Ingen anledning till irritation

22 oktober, 2009

Ser, när jag surfar runt och läser kommentarer och synpunkter på Kyrkomötets beslut kring vigsel av samkönade par och bibehållandet av vigselrätten, att många delegater är irriterade över att de mailbombats före beslutet. Jag förstår inte den irritationen.

Jag har själv deltagit vid några tillfällen i mailbombningskampanjer. Det kan ha gällt FRA-lagen, skumma politiska ledare runt om i världen, som på skilda sätt kränker demokrati och mänskliga rättigheter eller protester mot dödsdomar. I de flesta fall har jag i och för sig inte upplevt några positiva resultat, men liknande negativa utfall har jag också fått uppleva när jag protesterat på annat sätt. Trots de negativa erfarenheterna, kommer jag med all säkerhet att i framtiden inte avstå från att delta i skilda slag av mailbombningskampanjer. Till den verkan det hava kan. Förhoppningsvis blir mottagaren åtminstone irriterad.

En protestmetod som jag godkänner för mig själv måste jag givetvis godkänna för andra att använda. Det är klart att även jag, om jag vore ledamot av Kyrkomötet, skulle upplevt det lite märkligt att 800 mail hamnat i min brevlåda, med uppmaningen att följa Jesus och inte riksdagen. Men om det nu är så, att grupper och enskilda inom och utanför Kyrkan anser, att det enda som konstituerar en kristen kyrka, är hur vi ser på de homosexuellas samliv, då är det väl i sig inte anmärkningsvärt att de protesterar.

Om styrkeförhållandena varit annorlunda på Kyrkomötet än de nu var, är det inte helt otänkbart, att jag personligen uppmanat till en mailbombning av ledamöterna före beslutet.

Läs mer i Dagen,

Andra bloggar om: , , , ,