Vad ger mig dåligt samvete varje dag? Är det att jag tror för lite eller gör för lite?

8 juli, 2017

Jag har de senaste dagarna läst en bibelkommentar skriven av Håkan Sunnliden, ”Jakobs brev – en bibelteologisk kommentar” utgiven på Recito Förlag 2017. Nu ska ni inte förvänta er någon teologisk recension, den kunskapen har jag inte. Jag säger ofta till mig själv, att det är en evig tur att jag inte kan och vet så mycket, det innebär att jag fortfarande vi 73 års ålder får glädja mig åt nya och överraskande insikter!

En nyhet för mig var, att Martin Luthers tveksamhet till Jakobs brev berodde på att Luther trodde, att Jakobs brev skrev senare än Paulus brev till Romarna och var en polemik mot Paulus. S:t Jakob skrev sitt brev på 40-talet e Kr. En insikt eller kunskap, som säker är självklar för många, men inte varit för mig, är Håkan Sunnlidens påpekande att:

”Det är viktigt att förstå att Herren fostrar oss inte för att vi ska bli kristna utan för vi är kristna. Hela den kristna etiken utgår från att vi tillhör Jesus Kristus och får vår inspiration och fostran från honom, se Joh 15:2b. Det är därför Jesus i sin undervisning, liksom Jakob i sitt brev, börjar med att påminna oss om att vi är saliga.”

För ett antal år sedan hade jag en mycket ytlig och slagordsmässig uppfattning. Jag såg inte att tro och gärningar är sammankopplade till en helhet och inte motsatser. Var möjligen ett önsketänkande med min politiska bakgrund. Jag fick hjälp av Dietrich Bonhoeffer för några år sedan, när jag läste hur han kopplade ihop tro och lydnad. Bonhoeffer hävdade, med rätta enligt min uppfattning, att när Jesus kallar, då går det inte att hänvisa till sin tro, när vi nekar att lyda och menar att det räcker med att vi tror.

En kristen undervisning behöver sina förmaningar, råd och insikter om vad kristen tro bör leda till för handlingar. I den meningen var S:t Jakobs undervisning giltig då, men också fullt ut i dag. Ofta när jag skall ta ställning till om en undervisning är rimlig, då går jag till egna erfarenheter. Ända sen jag blev kristen 1 advent 1991 har jag aldrig haft samvetskval över att jag tror för lite. Oftast har jag haft samvetskval att jag inte handlat kristet mot mina medmänniskor. Dessa tillkortakommanden eller rent av underlåtelser har krävt många böner om förlåtelse, ibland ångestfyllda, i sena kvällstimmar.

”Den som som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.” Jakobsbrevet 4:17

Jag inser fuller väl, att jag ofta drar enkla slutsatser, men nu är det som det är. Får ändå tacka Håkan Sunnliden för en mycket lärorik bok. Skriven, så att även jag förstår.