Har Gud en historia?

4 april, 2007

Boken ”Historien om Gud” skriven av Kaaren Armstrong handlar om synen på Gud i Judendomen, Kristendomen och Islam under 4000 år. Jag köpte boken i början på 90-talet, i första hand för att förstå och få en sammanfattning av de tre monoteistiska religionerna. Likheter och olikheter. Den har med tiden, alltmer blivit en bok jag återgår till när jag ska försöka förstå människors reaktioner, på händelser de utsätts för i t ex Sverige. Hur de söker sig till skilda traditioner i sina respektive religioner, när de försöker hantera tidens moraliska eller politiska frågeställningar.

Boken var till stor hjälp för mig på Tärna folkhögskola, när vi under livsåskådningslektionerna försökte förstå vad som skilde och vad som enade de tre bokreligionerna. För mig har Historien om Gud också varit till stor hjälp vid religionsdialoger med människor av annan tro än min. Jag förstod med en gång, vad en föreläsare menade när han citerade en till Sverige nyinflyttad muslim: ”Det är märkligt! Jag kommer från ett land med många muslimer, men mycket lite islam, till ett land med få muslimer, men mycket Islam!” Läs boken så kommer ni förstå vad jag menar. Boken ger många aha-upplevelser. Jag lärde mig att alla tre religionerna har likartade fromhetstraditioner. Likartade influenser från den grekiska filosofin. Likartade mysterietraditioner. Kort sagt, funderingarna kring Gud, inom de tre monoteistiska religionerna, är så likartade att det är förståeligt att de av många ses som en och samma religiösa tradition.

I dagens läge är ändå den största nyttan och nödvändigheten med Historien om Gud, att den bidrar till att vi kan se bortom medias förenklingar och ytligheter. Boken riktar sig inte till enbart troende, utan det är en bok för alla med vilja att förstå den andre. Att vi samtidigt förstår oss själva och vår tro bättre, ska bara ses som en bonus. Boken kan också vara ett gemensamt underlag i studiecirklar med deltagare från olika kyrkor och samfund. Men kanske än mer för alla som vill förstå hur mångsidig en levande religion kan vara. Se där en folkbildningsuppgift för det mångreligiösa Sverige!

För vi måste inse, att det mångreligiösa Sverige – det har kommit för att stanna. Det finns ingen återvändo! Vi kan välja om situationen skall bli konfliktladdad eller om det mångreligiösa skall bli en del av den svenska kulturen och identiteten!