Jag tror på gammal hederlig rättspraxis!

9 november, 2010

Det är i rättssalar skuld avgörs. Inte i tidningar eller bloggosfären.