När blir frågan aktuell på ett kyrkomöte?

10 januari, 2013

Barbro Matzols frågar i veckans KT: ”Vill Centern ha månggifte?” Visst är det en intressant fråga, som Matzols ställer, men jag har för min del funderat de senaste veckorna, när blir det här en fråga för Svenska Kyrkan?

Det har under en längre tid pågått en diskussion, lite i det fördolda, i politiska ungdomsförbund, men också i partier, att det skulle vara diskriminering, att förneka människor rätten, att gifta sig med fler än en. Nu har Centern i ett programförslag väckt frågan och troligtvis kommer den avslås, senast på kongressen, men frågan är väckt och kommer med all säkerhet att växa i betydelse. Partierna har i grunden inga som helst motargument att ta till, när frågan når kampanjstyrka, utan de kommer att ansluta sig till ståndpunkten. För tänk efter, vilka moraliska, etiska eller praktiska skäl kan den politiska sfären mobilisera mot förslag om månggifte? Vi vet också av erfarenhet, att det de politiska partierna anser, vill de av någon anledning att Svenska Kyrkan också ska stödja. (Personligen förstår jag inte behovet, men så är det.)

Processen mot ett politiskt beslut kan gå snabbt och det är ingen vågad gissning att tro, att Svenska Kyrkan kanske redan till kyrkovalet 2017 har blivit tvungen att ta ställning till frågan om månggifte. Om 2017 känns för tidigt, då är frågan med all säkerhet aktuell till kyrkovalet 2021. (Det kan ju också bli så, att beslutet tas på kyrkomötet året före valet 2021. Stora frågor får inte bli valfrågor.) Därför vore det önskvärt om kyrkan inte andäktigt väntar på vad partierna ska säga, utan tog bladet från munnen och uttalade sin uppfattning om månggifte redan nu. Jag är, möjligen något överkonspiratorisk, säker på att det idag sitter mängder av präster och biskopar med våta fingrar i luften och försöker ana sig till vartåt det lutar. (Jag anar vilka de är, men avstår att namnge någon. Det skulle leda diskussionen vilse.) Ta ner eventuella fingrar, statens beslut är på sikt given!

Som en del av lekfolket, men ändå en del av det allmänna prästadömet, skulle jag önska att läronämnden och biskopsmöten tog sig an frågan och motiverade varför Svenska Kyrkan, oavsett statliga beslut, bara kan viga eller välsigna enskilda par. Månggifte ryms inte och kommer inte att rymmas inom den kyrkliga vigselordningen. Motivet bör vara så entydigt formulerad, att den håller över tid. Enligt mitt enkla förstånd, skall frågan inte behöva dras i långbänk, utan kyrkan borde kunna formulera en gedigen teologisk ståndpunkt, som lekfolket kan få stöd av i den framtida diskussionen. Det kan väl inte ses som ett orimligt önskemål?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser