Vilka avgör om ett beslut strider mot grundlagen?

17 juni, 2008

De senaste veckornas intensiva debatt om FRA-lagen har åtminstone hos mig väckt frågan om skyddet för vår grundlag. Grundlagen skall förhindra att staten på skilda sätt kränker våra medborgerliga rättigheter. Det finns ett omfattande regelverk för hur en grundlag kan ändras.

Men vad händer om ett beslut strider mot grundlagen? Den tänkta FRA-lagen strider, enligt mitt sätt att se, på en mängd punkter mot grundlagen. Uppfattningen delas tydligen av många. Förslaget till FRA-lag har ju fått, med rätta, öknamnet ”Lex Orwell” I många länder finns författningsdomstolar som prövar nya lagar mot grundlagen. Vi har ingen sådan instans i Sverige. Det är en riksdagsmajoritet som avgör om ett beslut är förenligt med grundlagen eller inte. I nattliga svarta stunder får jag känslan av att en riksdagsmajoritet skulle kunna avskaffa demokratin, när den så önskar. De behöver ju bara hävda att de minsann inte gör några ändringar i grundlagen, utan bara vill skydda landet mot yttre och inre fiender. De som inte har något att dölja kan fortsätta att utrycka sig fritt.

Från och till hävdas det från företrädare för alliansregeringen att vi ska lära av historien. Just nu bedriver Den historiska sanningsmyndigheten, Forum för levande historia en kunskapskampanj om kommunismens brott. Det var väl ändå inte om hur befolkningen, trots en mycket demokratisk författning, skall övervakas vi skulle lära oss av Stasi?

De partier som motsätter sig en författningsdomstol har att hitta ett annat system, som ger grundlagen ett säkrare skydd, än en nyckfull riksdagsmajoritet.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,