Mobbarnas egenrättfärdiga onda uppsyn

18 maj, 2013

Har under dagen läst lite varstans om hur kristna (säkert andra också) motdemonstranter hotat och förhindrat en HBT-demonstration i Tbilisi. Jag har vid tidigare tillfällen skrivit, att jag inte förstår varför kristna och allra minst präster går i täten och använder hot om våld och våld för att förhindra homosexuella att föra fram de krav de anser vara berättigade i det samhälle de lever i. Än mindre förstår jag talet från kyrkliga företrädare, att vissa åsikter från minoriteter inte får framföras.  Jag är nästintill yttrandefrihetsfundamentalist och anser att yttrandefriheten är i första hand till för minoriteter med åsikter som majoriteten tycker illa om. Det är inte heller rimligt att en majoritet bestämmer, vilka minoritetsuppfattningar, som den kan acceptera.

Det viktigaste är ändå frågan om våldet. Jag kan inte förstå varför kristna anser sig ha rätten att hota med våld än mindre att använda sig av våld. Våldsanvändningen blir än mer oförsvarlig, när det inte ens går att hävda, att det är i självförsvar. På vilket sätt hotar HBT-personer vare sig samhället eller kyrkan? Skulle nog på stående fot räkna upp ett antal större hot, men jag nöjer mig med girigheten. Jag undrar om någon mänsklig egenskap mer bidrar till ondskan i världen och världens bortvändhet från Gud, än girigheten? Men det får bli en annan diskussion. Oavsett hur kristna kyrkor ser på homosexualitet, så finns bara ett sätt att hantera frågan och det är genom undervisning. Inte våld och tvång.

Till sist vill jag uppmana er som läser inlägget gå in på DN-artikeln som jag länkar till och leta er fram till bild tre i bildspelet. Där hittar ni en bild på ett antal förnöjsamma mobbare, som anser sig utfört en god gärning. Den bilden är snarlik ett antal bilder på uniformerade nazister i Ungern, som vi fått ta del av den senaste tiden. Samma förnöjsamma miner, som alla mobbare visar, oavsett kulturell bakgrund, när de fått möjlighet att förödmjuka, hota och slå svaga och utsatta grupper på käften. Sådant beteende bör vi kristna med stor kraft ta avstånd ifrån och inte uppmuntrande springa i täten och skräna!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,