Kan vi förvänta oss lite glad civil olydnad?

15 december, 2010

Förutsatt att jag förstått artikeln i Dagen rätt, har byn Montiers förbjudit julkrubbor på byns torg. Ett, i sig, mycket märkligt förbud. För mig är inte torg något som kommuner ”äger.” Torg är något för människorna i byar och städer. Då kan man inte förbjuda, så där rakt av, vare sig religiösa eller politiska manifestationer på torgen. Sådana förbud, dödar torgens själ och de blir en död yta.

Min förhoppning är att alla församlingar i Montiers trotsar förbudet och ställer en krubba på torget och självklart står och vaktar krubban. Jag skulle vilja se, om byns styresmän skulle våga kalla på polis för att med våld avvisa församlingsmedlemmarna, som säkert utgör en majoritet i byn, från torget. Ibland får vi kristna inte vara för mjäkiga. Vi har rätt att vistas i det offentliga rummet, som ett torg, av tradition, utgör!

I Sverige sker en något annorlunda utveckling. Här privatiseras och inglasas torgen. Privata ekonomiska intressen avgör var gränsen går för yttrandefrihet och medborgerlig aktivitet. Ägarna till dessa inglasade torg har också ofta fått äganderätten till marken utanför de inglasade torgen och kan effektivt tysta de demokratiska samtalen som förts på de öppna torgen.

Ett exempel är hur vissa ägare av köpcentra föst bort Frälsningssoldater  med sina uppfodrande ”Håll grytan kokande!” eller enbart bössor, från de privatägda affärsgalleriorna. Det som drabbar Frälsningsarmén, drabbar givetvis även andra organisationer. De politiska makthavarnas villkorslösa utförsäljning av tidigare offentliga miljöer och acceptans av att yttrandefrihet inskränks av privata ägare, måste vi alla protestera emot.

Under en stor del av mitt vuxna liv som medborgare, har jag haft torget som hemvist för min politiska aktivitet. Det har gällt insamlingar till FNL, strejkande arbetare, Chileinsamlingar, appellmöten om IB och fängelsedomarna mot dem som avslöjade maktens illegala spioneri mot landets medborgare. Bara för att ta några exempel ur högen. Under nästan 20 år var torget mitt hem varje lördag i Sundsvall och Västerås. Utan torgen, skulle mitt politiska liv varit fattigare, men än viktigare, den medborgerliga demokratin skulle varit mycket torftigare.

Torgen är folkets egendom och inte politiska makthavares eller privata ägare av inglasade köpcentra!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Små notiser kan vara oerhört informativa!

7 september, 2007

När jag surfade runt på min dagliga tur bland tidningar och tidskrifter, kom jag i vanlig ordning till Dagen. Läste en kort notis om att Vänsterpartiet i Örebro vill stoppa en förlängning av avtal med Frälsningsarmén om drift av ett härbärge och stödboende för hemlösa. 

Ja, ja tänkte jag. Vänsterpartiet förnekar sig aldrig! Inga alternativa driftsformer här inte! Kommunalt ska det vara! Jag var så säker på innehållet att jag tänkte låta notisen passera och var på väg till andra artiklar. Men jag länkade ändå vidare och får till min överraskning läsa. Vänsterpartiet vill stoppa förlängningen av avtalet med Frälsningsarmén, inte för att de anser kommunen skulle göra det bättre. Nejdå, Vänsterpartiet har läst Frälsningsarméns hemsida och upptäckt – förskingring? Inte då, Vänsterpartiet uppger att de upptäckt att Frälsningsarmén är mot abort och anser att homosexuella handlingar strider mot Guds vilja! 

Jag var tvungen att läsa om inledningen av artikeln. Jag måste ha missat något. Var det en abortklinik Frälsningsarmén i Örebro drivit? Inte då, även vid en omläsning rörde det sig om ett härbärge och stödboende för hemlösa!

Vänsterpartiet i Örebro anser tydligen att organisationer med  ”felaktiga” åsikter i abort – och HBT-frågorna automatiskt är diskvalificerade att överhuvudtaget få erbjuda sina insatser för utsatta människor. Har Vänsterpartiet i Örebro ytterligare åsikter på sin spärrlista?

För allmän kännedom. Jag blir ofta kritiserad för mina påstådda obibliska ståndpunkter när det gäller aborter och homosexualitet. Sammanblanda mig inte med Vänsterpartiet i Örebro. Dem vill jag inte ha något samröre med!