En fundering vi, lite till mans, borde ta till oss

6 januari, 2016

Den hemlösa människan

Haren har husrum i skogen
och igeln har bo på en sten
och musen har våning på logen
och fågeln som känt på en gren.

Men husvill blir Svensson rätt snarligt.
Ja, Svensson har mindre tur.
Och detta är mycket förklarligt,
ty Svensson är inte ett djur.

Fåglarna kvittrar i bona
och ekorren gnor i sin topp
och ingen betalar en krona
för att ha ly för sin kropp.

I lä för stormar och fara
var svärdfisk får vila sitt svärd.
Hemlös är människan bara
i människans konstiga värld

Stig Dagerman: Dagsedel 11 oktober 1950

När vintern och kylan slår till, då är det inte ovanligt att tidningar skriver om eller intervjuar någon som är uteliggare. Jag kritiserar inte artiklarna, men ställer mig undrande till, att artiklarna ofta inte går djupare. För visst är det väl märkligt, som Stig Dagerman skriver i sin Dagsedel från senhösten 1950: ”Hemlös är människan bara i människans konstiga värld.”

Under tiden som vi funderar över detta märkliga samhällsproblem, kan vi försöka att aktivt stödja Hudiksvalls Natthärbärge. (Sök upp motsvarigheter i era egna kommuner) De aktiva i föreningen har kanske inte svaret på frågan, men de gör något för att visa på problemet. Det finns hemlösa, även i Hudiksvall, som inte har något eget hem att gå till. Det känns skönt att det finns människor som vågar se de hemlösas situation och också gör något.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


I kväll somnar jag arg och frustrerad, med åtföljande mardrömmar om att vara vilse!

12 oktober, 2015

Av erfarenhet vet jag, att jag borde ransonera mitt surfande på social medier. Annars är risken stor, att mitt höga blodtryck kan få oönskade konsekvenser. Ibland är det ändå som förgjort. I dag har jag inte besökt FB mer än några gånger och ändå sitter jag här, med all säkerhet med oroande röda kinder.

Orsaken till frustrationen är, att de få gången jag gått in på FB i dag, har jag mötts av uppmaningar att dela ett inlägg om att vid Centralstationen får minsann flyktingar mat och annan hjälp, men att svenska hemlösa avvisas och har ingenstans att gå för att få hjälp. Efter många års erfarenheter vet jag att det här fenomenet uppstår i varje situation, där människor ställer upp och försöker hjälpa efter bästa förmåga. Då dyker det alltid upp andra människor som hävdar, att antingen gör människorna för lite eller lägger sina krafter på fel saker. Behoven är alltid större på något annat håll.

Det som gör mig frustrerad just i dag är att krafter, inte av god vilja utan av ond vilja, osynliggör alla de insatser som organisationer och volontärer gör för hemlösa i Stockholm. Jag inser nu att det är just det här illvilliga osynliggörandet som som gör mig så enormt förbannad. Att stå bredvid och spotta på människor, som gör något och uppmana dem att göra något annat, borde göra fler än mig ilsken. Om det nu är så, att det görs för lite för de hemlösa, vilket är sant och visst, är det en vettig handling, att skälla och håna dem som gör något för flyktingarna på Centralen i Stockholm? Vore det inte en vettigare handlingslinje, att ta kontakt med de 11 platser i Stockholm, med inriktning att stöda hemlösa? Om ingen av verksamheternas profil passar, är det bara starta en alternativ verksamhet. Jag tror inte de befintliga verksamheterna skulle bli sura för att fler vill engagera sig.

Min ilska baseras också på att jag är helt övertygad om, av mångårig erfarenhet, att de flesta som sprider ilska mot människor, som försöker se de gigantiska problem och hitta lösningar, inte själva är beredda att göra något. Ingen skulle bli gladare än jag om det visade sig att jag har fel. Det finns nu möjligheter för alla som ömmar för hemlösa här i Hudiksvall att ta kontakt med Hudiksvalls natthärbärge (HNH), som återigen har getts möjlighet att återuppta verksamheten. HNH har stort behov av volontärer, så, istället för att sprida osakliga uppgifter på FB, är det bara, att palta sig till HNH och anmäla er för tjänstgöring!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

 


… eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

28 december, 2010

Hemlösa personer som inte är skrivna i Stockholm har inte rätt att använda stadens härbärge. Det kan handla om andra EU-medborgare eller personer från andra kommuner i landet. (DN)

Det finns människor som på fullt allvar hävdar, att Bibeln bara är en gammal dammig sagobok, utan bäring i dagens verklighet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Nu är julen slut! Dags att kasta ut krubban i snön och kylan!

26 december, 2010

I november uppmärksammade den 17-åriga Sally Ågebrant att Tetteh Joseph Leetei och Paintsil Kobina bodde på tågstationen i Sundsvall. Flickan inte bara såg, utan hon agerade också. Sally kontaktade hotell i Sundsvall och lyckades få hotellen att lova sängplats åt de två på tågstationen. Heder åt Sally Ågebrant! Hon såg ett behov och hon agerade! Om det finns en utmärkelse för årets bedrift, då borde Sally Ågebrant vara given som pristagare.

Den lösning Sally lyckades utverka för Tetteh Joseph Leetei och Paintsil Kobina var tidsbegränsad. Efter julhelgen är sängplatserna på hotellen inte längre tillgängliga för dem. Enligt ST är de återigen hänvisade till järnvägsstationen eller någon annan plats i Sundsvall. Just nu upplever vi rekordkyla runt om i landet och även i Sundsvall.

Eftersom Sally Ågebrant såg och agerade, då lär andra också ha möjlighet att se problemet och agera. T ex kommunens socialnämnd. I ST:s artikel finns ett försök till förklaring varför socialnämnden inte agerar. ST skriver:

Problemet för männen är att de varken är asylsökande eller har uppehållstillstånd i Sverige och därmed inte kan få hjälp av myndigheterna.

Förklaringen är ingenting annat än struntprat! Givetvis kan myndigheterna hjälpa människor i nöd, om bara viljan finns. Det är ingen anonym myndighet som inte ”kan” hjälpa. Bakom alla annonyma myndigheter finns det verkliga människor som kan ställas till ansvar. Enligt ST är följande personer ansvariga för hur Tetteh Joseph Leetei, Paintsil Kobina och andra hemlösa i Sundsvall har det. Ansvaret har ansikten:

Socialnämnden: Else Ammor (M), ordförande, Sundsvall, Hans Brynielsson (KD), vice ordf, Kvissleby, Efva Åström (M), Sundsvall, Ewa Kirrander (FP), Sundsbruk,Inger Paulsson (MP), Kvissleby, Linnéa Kjellman (C), Matfors, Lena Österlund (S), Sundsvall, Leif Wiklund (S), Sundsvall, Malin Larsson (S), Strömmen, Stöde, Jonas Väst (S), Kubikenborgsgatan, Sundsvall, Annicka Burman (V), Fågelgränd 10, Sundsvall.

I Kyrkans tidning säger ärkebiskop Anders Wejryd att Kyrkans ska fortsätta att ta sig ton i fler politiska frågor. Jag kan inte annat än bejaka en sådan målsättning. Vi måste bort från bokmärkes gullegullandet vid krubban. Barnet som ligger där i krubban är säkert gulligt, men det är inte det som är krubbans budskap. Barnet ställer det obehagliga kravet på oss, att se honom i alla nödlidande människor vi möter.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,


Det är patetiskt!

4 februari, 2010

S:ta Clara kyrka i Stockholm har tagit ett mycket vällovligt initiativ och öppnat kyrkan för hemlösa. Det är inte svårt att inse behovet, när man läser av termometern varje morgon och ser i TV hur snön vräker ned.

S:ta Claras initiativ innebär också en kritik mot kommun och stat, som inte klarar av att ge värme och skydd åt alla sina medborgare, utan förlitar sig på att andra tar det ansvaret.

Det är med både ilska och förvåning vi kan läsa i tidningarna att riksdagsmän tagit initiativet till en insamling av sovsäckar bland sina kollegor. Jag frågar mig. Har inte riksdagen makt att göra något åt hemlösheten? Istället för att bidra till en lösning på problemet, så genomför man en insamling av sovsäckar! Upplever riksdagsledamöterna, att hemlösheten är en plötsligt uppkommen naturkatastrof?

Förstår de inte hur förnedrande det är för de hemlösa, att se maktens representanter ägnar sig åt personlig välgörenhet, istället för att använda sin makt och lösa problemet. Det finns bara ett ord att beskriva en sådan inställning. Den är föraktfull!

Andra bloggar om: , , , ,