Tro, vetenskap eller juridik

9 maj, 2014

Jag har, som säkert många andra troende kristna, diskuterat tro och vetenskap med både vänner och ovänner. Diskussionerna har ibland utmynnat i rejäla gräl, men för min del har det för det mesta varit vänskapliga samtal. Vi har också oftast bytt samtalsämne, utan att vi stämplat varandra med psykiska diagnoser. Frågorna var enkla och väldefinierade. Mot en skapande Gud ställdes en vetenskaplig syn om slumpen.

Under senare år har jag upplevt en diskussion som jag för ungefär 30 år sedan inte skulle drömt om. Inte ens i min vildaste fantasi. En diskussion som jag inte vet hur jag ska definiera. Är det tro, vetenskap eller juridik. För några år sedan satt jag i väntrummet till njurmottagningen i Gävle och hamnade mitt i ett TV-program. I programmet intervjuades en amerikansk man, som fött tre barn. (Kan minnas fel. Det kanske rörde sig om två.) Nå, hur som helst, jag blev intresserad och hoppades att läkaren skulle vara försenad. Mannen berättade att han genomgått en könskorrigering med borttagning av bröst och hormonbehandlingar, men behållit det kvinnliga fortplantningssystemet. (Riksdagen har lagstiftat om samma valmöjlighet vid könskorrigering även i Sverige.) I programmet beskrevs mycket ingående hur mannen fått genomgå omfattande hormonbehandlingar för upprätta det kvinnliga fortplantningssystemet. Efter födseln blev det nya behandlingar för en återgång till det gamla tillståndet.  (Här blev jag avbruten i mitt TV-tittande av min läkare som kom och hämtade mig.) Jag sen dess från och till funderat över vad jag sett och försökt bilda mig en uppfattning, men för det mesta har väl tänkt, att jag är för gammal för den här tiden. Jag behöver ju inte förstå allt som sker. För ett par veckor sedan väcktes intreset för frågan igen, när jag surfade runt och fick ögonen på artikel där en man fått rätt, när en myndighet registrerat honom som mamma till barnet han fött.

När jag hamnar i bryderier då går jag gärna tillbaka och letar efter vettiga referenspunkter och då var det väl naturligt att jag började tänka på de diskussioner om tro och vetenskap som jag genom åren deltagit i. Så låt mig börja med vetenskapen, för trots min kristna tro, har jag mycket stor respekt för naturvetenskaperna. Vad jag förstår, när jag tänker på vad vi fick lära oss i biologin i skolan, så kan inte hannen i arten homo sapiens föda ungar. Vad jag förstår, med min ringa kunskap i biologi, har inte vetenskapen funnit några belägg för att det för moderna människan skulle existera andra biologiska regler. Hur jag än vrider på frågan, kan jag bara dra slutsatsen, att det inte finns vetenskapligt stöd för ståndpunkten att män kan föda barn.

Då återstår, som jag ser det, bara en tro att män kan föda barn, som stöd för uppfattningen. Tron att män kan föda barn innehåller inget mysterium, utan kan vetenskapligt förklaras. Den man som fött barn och de som kommer att föda barn i framtiden är personer med fullt utvecklade kvinnliga fortplantningssystem. Sådana personer kallas inom biologin för kvinnor, vilket jag anser rimligt. Det intressanta är att tron på att män kan föda barn, har av staten, mot all vetenskaplig kunskap, fått ett juridiskt erkännande. Riksdagen är i sin fulla rätt att fatta vilka beslut den så önskar, men det innebär inte att riksdagen har rätt. Inte heller kan riksdagen besluta om vad vetenskapen ska lära ut. Däremot är jag rädd för, vad politikerna beslutar, ska läras ut i skolorna!

Så här långt har jag kommit i mina funderingar. Jag står fast vid vad jag lärt mig under 70 år. Män kan inte föda barn. Jag har också fått en ny infallsvinkel när jag hamnar i diskussioner om att kristen tro inte har vetenskapligt stöd. Då ska jag börja med att fråga min motpart om vad hon/han anser om uppfattningen att män kan föda barn. Tro eller vetenskap?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,