Mariahymn

3 oktober, 2016

Offertoriehymn
(jmf. Joh. 17:19 Rom. 12:1)
mel. enl. Sv. ps. 383 (E. Hovland) Text: M. M. Furumalm 2009

 1. Högst välsignad, du vår dyra moder!
  Salig du som trodde på Guds löften,
  du som gav din Son att bli vår broder,
  du som älskar barnen och din tröst dem ger.
 2. Evigt utvald, Herrens Tabernakel,
  du som bar Guds fullhet i ditt inre,
  du som födde frälsningens mirakel,
  du som var Guds ringa tjänarinna.
 3. Högt benådad, ärad ibland kvinnor,
  full av nåd och renhet skall du prisas.
  Alla folk din lovsång evigt sjunger,
  om det stora under som Gud visar dig
 4. Jungfrumoder, alla släktens längtan,
  du som följde Sonen, bad och trodde,
  bar i kärlek alla dina smärtor,
  svärdet som ditt hjärta genomborrade.
 5. Kyrkans moder, Moder till oss alla!
  Där vid korsets fot, han själv ju sade:
  ”Se din son, din dotter”, ”Se, din moder”,
  och vårt väl i dina händer lade.
 6. Gyllne Hus, det Goda Rådets Moder,
  du som runt dig samlade de trogna,
  tröstade och styrkte Guds apostlar;
  lär oss lyssna, göra enligt Jesu ord!
 7. Davids tron, det nya livets Moder,
  du som var gudomlighetens åker,
  underskön du Konungens klenod är.
  Hem till paradiset för oss åter!
 8. Kvinna klädd i solen som din slöja,
  du som står på månens gyllne skära,
  du som krönts med tolv av himlens stjärnor;
  krossa ormens huvud, krossa drakens här! 

  Hymnen sjöng vi på högmässan med nordens Ortodoxa apostoliska kyrka (Kievpatriarkatet) i S:ta Maria, Iggesund lördagen den 1 oktober.

Läs även andra bloggares åsikter om


Hur fri får jag vara i Katolska kyrkan?

4 februari, 2016

Den 26 januari skrev jag ett blogginlägg: ”Hur går det med det där katolska VI?” I inlägget berättade jag utan några större åthävor att. ”Jag är fast förvissad om, att Katolska kyrkan har helt rätt i sin undervisning om jungfru Maria!”  Från det jag meddelade, att jag ansökt om att bli upptagen i Katolska kyrkans gemenskap, har jag mött argument att jag gjort ett fel val, vilket jag har full respekt för. Om någon anser att jag har fel, då är det alltid fritt fram att säga att jag har fel. Det är inte det som förundrar mig, utan den märkliga glidningen från att först berömma mig för att vara orädd och kritisk, till att nu böja mig för Katolska kyrkans lära enbart för att jag måste. Senast i dag berättade Alma-Lena i en kommentar till ovanstående blogginlägg:

”Klaus: Som jag förstår Leo i detta inlägg så får man verkligen inte ifrågasätta traditionen och det gör mig ledsen. Leo har förr aldrig varit okritisk och nu måste han säga ja och amen till vad som helst som förekommer i traditionen även traditioner som blivit lära så sent som 1950.”

Jag vill på det bestämdaste hävda att jag inte säger ”ja och amen till vad som helst som förekommer i traditionen.” Kyrkans tradition innehåller mycket som inte är fastslagna lärosatser, men vilka jag ändå kan tro på. Lärosatser kan ha många trådar bakåt i historien och det kan också ta kortare eller längre tid innan Kyrkan antar uppfattningarna som dogmer. Jag har vid något tillfälle hävdat att det kan inte vara antalet år som avgör om en dogm har legitimitet bl a hänvisade jag då till när dogmen om treenigheten slogs fast i Nicea. Det skedde efter strider, diskussioner och studier, under några sekler, men när dogmen slogs fast av den odelade kyrkan, då blev den också en skarp skiljelinje mellan vad som var kristen tro och det som inte passade in. En kristen ”måste” tro på treenigheten.

Det gäller också att i en diskussion berätta vad man utgår ifrån. Varje dogm i Kyrkan har en mycket klar definition. När det gäller Jungfru Marias upptagning till himlen. Enligt Kilian Healy i boken ”Jungfru Marias upptagning till himmelen” säger dogmen, ”att den saliga jungfru Maria med hela sin person, det vill säga med kropp och själ, är i den himmelska härligheten. Ingenting har fastslagits om hur det gick till när hon lämnade denna världen, men det råder allmän enighet om att hon dog, begravdes och uppstod”  Det är den fastslagna dogmen jag tror på! Jag har friheten att tro annorlunda i de delar som finns utanför dogmen. Jag saknar alltför ofta i diskussionen, vad det är människor polemiserar mot.

Till sist, vill jag påminna om det är jag brukar säga, när jag tagit till mig en dogm. Det sker alltid efter att jag redovisat studier i teologiska böcker, men främst Katolska kyrkans katekes. Då är det lite märkligt, att bli omtalad som någon, som okritiskt säger ja och amen till stort vad som helst. Vore det så, skulle jag inte behöva läsa en enda bok, utan då skulle det räcka med att jag frågade fader Damian: ”Vad måste jag tro på?” varje gång vi träffades.” Jag erkänner, inte villigt och glatt, att jag känner stor olust, när det påstås att jag inte tänker själv, utan bara säger ja och amen. Det är nästan lika illa som när jag blivit beskylld, när jag lämnat organisationer, att jag önskade göra karriär eller få ekonomiska fördelar inom någon annan organisation.

Till sist två citat ur Katolska kyrkan katekes, som något lite förklarar mellan vilka poler jag rör mig, när jag utforskar Kyrkans tro:

47. Kyrkan lär att man kan nå säker kunskap om den ende sanne Guden, vår skapare och Herre, genom hans verk tack vare det mänskliga förnuftets naturliga ljus.

85. ”Uppdraget att tolka Guds ord, det skrivna och det traderade har tillerkänts enbart Kyrkans levande läroämbete, och detta utövar sin befogenhet i Jesu Kristi namn. Detta läroämbete innehas av Kyrkans biskopar i gemenskap med Petri efterträdare, biskopen av Rom.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Hur går det med det där katolska? VI

26 januari, 2016

Utvecklingen har rullat på och jag får allt större insikter för var dag som går. Den senaste tiden har jag studerat vad Katolska kyrkan säger om Jungfrun Maria. Orsaken till studierna är tvåfaldig. Dels är Katolska kyrkans dogmer om den obefläckade avlelsen och jungfru Marias upptagning till himlen mycket centrala, de går bara inte att bortse ifrån och dels var en av de viktigaste argumenten för varningar från goda vänner och andra, att jag inte skulle ansluta mig till en kyrka med så felaktiga dogmer. Så studier av dogmerna kändes nödvändiga. Jag planerar att försöka skriva ett par blogginlägg, där jag beskriver hur jag i dagsläget förstår Katolska kyrkans lära om jungfru Maria. Tills jag får till blogginläggen, kan jag säga, att jag numer med stor förtröstan ber:

Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt Jesus,
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen

Med andra ord. Jag är fast förvissad om, att Katolska kyrkan har helt rätt i sin undervisning om jungfru Maria! Skulle jag tvivla på dogmerna om Maria, då torde jag nog få söka mig till något annat samfund!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,