Tre månader utan någon reaktion

3 juni, 2013

Nu har det gått tre månader sedan jag erbjöd partiföreträdare och enskilda för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna att göra gästinlägg på min blogg Tankar i natten. Inbjudan hittar ni här och uppföljande inlägg här och här. Tyvärr har ingen ansett det mödan värt att nappa på erbjudandet, men erbjudandet gäller fram till kyrkovalet i höst. Jag väntar tålmodigt.

I väntan på gästinläggen kan jag ge några exempel på hur åtminstone Socialdemokraterna stadgemässigt ser på förtroendeuppdraget inom kyrkan. Jag gör det med anledning av ett debattinlägg ”Politiker behövs i Svenska kyrkan” i KT, skriven av Bosse Larsson. Han skriver bl. a följande: ”Ingen sätter mig i ledband i mitt uppdrag som ordförande i kyrkofullmäktige och vice ordförande i kyrkorådet i Brännkyrka församling.” Med de erfarenheter jag har av politiskt arbete i kommunala församlingar, så förstår helt och fullt vad Bosse Larsson säger. Jag skulle vilja peka på partistadgan, som åtminstone sätter staket för Bosse Larssons och andra partiföreträdares agerande inom SvK.

Under rubriken allmänna regler i socialdemokraternas partistadga står följande att läsa:

”1. Partimedlem som innehar europaparlaments-, riks- eller kommunalpolitiska uppdrag eller uppdrag inom Svenska kyrkan ska genom uppdragen medverka i genomförandet av socialdemokratins program fastställda av partikongress, distriktskongress eller arbetarekomunmöte.” Vilka är det som fastställer programmen? Jo, det är hela partiet, med hela den stora variationen av medlemmar. På annat sätt kan det inte heller vara, eftersom det är hela partiet som ställer upp i alla val. Även i kyrkovalet.

Ett ytterligare staket i stadgan för alla som har ett förtroendeuppdrag på partiet mandat:

Under rubriken Skyldigheter står bl. a följande:

Skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.

Skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.

  I vardagslag är det nog ingen som tänker på stadgans formuleringar, men om det skulle formeras skilda uppfattningar mellan kyrkofullmäktigegruppe och partiorganisationen, då plockas nog ledbanden fram. Om inte förr så vid nästa val.

Jag ska avsluta med en berättelse ur verkligheten hur religionsfriheten kan te sig inom socialdemokratin. Exemplet är hämtat från Ljusdal i norra Hälsingland. ”Jo, lite skadeglad är jag nog.”


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,