att familjer och ensamkommande barn är undantagna från beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd, inbegriper jag mig själv i kritiken. Jag har ju själv drabbats av svikna fromma förhoppningar. Det finns inga garantier att riksdagsmajoriteten inte backar från det beslutet. Jag tycker nog att regeringen och företrädare för andra partier aktivt arbetar för att kratta manegen för än hårdare beslut. Och jag får säkert uppleva hur fronten sakta förflyttas mot en hårdare linje. Det går alltid att hitta goda skäl till allehanda politiska beslut. Jag får förbereda mig på, att Göran Greider lite grötmyndigt hävdar, att jag måste vara realist och inse att kompromisser ibland är nödvändiga. Ja ja, den som lever får se, men jag kommer att försöka undvika att skriva godtrogna inlägg som jag några dagar senare får rodnande backa från.

En liten slutkläm. Jag har inte reagerat på det Greider säger, för jag på något sätt skulle identifiera mig som vänster. 2008 skrev jag, efter en resa i Luthers fotspår, ett inlägg: ”Uppsagda lojaliteter.” I inlägget förklarar jag varför jag tar bort begreppet kristet vänsterperspektiv från bloggpresentationen. Kristen tro behöver inget politiskt ideologiskt stödjeben.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Jag gläds åt, att landets politiska makthavare, anslutit sig till den folkliga opinionen!

8 september, 2015

Lite brydd blir jag av de senaste dagarnas händelser och debatter. Jag gläds helt och fullt med alla folkiga demonstrationer, manifestationer och stödaktiviteter både här i Sverige och i övriga Europa, för en mer human flyktingpolitik. Alla dessa folkliga aktiviteter visar, att fortfarande är det så, att medmänskligheten är den dominerande folkliga känslan. Krafterna som försöker vrida politiken i mer extremistiskt håll, är i underläge inte bara här i Sverige, utan som sagt också i Europa. Trots bilder på en arg spottande dansk!

Det som gör mig brydd är den märkliga diskussionen om människor, som skrivit på ett upprop, anser sig vara goda. Jag vet inte vad de anser om sig själva, men jag vet vad jag anser om mig själv, när jag hakade på och delade uppropet på Facebook. Inte är jag väl speciellt god, men det hade varit märkligt om jag, efter år av polemik och agitation i ämnet, inte skrivit under.

Jag befarar att diskussionen om människors eventuella godhet eller brist godhet, drar intresset från det som borde intressera alla. Tänk efter, i demonstrationer som uttrycker åsikten, att den välkomnar flyktingar och önskar säkra vägar för asylsökande att ta sig till Sverige och Europa, i en sådan demonstration deltar landets statsminister! Visserligen försöker han lite, så där antydningsvis, hävda att han och regeringen alltid delat demonstrationens syfte och mål. Låt oss bortse från det försöket till historieförfalskning och ta fasta på det Löfven säger och vilken demonstration han deltar i.

Jag kan inte tolka deltagandet på annat sätt, än att regeringen är beredd att avskaffa transportörsansvaret. Gör regeringen det, vilket jag upplever att Löfven lovat i och med sitt deltagande i demonstrationen, då lovar jag för min del, att aldrig mer påminna om att lagen kom till, enbart i ett enda syfte, att hindra människor att komma hit och utnyttja sin mänskliga rättighet att söka asyl. När beslutet togs var inte SD ens representerade i riksdagen. Men som sagt. Om regering och riksdag upphäver bestämmelsen om transportöransvaret, då ska jag köpa en flaska champagne och utbringa en skål för regering och riksdagsmajoritet och inte längre påminna om föregångares mindre väl tänkta beslut.

Självfallet gläder jag mig åt, att även företrädare för oppositionen deltog vid samma manifestation och även på andra. Det verkar som om majoriteten i riksdagen är fixad för avskaffandet av lagen. Det känns ännu säkrare, när jag läser om och hör hur Angela Merkel säger samma sak. Det känns verkligen som om den politiska makten och den folkliga opinionen äntligen hamnat på samma spår.  Det är nog lika bra att jag åker in till Hudiksvall och köper mig en flaska champagne!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


S vinner tävlingen: Vilket parti sviker först?

27 november, 2007

Jag skrev ett inlägg i maj, där jag frågade vilket parti sviker först i flyktingfrågan i sina försök att anpassa sig till Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. I oktober kunde jag konstatera att socialdemokraterna hade en ambition att vinna den tävlingen. Då föreslog partiet en begränsning av möjligheterna för flyktingar med uppehållstillstånd, att bo var de önskade.

Läser i DN , Svd ochGT att socialdemokraterna stärker sin ledning i tävlingen. Snart är det svårt att se någon skillnad mellan S och Sverigedemokraterna när det gäller flyktingpolitiken. Göran Johansson hävdar med hela sin pondus att alla som tagit sig hit illegalt skall utvisas.

Eller som Göran Johansson säger: ”att de uppenbara smugglingsfallen därmed ska skickas tillbaka. Sedan får de komma tillbaka den vanliga vägen.”

Det skulle vara mycket intressant att få höra hur ”den vanliga vägen” ser ut enligt Göran Johansson? För ett antal år sedan bidrog ju socialdemokratin till en enorm privatisering av flyktingmottagningen. Man ålade reseföretagen under straffansvar, att kontrollera eventuella flyktingars resehandlingar och mota bort alla som kunde misstänkas ha förfalskade pass eller i övrigt ofullständiga handlingar. Önskemålet med åtgärden var att flyktingströmmen skulle minska.

Jag minns hur någon skrev, att den svenska regeringen syn på en riktig flykting, är en person som tar sig gående till Sverige utan att passera något annat land på vägen. När människor på flykt upptäcker att möjligheten att ta sig ut på legal väg är omöjligt, då blir det ju tvungna att söka hjälp och faller då ofta i händerna på människosmugglare. Felet ligger inte hos flyktingen, utan i bestämmelser som den svenska regeringen har beslutanderätt över.

När ska socialdemokratin säga som det är? Att de vill begränsa flyktinginvandringen och det rejält!  Jag kan bara med sorg i hjärtat konstatera – det är ingen skillnad mellan Göran Johansson och Jimmie Åkesson.