Avstår nog från att åka till Stockholm även i år.

11 januari, 2009

 I juni 2007  kommenterade jag för första gången tankarna på en Jesusmanifestation i Stockholm i maj 2008. Jag reagerade på en artikel eller kanske det var ett upprop av Stanley Sjöberg.

I min kommentar: ”Vill jag inte kristen enhet”, uttryckte jag en tveksamhet, eller rättare sagt en öppet negativ hållning, till hela tanken på en Jesusmanifestation i Stockholm. Min negativa inställning grundade sig på främst tre motiv, som Stanley Sjöberg förde fram i sin artikel, som skäl till en Jesusmanifestation.

“Fotfolket måste visa att vi protesterar mot undfallenheten mot islamistisk tro och den ateistiska humanismen.”

“Bakgrunden till visionen är att Sveriges kristna allt för länge har neutraliserats i sin tro och ser med likgiltighet på ateismens ambitioner och islams utbredning. Kyrkornas folk accepterar med en ”gäspning” att vi faktiskt har lika många buddhister i landet som det finns bibeltroende och karismatiska kristna.”

“Då måste Sveriges kristna manifestera sitt beslut att vända trenden och klargöra att Sverige är och ska förbli ett kristet land.”

Jag upplevde att alla dessa tre motiv fanns med i hela processen fram till den slutgiltiga manifestationen. Min uppfattning, att inte delta i en Jesusmanifestation med en slagsida på vad vi var emot istället för ett positivt vad vi är för, stärktes och jag tog beslutet att inte åka till Stockholm.

När jag läste rapporteringarna från manifestationen, upplevde jag, att en positiv anda varit dominerande. Det gladde mig och när jag läste rapporter om att domprost Åke Bonnier blivit invald i ledningsgruppen för en liknande manifestation 2009, var jag beredd att ompröva min negativa inställning från förra året.

Det kom som en mycket illavarslande överraskning, när jag upptäckte att det fanns negativa reaktioner på Åke Bonniers medverkan i ledningsgruppen. Kritiken mot Bonnierkoncentrerade sig främst på hans försvar av utställningen Uppenb(a)t och hans relationer till HBT-rörelsen. I bakgrunden fanns också kritiken av utställningen Ecce Homo.

Kritiken mot Åke Bonnier blev tydligen ett problem för ledningsgruppen och försvårade dess arbete. Åke Bonnier tog konsekvenserna och har lämnat ledningsgruppen. När jag läser reaktioner på händelseutvecklingen, upplever jag att många menar att kritiken gällt Åke Bonniers personliga ställningstaganden. Jag tror inte att någon kyrklig ledare, vare sig i ledningsgruppen eller bland deltagande kyrkor, enbart deltagit på personliga mandat. De representerar, med all säkerhet, sina kyrkor och samfund.

Åke Bonniers ställningstaganden i t ex HBT-frågor delas av Stockholms stift och kan inte ses som något personligt ställningstagande. Det vore mer förvånande om domprosten i Stockholms stift skulle företräda en annan uppfattning. Den enda rimliga tolkningen av kritiken är, att den riktar sig mot Svenska Kyrkan.

Det blir nog ingen resa till Stockholm för min del i maj. Har inte för vana, att knô in mig i sammanhang, där jag inte är välkommen!

Bloggtips: Åke Bonniers egen motivering. Två mycket bra och välformulerade bloggkommentarer, bland många andra: Emanuel Karlsten och Stefan Swärd.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,