Den här kortfilmen gillar jag!

29 oktober, 2009

Jag har hämtat filmen hos Birger Schlaug. Filmen är en träffande satir av konsumtionssamhällets inneboende logik.