Här fick vi, på årets näst sista dag, en knäpp på näsan!

31 december, 2011

För en tid sedan deltog jag i en gruppanmälan av regering, militärledning och ett antal riksdagsledamöter, för krigsbrott i Libyen. Vår anmälan ledde inte till någon förundersökning på grund av att vice chefsåklagare Lise Tamm ansåg, att det vi tog upp i vår anmälan inte var något brott. Jag skrev om den märkliga motiveringen här.

Nå, vi gav oss inte, utan krävde överprövning av Lise Tamms beslut. Nu har vi fått svar, från Internationella åklagarkammaren, att vår begäran om överprövning inte tas upp till behandling. Bl. a med motiveringen: ”De som begärt överprövning kan inte anses ha sådan anknytning till ärendet att de har berättigat intresse att få åklagarens beslut överprövat.”

De som har rätt att begära överprövning av beslutet är de misstänkta, målsägare och tillsynsmyndighet på det område som överprövningen berör. Nog känns det demokratiskt lite knepigt, att jag som medborgare inte anses ha berättigat intresse av att få frågan om eventuellt krigsbrott begånget av landets regering, militärledning och riksdagsledamöter överprövat.

Var finns den där tillsynsmyndigheten, som har att bevaka att landets regering, militärledning och riksdagen inte begår krigsbrott?

Jag tror inte, att sista ordet är sagt i frågan.


När Nato och Sverige terrorbombar andra länders befolkningar är det märkligt nog inget krigsbrott!

22 november, 2011

Nästan varje dag får min konspiratoriska läggning vatten på sin kvarn. Rättvisan gör skillnad på länder och folk. Vi här i väst har privilegier som andra inte har. I dag har jag fått veta att åklagaren inte inleder någon förundersökning med anledning av den anmälan mot regeringsledamöter, militärledning och ett antal riksdagsmän om krigsbrott i Libyen, som jag tillsammans med andra lämnat in hos Internationella åklagarkammaren Stockholm. I anmälan nämns bl. a belägringen av Sirte. Nato med samarbetspartners bombade staden och ”rebellstyrkor” förhindrade någon att lämna staden. Vilket inte bara slog sönder byggnader i största allmänhet, utan slog ut vatten och elförsörjningen och oerhört stort antal människor, som inte hade någonstans att ta vägen, instängda som de var. Det rörde sig om ren och skär terrorbombning och det var Nato och Sverige fullt medvetna om.

I anmälan nämns många andra exempel på krigsbrott, som t ex massakrer på svarta libyer, men jag nöjer mig med Sirte. För det är egentligen skrämmande att Internationella åklagarmyndigheten inte säger som brukligt är, ”inget brott kan styrkas.” Nej åklagaren säger klart och tydligt, att det öde som drabbade invånarna i Sirte, att först bli inringade och sedan utsättas för omfattande bombningar: ”Det förfarande som anmälts är inte brottsligt.” Åklagaren förnekar inte, att händelsen har ägt rum, men anser den inte vara brottslig.  Undras om den definitionen på brottslig handling bara gäller Nato och den lilla knähunden Sverige? Ingen behöver svara, frågan är retorisk!

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,