Vilka ska känna sig förolämpade?

16 juni, 2009

Det har skrivits mycket om Humanisternas kampanj ”Gud finns nog inte” och webbtestet som är en del av kampanjen. Jag tror inte att jag överdriver, när jag påstår att de flesta som reagerat är vi kristna. Jag nöjer mig att länka till inlägget i Monicas blogg. Monicas analys, både av innehållet i webbtestet och av den vetenskapliga kvalitén på frågorna, säger det mesta. Det finns egentligen inget mer att tillföra.

Humanisterna förbehåller sig rätten, i den här kampanjen, som i sin hela argumentation, att definiera vad en kristen är. En kristen är som pastor Phelps i USA eller Åke Green i Sverige. För några år sedan skrev jag ett inlägg, där jag försökte förstå den inställningen. Självklart är Humanisterna i sin fulla rätt att göra det enkelt för sig, men lite större krav på vetenskaplighet borde man kunna ställa. 

I många av webbtestets svarsalternativ har vi kristna känt oss provocerade och kanske rent av förlöjligade. Med viss rätt, för vi är ju måltavlan för kampanjen. Det känns inte, det ska villigt erkännas, angenämt få sina åsikter och tro reducerade ner till slagordsnivå.

Härom dagen slog det mig. Hur tar människor, som står Humanisterna nära eller som i skilda grad känner sig främmande för religiösa föreställningar webbtestet? Om Humanisterna känt sig tvungna att reducera religion till enkla slagord, då blir också med nödvändighet motbilden förenklad. Jag är säker på att många icketroende med skammens rodnad på kinderna besvarat webbtestets frågor. De blir ju också reducerade till Humanisternas förenklade slagord. Den känslan är som sagt inte angenäm oavsett vilka den drabbar. Den kapar enbart alla band till ett meningsfullt samtal.

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Vad säger Humanisterna?

25 september, 2007

Vi har nu i flera dagar läst i tidningarna och sett på TV om hur Buddhistiska munkar och nunnor demonstrerar mot regimen i Burma. Jag har ända sedan Vietnamkrigets dagar haft en mycket stor respekt för dessa militanta munkar och nunnor. När de väl bestämt sig är det ingenting som kan tysta deras protester. De är också uthålliga i sina strider. Det är ingen risk att någon blir övergiven som allierar sig med dem eller deltar i protesterna!

Jag har upptäckt, mitt i det allvarliga och det hemska som kan drabba dem som protesterar, att jag ofta tänkt på förbundet Humanisterna, när jag läst tidningar, lyssnat på radio eller sett på nyheterna i TV. Humanisterna skriver på sin hemsida”Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället.”  

Vad säger Christer Sturmark, Morgan Johansson eller Björn Ulvaeus? Vore det bättre om munkarna och nunnorna drog sig tillbaka till klostren och ägnade sig åt lite privatreligiositet, istället för att riskera livet på gatorna och kräva demokrati åt folket?