Vägarna till tro kan vara många

4 november, 2017

Ateismen som trons skola.
Men inte vilken ateism som helst. Inte vulgär-
ateismen , utan den sanna ateismen, den som
verkligen lodar tomhetens djup.
Det är när vi ska ska svara på den – hos andra och
hos oss själva – som vi tvingas in på djupplanet, in
i trons centrum, till mysteriet.

Gunnel Vallquist ”Steg på vägen” Utgiven på Libris 1995

Annonser

Ett råd till barnbarnen, från en morfar som själv varit, och kanske fortfarande är, fånge hos ideologier

6 augusti, 2017

Ideologier leder alltid vilse.
En övertygelse föds, växer sig stark, man bör-
jar omsätta den i praktiken. Denna första fas,
själva starten och den inledande perioden, är rö-
relsens benådade tid.
När framgången har nåtts börjar systematise-
ringen av både teori och praxis. Inspirationen er-
sätts av dogmatism, den fria insatsen av påbud.
När rörelsen har blivit system kallar den
oemotståndligt på en motrörelse.
Slutsats: lita aldrig på en ideologi – den blir
förr eller senare ett fängelse.
När du satsar på en övertygelse: var inställd på
att inte fortsätta tills målet är nått, eller ens ut-
kristalliserat.
Ett mål värt din insats kan aldrig nås.

”Steg på vägen” av Gunnel Vallquist utgiven av bokförlaget Libris 1995 (tidigare utgiven av Bonniers)