Lagarna finns!

29 maj, 2015

Följder för återvändande IS-terrorister:

Danmark – Åtal för landsförräderi.
England – Livstids utvisning.
USA – Livstids fängelse.
Sverige – Livstids försörjning.

Jag vet inte hur många gånger jag läst och hört att Sverige. i motsats till andra länder, inte har lagar mot skilda slag av folkrättsbrott. Jag har lite då och då, med en dåres envishet, hävdat att Sverige har de lagar som behövs för att döma människor, som deltagit i Islamiska statens krigsförbrytelser. Samma lagar kan också användas mot dem som deltar i fascistiska organisationers folkrättsbrott i Ukraina.
Det händer, att jag med stora bokstäver får skrivet på näsan, att det är kriminellt det IS ägnar sig åt, när jag påtalar det märkliga att ingen kritiserar rättsväsendet för att inte åtala, vad jag förstår, kända kriminella individer. Håller helt med. Handlingarna är brottsliga, med rätta, enligt svensk lag.

I december 2006 kunde den som minns (jag gör det inte, men själva händelsen minns jag mycket väl) läsa rubriken i SvD ”Arklöv fälld för folkrättsbrott” Om människor inte blir lagförda, är inte orsaken brist på lagar. Lagar finns och bör givetvis användas, när misstankar om folkrättsbrott är befogade. Nu har vi en förvirrad diskussion, där tydligen kommunernas socialkontor vet vilka IS-krigarna är och kommunerna har också skapat program för hur dessa krigare skall behandlas. Jag har ofta ställt frågan, hur vet kommunernas socialkontor att de har en IS-krigare framför sig? Kommer personen in på kontoret och anmäler att de kommer från Syrien, där de har dödat, våldtagit och torterat människor och nu när de kommit tillbaka till Sverige kräver de utlovade arbetena och bostäderna? Tillåt mig betvivla att det går till på det sättet.

Jag tror vi måste gräva djupare för att hitta rimliga förklaringar. För om det är så att det runt om i landet går kända folkrättsförbrytare helt fritt, utan att de drabbas av rättsliga åtgärder, så är det oerhört anmärkningsvärt! Om det verkligen förhåller sig så, då finns det minst tre förklaringar att ta till.

En förklaring kan vara, att rättssystemet fattat beslutet att inte lagföra brott mot folkrätt, utan överlåter åt kommunernas socialkontor att hantera frågan. Om det skulle förhålla sig så, då vore det en rättsskandal utan like!

En andra förklaring kan vara att regeringen beordrat rättssystemet att inte lagföra folkrättsbrott. Vilket i sin tur vore en ännu större skandal. Rättssystemet ska ju stå fri mot statsmakten. Staten ska inte och får inte styra rättssystemet.

Trots att jag är en grinig gammal gubbe, som gärna tolkar allt till det värsta, har svårt att tro att rättssystemet eller staten skulle ägna sig åt något så oerhört. Det vore ju en statskupp och de skyldiga borde ställas inför rätta som landsförrädare. Nu tror jag inte på en sådan konspirationsteori, utan lutar nog åt den enklaste förklaringen. Varför krångla till det om det finns en enkel och mera sannolig förklaring? Den troliga förklaringen är väl ändå, att orsaken till att vare sig polis, åklagarmyndigheter eller domstolar kunnat lagföra någon, är att de inte har bevis mot alla dessa påstådda IS-terrorister. Det är den enklaste förklaringen, men också den mest troliga. Om det förhåller sig så som jag tror, då går det inte lasta någon skuldbörda på kommuners socialkontor. Det är rättssystemets uppgift att hitta brottslingar och också visa, att misstankarna håller i en rättegång. Om inte, då måste den gamla rättsprincipen gälla, att den misstänkte är oskyldig tills åklagaren bevisat motsatsen!

Jag avslutar med ett kort citat ur Olaus Petris domarregler (reglerna anses så allmängiltiga att de finns införda även i dagens domarböcker):
”Så skall man hälla det för en allmännelig regel i all rättegång, att där som så blinde saker äro, där man icke kan utleta vad rätt är, då skall man giva honom lös som beklagad är, där han än vore brottslig. Förty det är fast bättre att giva en brottslig lös, än pina och plåga honom som obrottslig är. Domaren bör ingen plåga med mindre han haver uppenbara skäl och bevis för sig, gör han däröver, så är det övervåld och orätt, det honom icke väl bekommandes varder.”

 

Läs även andra bloggares åsikter om , ,