Känner sig socialdemokrater inte välkomna i andra kyrkor än Svenska kyrkan?

21 juni, 2015

I den ständigt pågående diskussionen om det rimliga i att politiska partier styr Svenska kyrkan har Claes Glader för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Landskrona skrivit en debattartikel i Kyrkans Tidning med rubriken, ”Ska inte kyrkan vara demokratisk?” Bl. a tar han till det vanliga och mycket medvetna debattknepet att jämställa det Socialdemokratiska partiet med enskilda kristna socialdemokrater. Claes Glader skriver: ”Du, Jonas, sätter dig över Gud! – då du uppenbarligen inte anser att alla i Kristi kyrka har samma värde. Är socialdemokrater mindre kristna än du?” Jag skulle förolämpa Glader om jag skulle utgå från att han inte förstår skillnaden mellan partiet och sig själv som enskild kristen socialdemokrat. Jag har personligen fått frågan vid ett antal tillfällen då jag var aktiv* i Svenska kyrkan och jag brukade svara: ”Nej du är inte mindre kristen än jag, men ett är då säkert, jag är mer kristen än SAP. Socialdemokratiska partiet är rent definitionsmässigt inte ett kristet parti!” Det är det hela debatten handlar om. Dels om hur rimligt det är att ett politiskt parti ställer upp med egna kandidater till förtroendeposter i ett trossamfund och dels att medlemmar i Svenska kyrkan, kristna eller inte** låter sig nomineras av andra, än sina medlemskamrater i kyrkan, till förtroendeuppdrag. I alla organisationer av folkrörelsekaraktär anses det fullständigt naturligt att organisationens egna medlemmar väljer kamrater som är aktiva och kunniga till förtroendeuppdrag. Det finns ingen socialdemokrat, vad jag känner till, som anser det vara odemokratiskt eller exkluderande av socialdemokrater som varande sämre fotbollsledare än andra. I varje organisation av folkrörelsekaraktär anses det också, som mycket märkligt om styrelseledamöter, vare sig före de blivit valda eller efter det blivit valda, aldrig visar sig på medlemsmöten och ändå förväntar sig bli omvalda år efter år. Det är den här märkliga grundinställningen, som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna pratar sig varma för och kallar för höjden av demokrati!

Till sist en fråga till Claes Glader anser du, att du som socialdemokrat inte är välkommen som medlem i andra samfund än Svenska kyrkan? Eller anser du, att det enda sättet att få spela en roll i en kyrka, måste gå via ett politiskt parti? Att allt annat är odemokratiskt och en nedvärdering av socialdemokrater som varande mindre kristna än andra?

* Har representerat Socialdemokraterna i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Har en hyfsad inblick i hur valen av kandidater går till. Både på S-föreningsnivå och på Arbetarekommunnivå.

** Det finns kandidater på S-listor i kyrkovalen, vilket inte borde vara helt okänt,  som öppet erkänner att de inte är troende. Vilket i sig kan ses som lite märkligt. Tänk tanken att någon som kandiderar till styrelsen för en Arbetarekommun, glatt skulle meddela: ”Jag är inte socialdemokrat!”

Läs även andra bloggares åsikter om , ,