Tänk, det hade jag ingen aning om! Mikael Karlendal har uppenbarat en sanning!

4 januari, 2017

Mikael Karlendal skriver ett påpekande i sitt senaste blogginlägg, som jag blir något brydd av:

”Det står inte i Bibeln hur Sverige ska bedriva sin invandringspolitik. Det är upp till Sveriges regering och riksdag att utifrån noggranna överväganden avgöra detta, baserat både på den etik eller de värderingar vi önskar att vårt samhälle ska präglas av och på alla de ekonomiska och praktiska faktorer som är av så avgörande betydelse i en fråga som denna. Punkt!”

Jag får erkänna, som kristen att jag inte riktigt förstår vad som väntas av mig. Jag har inte läst Bibeln från pärm till pärm, men jag tror mig veta att Sverige inte nämns i Bibeln, men det kanske finns de som tror det, så det är bra att Mikael Karlendal påpekar det uppenbara. Så långt är jag enig med bloggaren.

Det jag däremot inte är enig med honom om är att jag stillatigande ska ge legitimitet åt vad riksdagen beslutar. I den bedömningen anser jag att jag alltid står på säker mark om jag tar hjälp av Bibeln, när jag ta ställning till den moraliska halten i riksdagens beslut. Jag anser, vilket jag också gett uttryck åt i många av mina blogginlägg, att den omsvängning som riksdagsmajoriteten gjorde, saknade moralisk kompass. Jag ser inte mycket av det som tydligen Karlendal ser,  om vi läser hans, av mig citerade, text.

Jag stöder min åsikt på min tvåfaldiga tillhörighet, dels mitt medborgarskap i nationen Sverige, dels min tillhörighet i den kristna gemenskapen. Av bägge dessa tillhörigheter har min kristna tro och identitet företräde före medborgarskapet i nationen Sverige.

Men som sagt, visst är det bra att vi får veta att Sverige inte nämns i Bibeln.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Nationaldagsfunderingar

7 juni, 2011

Vid andakten på forngården i Bjuråker på nationaldagen hade jag som uppdrag att läsa ett antal texter. En av texterna vår kyrkoherde Lena Funge hade valt var följande:

Om en invandrare slår sig ner i ert land,
skall ni inte förtrycka honom. Invandraren
som bor hos er skall ni behandla som en in-
född. Du skall älska honom som dig själv, ni
var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Her-
ren, er Gud. (3 Mos 19: 33-34)

Det är mäktigt, att få läsa: ”Jag är Herren, er Gud.” Det ger en viss tyngd åt uttalandet, om man så säger. Det är annat än Leo Holtters påstådda PK-åsikter i ämnet!

För ett antal år sedan fick jag en fråga på Kyrkans Tidnings, numer nedlagda, diskussionsforum, Vestibulen. Frågan löd: ”Anser du att det är Guds vilja, att alla människor i hela världen skall bo i Sverige?” Frågan förvånade mig och jag svarade lite förstrött, att jag inte trodde det. Inte heller trodde jag att alla människor i världen vill bo i Sverige. Jag har många gånger senare haft känslan, som av en liten sten i skon, att jag lite fegt undvek djupet i frågan. I dag, när läste den citerade texten ur Bibeln, gjorde sig stenen påmind igen. Så jag får äntligen anta utmaningen och försöka reda ut för mig själv vad jag egentligen anser i frågan. Svaret kan inte bli heltäckande, men förhoppningsvis ger den ändå sann bild av vad jag anser och tror.

Självklart anser jag fortfarande, att inte är det Guds vilja att människor av olika anledningar är tvungna eller känner sig tvingade att lämna sina hem och fly. Inte heller är det så att alla människor vill just till Sverige. Ändå känner jag ganska klart vad Guds vilja är i den situation världen och människorna befinner sig i? Självklart är det helt enligt Guds vilja, att alla som riskerar fängelse, tortyr och dödsstraff för medlemskap i politiska partier, fackliga organisationer, kvinnoorganisationer, religiösa eller människorättsorganisationer skall ha rätt att får komma till Sverige tillsammans med sina anhöriga.

Detsamma gäller också alla som drabbas av kollektiv förföljelse. Ofta kan inte den asylsökande visa, att ha/hon personligen är förföljd. De kan ofta berätta en likartad historia. En granne blir attackerad och mördad, frun blir våldtagen inför barnen, med hotelser om att mobben ska återkomma om inte alla kristna, romer eller vilken folkgrupp det för ögonblicket gäller försvinner från området. Alla sådana familjer ska känna, att de har en tillflykt i Sverige. De har en välgrundad fruktan för sina liv. Nu undrar vän av ordning. De som kommer utan pass och andra handlingar. Vad ska vi göra med dem? Det kan vara dumt att inte ha några handlingar alls, men jag kan inte se att det skulle vara moraliskt fel eller misstänksamt i alla lägen, att inte ha sina papper i ordning. Det är i vart fall inget skäl i sig för att neka någon uppehållstillstånd i Sverige.

Min inställning är kort sagt, att alla som är förföljda på grund av åsikter, av social-, etnisk- eller religiös grupptillhörighet skall ges skydd i Sverige. Detsamma gäller även människor som flyr från krig, naturkatastrofer och ekonomisk misär. Den lagstiftning som styr våra myndigheter är bara ett desperat försök, att skapa någon form av skenbar förnuftsbaserad ordning i det kaos världen befinner i. Sist och slutligen hamnar vi ändå i den fasansfulla bild jag sen mängder av år bär inom mig. När de överfulla vagnarna tömdes i Auschwitz, då stod där en man, som följde lagen och säkert kände sig trygg i det, och pekade med tummen eller ridpiskan, höger eller vänster.

Frågan som alltid kommer, när jag samtalar om de här frågorna, är har vi råd? Jag vet inte hur jag ska besvara frågan. Det beror sig ju på vad frågeställaren anser vara livets nödtorft för just honom. För min egen personlig del vill jag återigen citera ur Bibeln. När Johannes döparen fick frågan från människorna. ”Vad ska vi då göra?” Svarade han: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har och den som har bröd skall göra på samma sätt.”  När ni läser Johannes uppmaning. Hör ni också som jag? 

Jag är Herren, er Gud!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Kan någon som vet, ge mig lite upplysningar?

7 juli, 2008

Nästan varje gång jag skriver något kritiskt om Sverigedemokraterna och deras främlingsfientlighet, får jag höra att de minsann inte kräver mer än vad som är praxis i Finland. Eftersom jag inte kan sägas vara alltför kunnig i finsk invandringspolitik, så har jag hittills inte svarat varken bu eller bä på det påståendet.

För någon tid sedan fick jag för mig, att det kanske inte vore så dumt, att undersöka situationen för invandrare i Finland. Undersökningen har väl inte varit alltför intensiv och definitivt inte målmedveten. Lite förströdd läsning här och var.

Idag läste jag en ledare från den 5 juli i Österbottens Tidning. Den läsningen kommer nog att leda till att intensifierar mina undersökningar. För hujedanemej, att Sverige skulle bli lika hård i sina bedömningar för medborgarskap som ledarartikeln antyder:

”Är man utlänning i Finland har man myndigheternas ögon på sig på ett särskilt sätt, upplever han. En utlänning måste göra saker rätt till punkt och pricka. Här kräver byråkratin mycket mer av utlänningar fast vi har en demokrati där alla ju borde behandlas lika, säger Basalak som i dag är finländsk medborgare.
Att få ett medborgarskap är svårt. Minsta förseelse räcker för att göra det omöjligt. Man verkar också söka med ljus och lykta för att hitta något, menar Basalak.
– I mitt fall försökte man påstå att jag kört mot rött ljus. Mycket små saker kan bli avgörande, som någon obetald skatt.”

Jag ska givetvis inte dra några förhastade slutsatser av en artikel, men lite oroväckande är det, att ledarskribenten inte gör några försök att visa, att Basalak överdriver. Som sagt, det finns, som jag ser det, välgrundade motiv till fortsatta undersökningar om finsk invandringspolitik.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,


Ett löfte att lita på?

20 maj, 2007

Läser i SvD om Maria Wetterstrands varning till riksdagspartierna att inte på någon punkt legitimera Sverigedemokraternas politik. Jag har lite från och till följt Mp:s kongress i TV 24 och råkade i dag se och höra Maria Wetterstrands uppmaning, men det viktiga med uppmaningen var löftet som jag tyckte mig höra  att i vart fall Mp aldrig skulle anpassa sig till Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. Det värmde och jag tror på Maria Wetterstrands löfte. Mp kommer inte vara det första partiet som sviker det är jag övertygad om. Jag frågade i ett inlägg för en tid sedan vilket parti kommer att svika först. Det verkar inte bli Mp!

I artikeln säger Maria Wetterstrand också att hon inte utesluter debatter med Sverigedemokraterna, men ser samtidigt inte någon anledning att diskutera med dem utan ett tydligt syfte. Jag anser det vara en klok inställning. Det är inte i TV-sända debatter vi ”vinner” över Sverigedemokraterna. Det är hur bra vi är på att förklara för människor varför vi har en öppen asylpolitik. Varför vi värnar rätten till modersmålsundervisning. Varför det är viktigt att motverka strukturell diskriminering.

Det gäller att i grunden avslöja Sverigedemokraternas angrepp på svenskhetens grundvalar av tolerans och öppenhet.


Vilka är invandrarna?

17 maj, 2007

Under dagen har nästan alla tidningar, även Svd, berört nyheten att 20 % av Sverigedemokraternas företrädare mottar sjukersättning. Det är fullt möjligt att det är så. Har ingen lust att börja kontrollera att uppgiften stämmer. Jag utgår från att de som beviljats sjukersättning också är berättigade.

Det som intresserar mig, är uppgiften från Sverigedemokraterna, att 10 % av invandrarna skulle beviljats sjukersättning. En uppgift jag inte heller har någon anledning att ifrågasätta. Däremot ställer jag mig frågan vilka invandrare talar Sverigedemokraterna om? Får ofta känslan, att när SD talar om invandrare, verkar de inskränka betydelsen till utomeuropeer och muslimer. Enligt min definition räknas en person som invandrare som passerat en gräns, för att kunna bosätta sig i Sverige. Enligt den definitionen är jag invandrare från Finland. Född i Finland, svensk medborgare från 1957. Jag kanske rent av kan räknas som anhöriginvandrare? Pappa hämtade oss från Finland till Sverige.

Nu till min fundering: När Sverigedemokraterna hävdar att 10 % av invandrarna får sjukersättning, hur många av dem är finländare, danskar, norrmän, italienare eller turkar och invandrande arbetskraft från forna Jugoslavien? Alla dessa grupper bidrog till den enorma svenska tillväxten och många slet sönder sig i den svenska industrin och många fick och har sjukpension. Min pappa fick det och min mamma. Själv blev jag tilldelad sjukersättning för ett år sedan.

Eftersom jag är invandrare måste jag ställa frågan. Motiverar Sverigedemokraterna en restriktiv invandringspolitik för utomeuropeer och muslimer med att jag får sjukersättning? Ingår jag i de 10 %-en? Jag borde göra det om rätt ska vara rätt.