Märkligt försvar för fosterdiagnostik

11 oktober, 2014

I tidningen Världen idag finns en artikel, ”Abortsyn blir bromskloss i viktig debatt”, som behandlar debatten om fosterdiagnostik. Jag har personligen upplevt oviljan att diskutera de etiska frågor, som en utsortering av ovälkomna barn, ställer oss alla inför. Den ende som tagit sig tid att svara är biskop Ragnar Persenius. Jag är inte riktigt nöjd med innehållet i svaren, men han svarade.

Jag ska inte förlänga inlägget mycket mer. Jag har ju skrivit en hel del i frågan den senast tiden, men jag kan inte undanhålla er ett citat ur artikeln i Världen idag. Så här skriver Malin Lernfelt:, ledarskribent på GP:

”Gemensamt för de två grupperna – antiabortrörelsen och fosterdiagnostikkritikerna – är förmänskligande av något som kan bli – men ännu inte är – en människa. Det är en tunn is de är ute på”

Läs meningen många gånger, som jag har gjort och förklara för mig om jag totalt missförstått andemeningen i det Malin Lernfelt skriver. Så här tolkar jag det som står: Det kan inte vara fråga någon utsortering av människor med t ex Downs syndrom, eftersom det inte är människor, som utsorteras! Gränsen för när ett foster blir människa avgörs av gränserna i svensk abortlagstiftning. Uppfattningen är inte vetenskap, utan enbart ideologi! Håller helt med Marx, när han hävdade att ideologi är falskt medvetande. (Minns inte var jag läste det påståendet, men ingen har hittills protesterat när jag använt mig av påståendet).

Här hittar ni mitt öppna brev till biskop Ragnar Persenius. Här kan ni läsa Ragnar Persenius svar. Här min kommentar till svaret.

KT


Jonas Gardell, det som inte sägs bär också på ett budskap!

29 september, 2014

I dag publicerar Expressen en mycket tänkvärd debattartikel skriven av Jonas Gardell. Artikeln är mycket läsvärd och sätter många av dagens händelser i ett, inte alltför ärorik svensk historiskt sammanhang. Jonas Gardell skriver:

”Herregud, det rasbiologiska institutet var en svensk uppfinning som mer eller mindre kopierades av de tyska nazisterna! Det J med vilket judarnas pass stämplades i Nazityskland tillkom på svensk begäran för att man skulle ha lättare att identifiera de judar som försökte ta sig in i landet! I Sverige tvångssteriliserades tusentals och åter tusentals människor mot sin vilja för att vi i den sociala ingenjörskonstens namn skulle framavla en så stark och livsduglig ”svensk” ras som möjligt! Så sent som för några månader sedan nekades en romsk kvinna ens att äta frukost på Sheraton hotel och det avslöjades att den svenska polisen ända tills alldeles nyligen fört register över romer. Homosexualitet var förbjudet i Sverige fram till 1944 och det är bara några år sedan som de sista apartheidlagarna avskaffades i Sverige och samkönade äktenskaps tilläts.”

Jag har ingen avsikt att på något sätt polemisera mot Gardells beskrivning. Jag skulle vilja, om det är möjligt i någon mening, polemisera mot det som utelämnas i uppräkningen. Jonas Gardell skriver I Sverige tvångssteriliserades tusentals och åter tusentals människor mot sin vilja för att vi i den sociala ingenjörskonstens namn skulle framavla en så stark och livsduglig ”svensk” ras som möjligt! Tvångssteriliseringarna pågick mellan 1935 – 1976. Jag vill lite illvilligt och antydningsvis påminna om vilka som hade makten under hela den perioden. Det viktiga är ändå inte personerna som ledde landet, utan det som skrämmer är det fullständiga samhälleliga accepterandet, som gjorde att det fick pågå så länge. Minst 63000, de flesta efter kriget blev steriliserade i namnet av en stark och frisk folkstam. Inte var det många inom läkarkåren som protesterade. De lydde bara order!

Många upplever nog att vi kommit så mycket längre idag. Den upplevelsen är falsk! I dag söker den svenska sjukvården på statens uppdrag upp så många foster med anlag för Downs syndrom, som möjligt och erbjuder kvinnorna abort. I Danmark har den kampanjen från statens sida varit en formidabel succé. Numer föds det bara något enstaka barn med Downs syndrom. I Norge är man i färd att med rasande fart uppnå samma resultat och Sverige lär inte vara långt efter. Det har dykt upp privata aktörer på marknaden som erbjuder ett enkelt blodprov för att upptäcka olika slag av anlag som föräldrarna kanske inte ser som önskvärda. Staten genom sjukvården effektuerar bortsorteringen. Inte är det många inom sjukvården som protesterar. De lyder bara order! Är det någon som på fullt allvar vill hävda, att Danmark blivit ett varmare och mer humant samhälle, nu när barn med Downs syndrom är bortsorterade? Är Norge och Sverige på väg också på väg till det förlovade landet , utan avvikande individer? Hur präglas samhällsklimatet, när vi stillatigande låter bortsorteringen ske?  Maktens våta dröm i gången tid, har förverkligats i dag. Med fruktansvärd effektivitet drivs bortsorteringen framåt och allt sker med samhällets tysta medgivande. Tystnaden är så öronbedövande, att snart brister mina trumhinnor!

Var finns ni alla, som talar så vacker om mångfald, om alla människors lika värde och att ingen skall lämnas utanför? Var är ni alla? Jag saknar er!

Jag kan inte låta bli, att till Svenska kyrkan ställa samvetsfrågan: Var står vi idag? När det gällde steriliseringskampanjens år, då stödde Svenska kyrkan statens aktiviteter. Jag läste som avslutning i en uppsats som handlade om kyrkans ställningstaganden till steriliseringarna, följande påpekande, som jag vill dela med mig:

”Sammanfattningsvis kan sägas att Svenska kyrkan var entydigt för sterilisering, både före och efter andra världskriget. Lika entydigt var den katolska kyrkan motståndare till sterilisering.” Är situationen den samma i dag, när det gäller selektiva aborter? Är Svenska kyrkan lika entydigt för fosterdiagnostik och selektiva aborter och den katolska kyrkan fortfarande lika entydigt emot? Det är något för en gammal man att fundera över! Än finns det lite tid kvar!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Jag har sett Debatt i SVT1

25 september, 2014

Av ohejdad vana brukar jag avstå från att se Debatt i SVT1. Jag gillade inte formen och oftast bidrog programmet inte till någon ökad kunskap eller insikt. I kväll råkade jag höra, att fosterdiagnostik med inriktning mot Downs syndrom, skulle vara ett av debattämnena för kvällen. Den som följer min blogg vet att frågan är stor för mig och att jag ofta har skrivit om hur vi stillatigande går mot ett avhumaniserat samhälle. Jag tänker inte skriva något längre inlägg, utan enbart låta två citat bli min reaktion på det jag såg i TV i kväll.

Det första citatet kommer många att uppleva som tjatigt. Jag har använt den många gånger. Citatet riktar jag brett till alla engagerade människor, oavsett kön, religion, ras eller sexuell läggning, i vårt samhälle. Vi måste våga ta en diskussion om vilket samhälle vi vill leva i.  Jag riktar mig lite speciellt till alla landstingspolitiker i Landstinget Gävleborg, som trots uppmaningar inte vågar delta i ett samtal. Birger Schlaug är pappa till citatet:

Teknik kan aldrig ligga i träda. Det är därför det inte alls är överraskande eller chockerande att den amerikanska staten utnyttjar den teknik som finns. Gamla kommunistdiktaturer utnyttjade sin tids teknik. Bolag utnyttjar den teknik som finns för att få avkastning på insatt kapital. Tekniken förändrar normer, värderingar, uppfattningen om normalitet. Det som tidigare betecknats som rashygien, och som förknippades med nazisterna, är idag vardagsmat eftersom gentekniken förflyttat vad som uppfattas som moral, etik och värdighet. Utsorterande av foster som inte skulle bli friska A-människor tillhörde nazismens tankegods, nu tillhör det flertalets. Vi sitter på ett sluttande plan, märker inte att vi glider och varje läge på planet för en stund blir normalitet. Det är i alla fall ganska smart om vi inser att det är så det förhåller sig. Allt annat är ju bara en form av livslögn.”

Det andra citatet vill jag rikta till Svenska kyrkan, som i sin jakt på att bli accepterad av allt och alla, inte vågar ta en etisk diskussion om människovärdet, utan accepterar stillatigande att vi går mot en avgrund! Citatet är mycket välkänt:

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?”

För tydlighetens skull gör jag omskrivning av citatet, för att det inte ska råda någon som helst missförstånd vem jag riktar mig till.

Vad hjälper det en kyrka, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 

 

 


Vänsterpartiet, är fosterdiagnostiken till salu?

13 september, 2014

Kan inte låta bli att ställa, möjligen, en illvillig fråga så här kvällen före valdagen. Jag hade tydligen skummat gårdagens Hudiksvalls Tidning lite ytligt. Alldeles nyss råkade jag se en artikel om företaget Tataa Biocenter i Göteborg, som planerar att börja sälja analyser av foster-dna för att ta reda på om fostret har kromosomförändringar eller inte. Provet som företaget erbjuder kvinnorna är ett blodprov som ska ersätta dagens fostervattens- och moderkaksprov som är det enda sättet som används i dag.

Provet ska kosta kring 6000 kronor.

Det vore väl behändigt för landstingspolitiker, att låta privata aktörer eftersöka  kromosomförändringar och sen ställer landstingen upp och aborterar  de icke önskvärda fostren. En ytterligare fördel är väl också, att landstingen inte behöver hantera frågor om vilka andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, som kan godkännas för framtida fosterdiagnostik. Det kan överlåtas åt privata aktörer och som sagt landstingen åtar sig att abortera. På det sättet kan vi, helt omärkligt och utan några besvärande diskussioner, välkomna den nya sköna världen, med barn utan skavanker! Skavanker, som bara kostar staten stora pengar!

Vad säger Vänsterpartiet i Gävleborg om den utvecklingen? Är det rimligt att den framtida utvecklingen av fosterdiagnostiken är till salu?  Vänsterpartiets nyvalda ledamöter i landstinget Gävleborg kan ju svara efter valet. De nuvarande ledamöterna har inte varit alltför pigga att svara. För att vara ärlig har ointresset varit total. Vänsterpartiets ledamöter är inte unika, de delar det ointresset med alla andra ledamöter i landstinget. Jag hoppas på den nya mandatperioden med ny öppenhet och större mod, att diskutera vilket samhälle vi vill leva i!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 

 

 


Argumenten skiljer sig, men resultatet är detsamma. Alla är inte välkomna!

24 augusti, 2014

Den 21 augusti hamnade en text av Richard Dawkins på min nyhetssida på Facebook. I texten hävdar Dawkins att det är omoraliskt att inte abortera ett foster med anlag för Downs syndrom. Människor med Downs syndrom är ju bara ett problem för sina föräldrar och sig själv. De bidrar inte heller till utvecklingen i samhället. Läs själv texten jag länkar till och alla de länkar ni hittar i artikeln. Säg sen om mitt omdöme, att Richard Dawkins åsikter är öppet fascistoida, skulle vara felaktiga. Men ska jag backa från mitt omdöme, då måste argumenten vara mycket övertygande.

När jag läste artikeln om Richard Dawkins åsikter, då kändes det helt naturligt att jag påminde mig Statens Medicinsk-Etiska Rådets ställningstagande i samma fråga. Tuulikki Koivunen Bylund är en av undertecknarna av rådets rekommendation. Statens Medicinsk-Etiska råd är inte så rakt på sak som Richard Dawkins, men samtidigt måste det ju finnas någon grund varför staten önskar erbjuda kvinnor fosterdiagnostik. Självklart ser staten att det är problem med människor med funktionsbegränsningar och helst ser att sådana individer inte föds. Jag vill uppmana alla att läsa hur Statens Medicinskt-Etiska råd, inklusive Tuulikki Koivunen Bylund, argumenterar. Argumenten slinker som prästens lilla kråka än hit, än dit och än slinker hon ner i diket. Från diket hör vi, att det är moraliskt helt acceptabelt och inte bara acceptabelt, det är också önskvärt, att staten erbjuder kvinnor fosterdiagnostik. Jag skrev ett inlägg om Statens Medicinskt-Etiska Råds ställningstagande här.

Det är bara att konstatera att Statens-Etiska Råds ställningstagande, trots de fina orden, hamnar exakt där Richars Dawkins står. Alla är inte välkomna att födas. Ett skrämmande budskap till alla människor som är födda med en funktionsnedsättning. I dag sorteras Downs syndrom bort, i morgon alla andra. Jag känner stor sorg över, att Svenska kyrkan ger legitimitet till en sådan utveckling.

Jag har också försökt få svar från landstingspolitiker i Gävleborg. Jag skrev en insändare som HT vänligt nog lät publicera den 28 februari. Jag skrev ett antal frågor, men våra förtroendevalda är fega och undvek att svara. Jag publicerade insändare också i ett blogginlägg, men det är väl lite förmätet att tro, att förtroendevalda skulle ha tid att läsa mina blogginlägg. Men tro nu inte att jag inte är glad över alla er andra som läser och ibland också kommenterar, det är jag!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 


Tuulikki Koivunen Bylund, anser du att det etiska resultatet står i samklang med kristen värdegrund?

28 juli, 2014

Den som orkar följa mina, ibland något pladdriga skriverier, vet att jag på senaste tiden skrivit en hel del om selektiva aborter. I februari fick jag en insändare, riktad till ledamöterna i landstingsfullmäktige, publicerad i HT. Trots att det gått ett halvår har jag inte fått något svar. För några veckor sen satt jag i värmen och funderade över hur jag skulle gå vidare, då insikten slog mig! Sverige är ett korporativt samhälle och kännetecknet för en korporativ stat är att hela utredningsväsendet är organiserat så, att alla organisationer ska, om möjligt, dras in i arbetet och den statliga gemenskapen. Svenska kyrkan är också en en del i det korporativa samhället och har en given plats i allehanda utredningar.

Uppgiften är inte, att kyrkan ska bidra med moraliska ifrågasättanden. Nej tvärtom, kyrkans uppgift är att ge moralisk legitimitet åt resultatet. Självklart, tänkte jag där i värmen, finns det en utredning om selektiva aborter och lika självklart deltog säkert en representant för kyrkan i en sådan utredning. Vad har man Google till om inte för att hitta det man söker? Jag minns inte vad jag skrev i sökfältet men det här hittade jag på direkten: Yttrande om etiska frågor kring fosterdiagnostik. Och ser man på. Redan på första sidan står det vilka som står bakom yttrandet och vem hittar jag väl där? Jo, Tuulikki Koivunen Bylund! I den här yttrandet var det hon som skulle ge moralisk legitimitet till ett yttrande som var givet redan på förhand. Trots vackra ord. Jag kan inte påminna mig en text där människovärdet nämns så många gånger, blev ändå resultatet -*fanfarer* – fosterdiagnostik och selektiva aborter kan av etiska skäl godkännas.

Jag får väl i det här inlägget tänka som jag gjort många gånger tidigare. När kyrkan sviker får jag väl gå till den troende ateisten Birger Schlaug och återigen citera: ”Tekniken förändrar normer, värderingar, uppfattningen om normalitet. Det som tidigare betecknats som rashygien, och som förknippades med nazisterna, är idag vardagsmat eftersom gentekniken förflyttat vad som uppfattas som moral, etik och värdighet. Utsorterande av foster som inte skulle bli friska A-människor tillhörde nazismens tankegods, nu tillhör det flertalets. Vi sitter på ett sluttande plan, märker inte att vi glider och varje läge på planet för en stund blir normalitet. Det är i alla fall ganska smart om vi inser att det är så det förhåller sig. Allt annat är ju bara en form av livslögn.” Det känns märkligt för mig, som aktiv lekman i SvK, behöva gå till en troende ateist för att få moralisk vägledning när kyrkans biskopar sviker.

Jag avslutar med att länka till en video, där Marte Wexelsen Goksöyr inför en stor publik talar om människovärde, fosterdiagnostik och de reella resultaten, bortom de vackra orden, av staten uppmuntrade fosterdiagnostiken. Marte avslutar sitt tal med ett kraftfullt: Jag vill leva! Eftersom våra biskopar inte gärna svarar, får väl jag svara i deras ställe.

Marte, det vill Gud också!

KT

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Ensam demonstration en 1 majkväll!

1 maj, 2014

De senaste åren har jag varje 1 maj varit nedstämd och det har inte berott på vädret. De frågor jag brunnit för brukar inte vara gångbara på de demonstrationståg som står till förfogande här i Hudiksvall eller Ljusdal. Idag har jag hela dagen tänkt på hur jag skulle formulerat mitt 1 majplakat om jag åkt in till Hudiksvall. När jag som bäst tänkte, slog det mig att den nya kommunikationstekniken gör det fullt möjligt att demonstrera här vid min dator!

Jag här tänkt på två alternativa plakat. Den ena:

Landstinget Gävleborg
Sluta hota
Glada Hudikteatern!

Eller en längre variant:

Landstinget Gävleborg
Sluta hota Glada Hudikteatern!
Stoppa alla KUB-tester!

Ett samhälle, som stillatigande tillåter staten att sortera bort barn redan i fosterstadiet, blir ett omänskligt samhälle styrd av en omänsklig stat! Det hjälper inte med vackert tal på 1 maj om människovärde om inte orden följs upp av konkret handling. Är det någon som tror att jag varit välkommen med mina plakat i demonstrationstågen i Hudiksvall?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Till partierna i landstinget Gävleborg. Det går inte att fega sig ur hur länge som helst!

27 februari, 2014

Ibland måste alla politiska partier ut på banan och förklara sig. Visserligen sägs det att vi har representativ demokrati i vårt land, men det innebär inte att partierna ska anse sig ha rätt att mörka sin inställning i viktiga frågor och ändå hävda att de företräder medborgarna.

I morse satt jag och läste en gratistidning, Hälsinge Allehanda till morgonkaffet. I tidningen fanns ett reportage ”Det ozar hett om Glada Hudik-teatern igen.” Glada Hudik-teatern lyckas tydligen göra en ny succéföreställning jämförbar med Elvis-föreställningen. Nu ska inte det här inlägget bli en recension av föreställningen, utan mitt mål är att recensera, i mitt tycke, fega partier  och deras företrädare i landstinget Gävleborg.

I reportaget säger  verksamhetsledaren för Glada Hudik-teatern Pär Johansson: ”Det finns ett tydligt budskap i teatern att olikheter duger och vad är det som är viktigt egentligen? Att få alla egenskaper man inte har eller leva som den man är?” Vi vet vad partierna i landstinget Gävleborg i full enighet (?) anser. Tillsammans med många landsting har man anammat budskapet från Danmark, där man med hjälp av KUB-tester lyckats få till en utveckling, att det idag nästan inte föds något barn med Downs syndrom i landet. Det är bara en tidsfråga när vi får uppleva ett Downs syndromfritt Danmark. Till vilken nytta frågar en vän av ordning sig? Jag har full förståelse, utan att acceptera det, att partier inte vill tala om utsortering av icke önskvärda individer. Det är självklart lättare att vid högtidliga tillfällen tala om alla människors lika värde och att alla skall med. De talen rimmar lika illa som när Per-Albin Hansson i sitt berömda folkhemstal, sa att det goda hemmet inte kände till några styvbarn. Vi vet hur det egentligen var. Samhällets styvbarn fick sina skallar mätta i förnedrande undersökningar. Människor tvångssteriliserades på grund av låg social status och av rent rasistiska motiv. Jag får samma känsla, när jag ser dagens utveckling. Mycket tal om allas lika värde, men nu mäts inte skallar. Nu görs undersökningar  redan i moderlivet, så att utsorteringen kan ske snyggt och prydligt och utan alltför stor insyn. Den statliga ingenjörskonsten har fått nya instrument i sin hand. Instrument som de tidigare generationerna bara kunde drömma om. Makten tänker:  ”Först Downs syndrom sen ger vi oss på de andra ickeönskvärda egenskaperna och när vi är färdiga kan vi entusiastiskt utropa:

Välkommen du nya sköna värld!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,