Blev det tårta i kväll hos Migrationsverket?

25 februari, 2012

I kväll får det bli ett kort inlägg. Jag är arg och förtvivlad. Läser rapporter, att pastor Jean Kabuidibuidi sitter fängslad i Kongo. Svensk polis lyckades tydligen övertala den kongolesiska gränspolisen att ta emot pastor Jean. Hur mycket det kostade det lär vi väl aldrig få veta.

Stefan Swärd skriver på sin blogg, att pastor Jean tycks vara fängslad och att han blivit misshandlad. Följ Stefan Swärds rapportering.

Jag följer Micael Grenholms uppmaning och ber!

Kom Helig Ande och hjälp Jean!!

Läs också Öppet landskap.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Tvåfaldig skam!

24 februari, 2012

Återigen sprids uppgiften, att pastor Jean Kabuidibuidi är hämtad av polis från förvaret i Flen för utvisning till Kongo. Pastor Jeans advokat är inte informerad och polisen berättar inte varifrån planet, som skall föra pastor Jean till Kongo, skall lyfta. Inte heller berättas det, om pastor Jean också den här gången var tvungen att bära hand- och fotfängsel kedjade till ett midjefängsel.

Myndigheterna har tre gånger tidigare försökt utvisa pastor Jean, men misslyckats. den senaste gången fick inte planet landningstillstånd i Kongo. Pastor Jean har suttit inspärrad i 130 dagar i Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta och Flen. Pastor Jean har, väl att märka, inte begått något brott.

Hanteringen av pastor Jean Kabuidibuidi är en skam för Sverige och våra myndigheter. Samtidigt måste jag till min stora sorg, se mina egna tillkortakommanden i vitögat. Jag har inte gjort vad jag kunnat för att förhindra myndigheternas misshandel av pastor Jean. Skälen till min passivitet är många och kändes mycket giltiga, men i eftertankens sken äger ingen någon giltighet. Återigen får jag be inför natten:

Herre, Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare!

Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


Vilka teologiska kunskapskrav ställer staten på asylsökande?

4 januari, 2012

Läser i Dagen, att en kristen kvinna från Pakistan fått sin asylansökan avslagen av Migrationsverket. Orsaken är, vad jag förstår, bristande kunskaper om kristen tro. Hon kan inte redogöra för sin kristna tro enligt myndigheten. Om nu staten har krav på teologiska kunskaper hos asylsökande, då torde det vara ett rimligt önskemål, att staten redovisar kunskapskraven, så att den asylsökande kan få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det är  ju fråga om liv eller död för den asylsökande. Om jag nu inte helt missförstått artikeln, så skulle den asylsökande kvinnan ha fått sin ansökan beviljad om hon svarat rätt på myndighetens frågor.

Jag blir ytterst brydd när jag i Dagen läser: ”De ifrågasätter hennes dopintyg från Pakistan där det exempelvis saknar rätt namnunderskrift från den pakistanska kyrkan.” Hur ska det här tolkas? Från vilken källa har Migrationsmyndigheten fått en förteckning över kyrkor i Pakistan och vilka som har rätt att skriva under dopintyg i dessa kyrkor? För myndigheten hävdar väl inte att det bara finns en godkänd kyrka i Pakistan?  Har Migrationsverket ägnat sig åt illegal underrättelseverksamhet i Pakistan?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Nu är det bara prestigen som styr!

17 november, 2011

Det tredje försöket att utvisa pastor Jean Kabuidibuidi till Kongo har misslyckats. Den här gången kom planet tydligen ända till Egypten, men fick inget landningstillstånd i Kongo.

Vän av ordning undrar varför Migrationsverket, dels anser att läget i Kongo är så lugnt och välordnat, att det motiverar utvisningar dit och dels fortsätter, trots misslyckade försök, att framhärda i att beslutet om utvisning måste verkställas? Vad ska jag säga, annat än att frågan har blivit mycket prestigeladdad för myndigheten. Ni vet inställningen, en svensk myndighet kan inte ha fel och ska givetvis inte ge efter för yttre påtryckningar och händelser. Hur skulle det se ut om Migrationsverket gav efter för små förtretligheter som att mottagarlandet vägrar ta emot den utvisade eller än värre att låta sig påverkas av kristna huliganer som sjunger, ber och firar mässa utanför Migrationsverkets förvar.

Jag stoppar här och låter andra, som uttrycker det bättre än jag, få ordet: Om Jean K är utvisad och Vi behöver en socialt radikal kyrka – och en socialt radikal politik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Lagen är hård!

6 juli, 2009

I TV4-Nyheterna i går redovisades ett fall av avvisningsbeslut från Migrationsverket, som upprörde och berörde. Inte så att jag är förvånad. Börjar bli van, vid det här laget, att höra och läsa om omänskliga avvisningar. Trots tillvänjningsprocessen vägrar jag att bli cynisk, utan fortsätter att uppröras.

Den här gången handlar det familjen Harutjunian. Pappan, Harutjun kommer från Armenien och mamman, Venera kommer ursprungligen från Azerbaijan. De träffades i Ryssland och fick tre barn. På mycket välgrundade skäl tog sig familjen till Sverige.

Trots att de tre barnen Maria, Manne och Radjik (undras om stavningen blev rätt) har hamnat i ett apatiskt tillstånd, har Migrationsverket beslutat om avvisning av familjen till något av föräldrarnas hemländer. Länder som barnen aldrig upplevt.  Både läkare och sociala myndigheter är motståndare till avvisningen och uppmanar Migrationsverket att utnyttja lagens möjligheter att ta hänsyn till särskilt ömmande omständigheter.

Migrationsverket svarar genom Fredrik Beijer att lagen är hård och inte ger något stort utrymme till några generösa tolkningar av ”ömmande omständigheter.”

Jag är som sagt inte överraskad. Jag har insett att Migrationsverket och Riksdagen inte är som Fantomen – hård mot de hårda. De är mer hemfallna åt, att likt ligister ge sig på de svaga och sparka på den som redan ligger.

Min uppmaning till Svenska Kyrkan och Sveriges Kristna Råd kvarstår: Fullfölj det som påbörjades med Påskuppropet 2005. Lämna inte arbetet halvgjort!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Migrationsmyndigheterna travar på i ullstrumporna!

29 juni, 2009

Gång på gång, gång på gång kan jag läsa i medierna hur våra migrationsmyndigheter, verk och domstolar, spottar på all medmänsklighet. Nu senast läste jag om ”Fatima” från Mellanöstern i Läsarnas Fria Tidning. I en debattartikel beskriver Åsa Brandberg ett gripande människoöde. Ett öde som tydligen inte föll Migrationsöverdomstolen på läppen. Fatima drog en nitlott i myndigheternas lotteri!

Brandberg berättar om en kvinna som blivit våldtagen, torterad av landets säkerhetspolis och är hotad till livet av sina manliga släktingar. Fatimas öde är inte något unikt, utan vanligt förekommande. Migrationsmyndigheterna borde vid det här laget ha både kompetens som känsla för fallet. Ändå verkar det på hanteringen, som om myndigheten anser att Fatima överdriver eller rent av ljuger. Migrationsverket undanhåller domstolen läkarintyg som dokumenterar tortyrskadorna, med motiveringen: ”Vi kan ju inte skicka alla papper!” Om inte detta skulle vara tillräckligt så hånar domstolen Fatima genom att fråga sig varför hon inte polisanmält det inträffade. En märklig inställning från en domstol. Varför flyr människor från diktatur och tortyr? De kan ju alltid anmäla brotten till polisen!

Jag frågar mig, varje gång jag läser liknande artiklar som den om Fatima, vad gör riksdagen? Är det inte dags för lagstiftarna att inse, att de lagar de stiftat på migrationsområdet, inte blev som de utlovade? En mer rättssäker hantering. Jag börjar starkt misstänka att riksdagen anser att Migrationsmyndigheternas tolkning av lagen är korrekt. Om så inte vore fallet, då torde de väl ändrat lagen?

Jag stärks i min övertygelse, att det behövs ett nytt påskupprop från kyrkornas sida, mot den inhumana flyktinghanteringen. Jag vädjar till ärkebiskop Anders Wejryd att ta upp frågan inom Sveriges Kristna Råd (SKR) snarast möjligt. I annat fall kan Kyrkan också misstänkas för att godkänna tolkningen av de lagar, som bl. a var ett svar på Kyrkornas kritik.

Läs debattartikeln i Läsarnas Fria Tidning! Gå med i Stödföreningen för flyktingar! (Uppgifter om pg- och bankgironummer finns i artikeln)

Andra bloggar om: , , , , , , , ,


Så händer det igen!

11 juni, 2009

Det går inte längre hålla räkning på alla de beslut Migrationsverket tagit om utvisning av ensamma barn till länder, där de går en mycket oviss framtid till mötes.

Den här gången gäller utvisningen bröderna Vuvu, Asa (7 år), Kenneth (13 år) och Patrik (14 år). De ska utvisas till Kongo enligt beslut av Migrationsverket.

Det händer alltför ofta för att det ska kunna ses som enstaka misstag eller felbedömningar från myndighetens sida. Det är bara att inse, att Migrationsverkets beslut baseras på ett mycket dåligt underbyggt riksdagsbeslut. Börjar det inte bli dags för riksdagen att ta sitt ansvar och rätta till sitt misstag och fatta ett nytt beslut, som bättre tar hänsyn till barnens situation. Ett beslut, som äntligen visar att Sverige skrivit under FN:s  Barnkonvention om barnets rättigheter.

Heder åt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Nacka som genom sina ordföranden Anders Selin och Lisa Rasmussen uppmanat alla fullmäktigepartier i Nacka att göra gemensam sak och försöka stoppa utvisningen av bröderna Vuvu.

http://svtplay.se/v/1557866/de_ska_utvisas_ensamma_till_kongo

Andra bloggar om: , , , ,


Fyra partier har inte svarat

28 februari, 2009

Jag ställde den 12 februari en fråga till alla riksdagspartier om deras riksdagsmän verkligen varit med om och fattat sådana beslut, att Migrationsverket måste utvisa barn.

Jag har fått svar från Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har av för mig okänd anledning inte svarat ännu.

Andra bloggar om: , , , , , , ,


Nu har tre partier svarat

21 februari, 2009

I går fick jag ett svar från Vänsterpartiet:
Hej,

Det finns idag mycket allvarliga problem när det gäller själva bedömningen av ärenden som rör barn i den svenska asylprocessen. Det handlar om bristande bemötande av barn som farit illa innan de kom hit, om barn som farit illa i den svenska asylprocessen och barn som skickas tillbaka till sina hemländer där de inte kan få den hjälp eller det stöd som de behöver. Det verkar inte sällan som om behovet av att upprätthålla principen reglerad invandringen får vara överordnad humanitet, rättssäkerhet och principen om barns bästa.

Dessa brister drabbar bland andra 17-åriga Lollo som ska avvisas till Kroatien tillsammans med den vuxen som orsakat hon fått skyddat boende i Sverige.

Vi var från vänsterpartiets sida mycket kritisk till utformningen av de regler kring ”synnerligen ömmande omständigheter” i den nya utlänningslagen som ersatte de tidigare bestämmelserna om humanitära skäl. Nu visar det sig dessutom att den nya ordningen har fungerat ännu sämre än vi befarade. Den inhumana praxis som utvecklats måste brytas genom att lagbestämmelsen utvidgas.

Dessutom är det ett ytterligare allvarligt problem att utlänningslagens bestämmelser idag överordnas det ansvar som samhället har för barns säkerhet genom lagen om vård av unga (LVU). Vänsterpartiet driver därför att en ändring ska genomföras i utlänningslagen så att Socialtjänsten, i ärenden som Lollos, ges vetorätt mot avvisning.

Det råder inga som helst tvivel om att tillämpningen av utlänningslagen i flera ärenden som rör barn och unga allvarligt strider mot humanitet, rättssäkerhet och barns bästa. Det är därmed otvivelaktigt nödvändigt att en översyn av relevanta delar av utlänningslagen genomförs skyndsamt.
Sofia Johansson
politisk sekreterare

Vänsterpartiet Riksdagen
08-786 62 76, 0739-06 12 21

Vänsterpartiet anser att lagstiftningen försämrades när ”synnerligen ömmande skäl” ersatte de tidigare bestämmelserna om humanitära skäl. Vänstrpartiet kräver också en översyn av utlänningslagen. Vilket enligt min mening är helt nödvändigt.

Andra bloggar om: , ,


Två partier har svarat.

19 februari, 2009

Jag ställde den 12 februari en fråga till alla riksdagspartier om deras riksdagsmän verkligen varit med om och fattat sådana beslut, att Migrationsverket måste utvisa barn.

I går fick jag svar från två partier.

Från Folkpartiet kom följande svar:

Hej Leo

Tack för ditt brev. Folkpartiet liberalerna har i olika sammanhanhang reagerat på en del fall med asylsökande barn, som uppmärksammats på sistone och sagt att vi snart vill se en översyn av vissa delar av asylsystemet. Det pågår just nu
en utvärdering av rättssäkerheten och processordningen i asylsystemet på justitiedepartementet och den presenteras i juni. Vi avvaktar för att se vad den föreslår.

Med vänliga hälsningar

Nina Bäckström
Folkpartiet liberalernas
Riksdagskansli

Miljöpartiet svarar:

Hej Leo, och tack för ditt mejl.
Nej Miljöpartiet har inte varit delaktig i beslutet om Lollo, det är den sittande regeringen alltså alliansen som har makten över detta beslut och migrationsverket. På den länk kan du se Peter Eriksson uttala sig om att migrationslagstiftningen borde vara mer humanitär: [
http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=726692&treeId=902001&renderingdepartment=2.757
Det andra fallet har jag ingen direkt kommentar till, men Miljöpartiet vill ha humanare asylregler. Du kan läsa här vad vi tycker: [
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12308&number=69149
Vänligen,
Sofia
Miljöpartiet de Gröna

Jag tolkar svaret från Folkpartiet så, att det krävs förändringar i den nuvarande lagstiftningen och regelverket.

Jag får en känsla av att min fråga kanske var något otydlig när jag läser Miljöpartiets svar. Jag är fullt medveten om att riksdagen inte behandlat utvisningen av Lollo, som ett beslutsärende. I den meningen har ingen riksdagsman varit delaktig i utvisningsbeslutet av Lollo.

 När jag lyssnade till vad Peter Eriksson sa i TV-intervjun fick jag en känsla av, att han inte så där rakt av vågade hävda att Migrationsverket tolkat befintlig lag fel. Det är ju lagstiftningen Migrationsverket hänvisar till, när de säger att de inte kunde ha fattat ett annat beslut.

Andra bloggar om: , , ,