Är Svenska kyrkan en god förvaltare av det arv kyrkan fått?

21 augusti, 2014

För en tid sedan undrade vår kyrkoherde om Tommy Ärlemar och jag kunde tänka oss ta ansvaret för gudstjänsten i Frisbo den 17 augusti. Vi sa ja och så blev det. Temat för söndagen var ”Goda förvaltare.” Med gott mod planerade vi gudstjänsten och jag började förbereda min predikan. Under ett par dagar slogs jag med evangelietexten från Lukasevangeliet. Jag fick inte till det. Texten kändes helt stum, vilket inte är konstigt på något sätt. Sånt händer! Jag började studera de övriga texterna för söndagen lite noggrannare och  upptäckte Paulus andra Timotheosbrevet. Jag citerar en del av texten (för er som inte har en Bibel eller psalmbok att tillgå.):

”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna  inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst…”

När jag förstått vad Paulus ville säga och också insett allvaret i innehållet, var det bara att hitta ingången till min predikan och det fick bli: Paulus brev är inte ett brev till Thimotheos för snart 2000 år sedan, utan brevet har i dag (den 17 augusti den 9 nionde söndagen i trefaldighet) landat här i Bjuråker-Norrbo församling med en uppfordrande förväntan om åtgärder. När ingången sitter, går resten av sig själv. Jag fick till avslutningen också. Ett av lekfolkets viktigaste uppgifter är att ständigt vittna om att Kristus är Herre! Jag tror att min predikan höll sig inom ramarna för Svenska kyrkans lära, vilket är viktigt för mig som lekman. Jag har inte hört något annat.

När jag kom hem efter gudstjänsten har jag funderat mycket över hur Svenska kyrkan förvaltat arvet efter Jesus. Kännetecknas inte mycket av innehållet i svenska kyrkan av det Paulus varnar för: ”Det kommer en tid då människorna  inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna.” I min predikan nämnde jag två grundläggande element. Arvet består för det första av Jesus lära och för det andra den kyrka som Jesus instiftat. Jag borde också nämnt, inser jag nu, att Jesus också instiftade ett läroämbete. Allt är gåvor från Gud! Jag kan inte med gott samvete hävda, att Svenska kyrkan varit goda förvaltare av arvet. Jag vill föreslå, att Svenska kyrkan på bred front, tog till sig de erfarenheter som kyrkorna i norra Irak besitter. De har, vad jag kan förstå, förvaltat den lära kyrkan fått av Jesus mycket väl. Kyrkan har lyckats bevara sin integritet i en omgivning, där majoriteten inte omfattat kyrkans lära. Nu när kyrkan fördrivs från stora områden i norra Irak är kyrkorna intakta och väl fungerande. Ett viktigt skäl till att kyrkorna inte vittrat sönder av det yttre trycket är att kyrkorna förvaltat gåvan om läroämbetet oerhört väl. Kyrkornas biskopar och präster har accepterat att de är arvtagare till de första apostlarna och att det ska mycket till för att ändra, vare sig i lära eller tradition. Kyrkorna har säkert varit tvungna, genom historien, att vara böjliga, men inte låta sig knäckas. Den hållningen har inneburit en trygghet för församlingsmedlemmarna. En trygghet som jag vid ett antal tillfällen påpekat, att jag saknar i Svenska kyrkan.

Det är också en intressant insikt, att ingen av dessa ståndaktiga kyrkors företrädare skulle accepteras som präster i Svenska kyrkan. Jag anser att det säger mer om Svenska kyrkans problem, än om t ex den Assyriska kyrkans. Jag börjar alltmer förstå och erkänna min dragning till den ortodoxa kyrkovärlden. Dragningen är mycket stark!

 

KT

 

 


En dålig tanke blir inte bättre av att den tänks en gång till

12 augusti, 2014

Med anledning av några reaktioner efter att det blev känt att kristna blivit fördrivna från Mosul, har jag de senaste dagarna tänkt mycket på olika debatter jag deltog i under mina aktiva år inom vänstern. Debatter, som ofta innebar, att vi bortsåg från verkligheten och istället diskuterade principer och teorier. Ofta levde diskussionerna upp till den påstådda militära logiken: Om terrängen och kartan inte stämmer överens, följ då kartan! Den politiskt intresserade och som är tillräckligt gammal minns säkert när Sovjetunionen härjade runt i Afghanistan. Bombade byar, dödade civila och barn. En riktigt blodig och fullständigt orättfärdig historia. Ni som var med, minns säkert den märkliga avvaktande tystnad som inträdde i samtalen, när någon sa: ”Vi måste protestera mot sovjetimperialismens angreppskrig i Afghanistan!” Man kunde riktigt se hur en del i andanom plockade fram sina dogmkartor och säger ”Sovjetunionen kan väl inte vara imperialistisk? Imperialism är ju kapitalismens högsta stadium och Sovjetunionen är inte ett kapitalistiskt land, därför kan det inte vara imperialistisk! ” Och så var grälet i full gång. Det var kartan som diskuterades inte vad som hände där bort i Afghanistan. Som tur var det många som struntade i diskussionen och startade ett omfattande solidaritetsarbete. Heder åt dem!

För en tid sedan fick vi ta del av de förfärande nyheterna om kristna som fördrevs från Mosul. Islamiska staten (IS) ställde de kristna inför valet att omvända sig till Islam, betala en särskild avgift, lämna landet eller dö! Hotelserna var inte heller några tomma hotelser. Bilder på skjutna människor och korsfästa ungdomar spreds med eldens hastighet i sociala medier och bloggosfären. Gammelmedierna var lite mer restriktiva och tveksamma till en början. Nu är det som händer i norra Irak så pass känt, att jag inte behöver beskriva all den ondska som drabbat människorna där.

Nu till sak! Redan den 30 juli skriver Ulf Lindgren ett blogginlägg med rubriken Varför fördrivs kristna i Irak? Ulf Lindgren är ett gott exempel på personer, som så närsynt studerar kartan, att terrängen helt försvinner. Och vad säger kartan? Redan i inledningen slår Ulf Lindgren fast: ”Argumenten är religiösa, men har denna tragedi egentligen något med religion att göra?  Enligt Koranen är det ju strängligen förbjudet att förtrycka judar och kristna – de tillhör Bokens folk och tror på samma Gud som muslimer. Att fördriva kristna är alltså ett direkt brott mot Islam. Därför är detta inte en religiös konflikt.”  Som lök på laxen får vi också en vulgärmarxistisk materiell förklaring – olja! Vän av ordning kan ju fundera över, i vilket syfte han skriver sitt blogginlägg. Den kan ju inte vara tänkt som en analys riktad till de kristna och andra minoriteter i norra Irak. De vet, eftersom de inte sitter och närsynt stirrar i kartan, utan är av nöden tvungen att se situationen som den är. Det är muslimer som ställer dem inför valet, omvänd er eller svärdet!

Nej, efter vad jag förstår är Ulf Lindgrens målgrupp vi som bor i Sverige. Vi ska gå omkring och föra teologiska samtal och konstatera att de kristna och andra minoriteter inte hotas av muslimer, för de är ju inte muslimer. Ni kan vara säkra på att om några veckor kommer Ulf Lindgren och andra att beskylla oss, som påtalar att det är en muslimsk grupp som förtrycker alla som tror annorlunda än den egna grupper, att vi är psykiskt sjuka och uppmuntrar antiislamiska strömningar i Sverige. Tro mig, så kommer det att bli! Jag målar inte fan på väggen. Han är redan där!

Reaktionerna på Sovjetunionens anfallskrig på Afghanistan, oavsett om det var imperialistisk eller inte, var att det byggdes upp en stark solidaritetsrörelse, som såg det orättfärdiga i kriget. Den solidaritetsrörelsen lever än i dag. Detsamma sker i spåren av det folkmord som IS ägnar sig åt. Det växer fram en mäktig internationell solidaritetsrörelse med de kristna och andra minoriteter. En rörelse som vågar se verkligheten som den är och reagera på den verkligheten. Det går inte att bära på ideologiska glasögon, för då blir man blind.

Den som bor i Hudiksvall eller i närheten kan bidra till styrkan i den internationella solidaritetsrörelsen med de kristna och andra minoriteter i Irak, genom att delta i en solidaritetsmanifestation i dag kl. 16.00 Rådhusparken. Låt oss bli många!

KT
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


ÄB Antje får ett brev från en gudstjänst i Bjuråker-Norrbo

3 augusti, 2014

Deltagarna i gudstjänsten på Kristi förklaringsdag i Norrbo hembygdsgård skickar nedanstående brev till vår ärkebiskop. Brevet lästes upp under ”kyrkliga tillkännagivanden.”

ärkebiskop Antje,

Vi vill att vi som kyrka skall påverka regering och riksdag att ta beslutet att ge bistånd och erbjuda asyl till de förföljda kristna i Irak.

Du har säker följt det fruktansvärda som sker i norra Irak just nu.Våra kristna bröder och systrar är förföljda, fördrivna och förtryckta. Samtidigt blundar världen och vårt eget land för det lidande som sker där. Vi har en viktig uppgift i Sverige att hjälpa våra trossyskon som lider för sin tros skull.

Du som vår ärkebiskop har en framträdande roll i att representera hela kyrkanoch påverka våra folkvalda ledare. Vi ber dig att du tydligt uttrycker vår vilja genom media och personlig kontakt med ansvariga ministrar, att vårt land skall ge bistånd till de förföljda kristna i Irak och att de erbjuds asyl.

Från dina kristna vänner i Bjuråker-Norrbo församling.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 


Journalister, fortsätt och fråga!

21 januari, 2011

Håll med om att Billström är patetisk!

http://www.youtube.com/watch?v=mKiilYmjcr0

Regeringens motivering att inte svara på vad som sagts i samtal med amerikanska tjänstemän, att de inte har anledning att kommentera ”tredjepartsuppgifter”, är minst sagt märkligt.

Nu gäller det för journalisterna, att fortsätta, att fråga. Varje gång Billström och Bild gör sig tillgängliga för intervjuer eller när de vill informera om regeringens politik i någon fråga, bör de alltid först mötas av frågan: vad sa ni egentligen till den amerikanska ambassadören?

Om inte det hjälper, bör alla regeringsledamöter behandlas på samma sätt. De bör ständigt först få frågan, om de delar Bildts och Billströms uppfattningar. Medier och journalister bör inte stillatigande tillåta att regeringen inför något så perverst, som att de bara kommenterar egna officiella regeringsdeklarationer. Om medierna och journalistiken accepterar regeringens principer, då kommer det att sprida sig till maktpåvar på lägre nivåer. Tänk er när Uppdrag granskning kommer och frågar någon mutmisstänkt makthavare i Göteborg och får svaret: ”Nu är det så, att kommunledningen har som policy, att inte kommentera tredjepartsuppgifter. Vi ser ingen anledning att kommentera uppgifter från Uppdrag granskning.” Det är bara fylla på med alla de svenska medier ni så önskar.

Tills vi får något, som på ett trovärdigt sätt bevisar motsatsen, är det bara att inse, att Bild och Billström och troligtvis hela regeringe, mellan skål och vägg, har samma syn på irakiska flyktingar som Sverigedemokraterna. Den minnesgode drar sig säkert till minnes Uppdrag gransknings valstugereportage. Officiellt en välartad fasad, bortom kameran rasade fasaden fullständigt samman.

Vad säger då Bild och Billström, när de upplever att de talar till vänner och känner sig säkra på, att ingen obehörig hör. De villkorar en ambassad i Bagdad. Irak ska lova att ta emot utvisade irakier från Sverige. De anser att det på det hela taget, att det kommer för många irakier till Sverige. Ministrarna hänvisar till hedersmord, som ett av skälen till sin negativa inställning till invandringen från Irak. Till råga på eländet menar de också att de irakiska flyktingarna är blottställda, lågutbildade och utan yrkes- eller språkkunskaper, därför mycket svåra att integrera. Uppgiften om den låga ut bildningsnivån tillbakavisas av kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Anders Lago. Han beskriver en helt annan bild. De irakiska flyktingarna har högre utbildning än svenskarna i allmänhet. Många har mycket goda kunskaper i engelska.

Våra ministrar har dåligt på fötterna, men ut ska irakierna! Det ska Billström bli man för! Jag får hoppas att protesterna, från en samlad kristenhet och alla andra humanistiska krafter, fortsätter. Vi kan ju inte stillatigande låta illasinnade ignoranter härja fritt!

Dagen, DN, SvD, SvD2, Kyrkans Tidning

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Det behövs inte mängder av ord!

5 november, 2010

Stoppa utvisningen av kristna irakier!

Vi ställer oss bakom kravet

Stöd kravet här


Bryr vi oss?

4 november, 2008

Med hjälp av Nuri Kino hittade jag en mycket intressant ledare i GP. Ledaren har rubriken ”Efter Bush hopplöshet” och fortsätter: ”När den amerikanska presidenten avgår lämnar han terror och etnisk rensning i Irak efter sig. Världssamfundet måste skydda minoriteterna.”

Att världssamfundet inte verkar bry sig det vet vi, men vad säger den svenska regeringen? ”När utrikesminister Carl Bildt fått frågan i riksdagen om vad Sverige ämnar göra svarar han bland annat att Irak inte behöver mer uppdelning enligt religiösa och etniska skiljelinjer.”

Det sägs att vi ska lära av historien. Vi i Sverige har t o m en historisk sanningsmyndighet som skall påminna om historiska brott mot mänskligheten. Påminnelserna åtföljs ofta av fromma förhoppningar, att det aldrig får hända igen. Nu händer det igen! Assyrier/syrianer och andra minoriteter är utsatta för hård press och riskerar att fördrivas från Irak.

Världssamfundet tiger. Känns inte 30-talet nära på något vis? Vore det inte läge att regeringen och riksdagen visade att de lärt av historien och inte avser att spela samma svekfulla och passiva roll som då, inte alltför länge sedan.

Kristenheten i världen måste också mycket mer kraftfullt än vad vi gör ta oss an våra kristna systrar och bröder i Irak. Vi behöver ju inte vara lika passiva och nonchalanta som den kristenhet i USA, som stödjer Bush och hans orättfärdiga krig i Irak. Kristna kyrkor som funnits i området ända sedan apostlarnas tid får bara inte försvinna och vi enbart beklagar. I bästa fall.

Kyrkans passivitet riskerar att ytterligare mörklägga staden på berget och hur många nedsläckningar klarar den västerländska Kyrkan att hantera och tro sig överleva?

Tidigare inlägg som kan vara av intresse hittar ni här och här.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,


När ska USA som ockupant börja ta sitt ansvar?

19 oktober, 2008

Frågan är berättigad. Allt som oftast kan vi läsa i medierna om hur kristna i Irak hotas, misshandlas och dödas med det enda syftet att åstadkomma en etnisk rensning.

Jag skrev i maj ett inlägg, där jag utryckte oro över att utvecklingen i Irak mycket väl gå emot ett folkmord. Jag skrev:

Allt tyder på, att oavsett oenigheten sinsemellan, att de dominerande parterna i Irak är eniga om att de kristna assyrierna skall bort. Det är egentligen fantastiskt hur passivt USA är, när det gäller den oerhörda press de kristna utsätts för från extremister inom shia- och sunnimuslimer och kurder. Kan det vara så illa att ockupationsmakten, för att inte stöta sig med de dominerande grupperna, är beredd att offra den lilla grupp kristna? I så fall är det ett cyniskt maktspel, som mycket väl kan sluta med folkmord.

Den senaste tidens utveckling visar att situationen för assyrierna/syrianerna inte förbättrats. Tvärtom. Jag får det skrämmande intrycket, att vi just nu ser slutfasen i folkfördrivningen. Ockupanterna och regeringen kan eller vill inte skydda de förföljda och det allestädes närvarande världssamfundet tiger.

För den som önskar en fortlöpande och initierad rapportering kan jag mycket varmt rekommendera frilansjournalisten Nuri Kinos blogg. Här ett litet smakprov.

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Varifrån kommer alla dessa islamexperter?

26 juli, 2008

Genom Nima Daryamadjs blogg Nordic Dervish blev jag uppmärksammad på, att nu har islamkunskaperna även spridits till det svenska rättssystemet.

Snusförnuftigt skriver tingsrätten i Jönköping i sina domskäl mot en irakisk man som försökt mörda sin före detta fru: ”all anledning att se X:s handlande gentemot Y mot bakgrund inte minst av hans allmänna kvinnosyn som präglats av arabisk kultur och islam.

Det vore en överloppsgärning av mig, att skriva mer. Nima Daryamadj beskriver sakligt, och säkert också bättre än vad jag skulle klara av, varför tingsrättens skrivning är fullständigt orimlig. Läs det han skrivit!

Jag får fortsätta att fundera över var alla dessa islamexperter hämtar sina kunskaper. Går de studiecirklar?

Andra bloggar om: , , , , ,


Förväntas det att vi ska bli imponerade?

30 maj, 2008

Enligt DN och Dagen verkar åtminstone Reinfeldt vara mycket imponerad. USA:s utrikesminister Condoleezza Rice har tydligen lovat Reinfeldt att USA i framtiden skall ta emot 5 – 12000 irakiska flyktingar. Jag förstår om Reinfeldt känner sig hedrad av att få löften från en så mäktig person som Condoleezza Rice. Det är fullt mänskligt, men inte blir löftet mer imponerande för det. Kommunalrådet Anders Lago i Södertälje är på goda grunder inte imponerad. Han har hört liknande löften tidigare och anser att USA bör ta emot 50 000 flyktingar för att någorlunda matcha Södertäljes flyktingmottagning.

Jag vill inte fastna i sifferexercis, utan vidga frågan något. Om jag har förstått folkrätten någorlunda, så åläggs en ockupationsmakt ett stort ansvar. Ockupanten är ansvarig för civilbefolkningens fysiska säkerhet. Ockupanten skall se till att det finns mat, husrum och medicinsk omvårdnad för civilbefolkningen. Vad jag kan förstå har USA och dess allierade fullständigt misslyckats med att axla ansvaret för civilbefolkningens säkerhet. Det är inte bara så att USA och dess allierades angrepp stred mot folkrätten. Hela deras administration av ockupationen strider också mot folkrätten. Världssamfundets tystnad är öronbedövande!

I en situation där ockupantmakterna, vilket nu bekräftats av Condoleezza Rice, inte kan garantera civilbefolkningens säkerhet, vore det inte en rimlig slutsats, att USA och dess allierade tog sig an alla de som måste fly? Det kravet kan väl ändå inte anses för ohemult?

Det vore helt fel, när jag påminner om USA:s brott mot folkrätten som ockupant, att inte påtala de assyrisk kristnas situation i Irak. Allt tyder på, att oavsett oenigheten sinsemellan, att de dominerande parterna i Irak är eniga om att de kristna assyrierna skall bort. Det är egentligen fantastiskt hur passivt USA är, när det gäller den oerhörda press de kristna utsätts för från extremister inom shia- och sunnimuslimer och kurder. Kan det vara så illa att ockupationsmakten, för att inte stöta sig med de dominerande grupperna, är beredd att offra den lilla grupp kristna? I så fall är det ett cyniskt maktspel, som mycket väl kan sluta med folkmord.

Kalla mig gärna USA-hatare, men jag är inte imponerad över Irakkonferensens resultat. Det enda jag sett är att ”världssamfundet” inklusive Sverige med en hörbar suck av lättnad, gett legitimitet åt USA:s orättfärdiga Irakpolitik.

Det kanske också var meningen med hela konferensen?

Läs andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Jag blir nästan stum!

18 oktober, 2007

Migrationsdomstolen i Stockholm konstaterar att det inte råder någon väpnad inre konflikt i Irak.  Domstolen kan tydligen bara sträcka sig till att det råder svåra motsättningar i dessa delar av Irak. 

Domstolen anser sig tydligen ha bättre information om läget i Irak än UNHCR som hävdar att förhållandena är sådana i Irak att alla irakier från centrala och södra delarna ska anses som flyktingar, utan att behöva ange några individuella skäl.

Nej säger migrationsdomstolen, varje irakier på flykt från Irak måste kunna visa, att alla detonationer eller skott från milisförband, USA-soldater eller väpnade privata vaktbolag, är riktade just mot honom och hans familj. Kan te sig svårt och det är väl det Migrationsverket och Migrationsdomstolen räknar med.

Vi andra får väl söka medlemskap i någon obskyr förening för konspirationsteorier. Dom är skickliga på TV och Radio när de skildrar ickeexisterande händelser från Irak. Ännu mer imponerad blir jag av att de lyckas fejka bilder av debatter om ”kriget” i Irak i USA:s kongress. Tänk vad man kan åstadkomma med modern teknik!

Tur att vi har Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverket som försäkrar att allt bara är bluff och båg.