Befrielsekampen tar sig alltmer absurda uttryck!

9 december, 2008

Det händer, när jag surfar runt på Sverigedemokratiska och andra främlingsfientliga bloggar, att jag får mig till livs att muslimer håller på att ta över landet, om de inte redan gjort det.

Sverigedemokrater och andra sägs föra den goda befrielsekampen, som bara vi ”politiskt korrekta” inte vill se eller erkänna.

Läser i SvD att det tydligen är en god kampform att slänga in grishuvuden på mosképlatsen vid Ramberget i Göteborg. Visst kan jag förstå, att alla dessa svartbruna krafter känner sig provocerade av att muslimer existerar och också vill ta seden dit de kommer och praktisera den religionsfrihet som sen långliga tider existerar i Sverige.

Jag har vid olika tillfällen påpekat att jag har något svårt, för att utrycka det milt, att riktigt förstå vad alla dessa främlingsfientliga krafter menar när de säger sig värna om svenskheten.

Är inte religionsfriheten en mycket väsentlig del av vår demokratiska tradition?

Andra bloggar om: , , , , , ,


Det var ett sant kristet budskap!

11 juli, 2008

Det nationalistiska Schweiziska folkpartiet SVP har återigen lyckats få tillräcklig med namnunderskrifter för kravet på en folkomröstning. Den här gången handlar frågan om arkitektur. Partiet fick, för en tid sedan, för sjätte gången, på nöten i en folkomröstning för kravet, att medborgarskapsansökningar skulle godkännas i lokala och hemliga omröstningar. Nu vill de att schweiziska folket skall avgöra om muslimer har religiösa behov av minareter på sina moskéer.

Det är mycket glädjande att Schweiz evangeliska kyrkoförbund protesterar. Dagen förmedlar:

Schweiz evangeliska kyrkoförbund klargör i en skrift att de vänder sig mot alla typer av förtryck eller diskriminering på religiösa grunder. Delar av befolkningen känner uppenbarligen en sorg och en oro över islams växande närvaro i samhället. Men även här gäller den uppståndne Kristus ord: ”Var inte rädda!” skriver kyrkoförbundet. Det är inte bra med polarisering. Vi borde arbeta för integration, fortsätter de.

Jag anser att det är viktigt att alla kyrkor, i Sverige och annorstädes, aktivt protesterar mot samhällskrafter, som spelar på folks rädsla och oro. Inte bara spelar, utan aktivt försöker sprida en rädsla som, om den får fotfäste, kommer att på sikt sönderslita samhällen. Rädsla har aldrig varit någon bra grund, att bygga sunda och demokratiska samhällen på.

Vi har ju ett egen liten svensk kusin till SVP. Jag skriver kusin, för Sverigedemokraterna vill ju inte bli hopkopplade med det hårda SVP, utan anser sig vara mycket mjukare än SVP. När det gäller synen på religiösa byggnader, har Sverigedemokraterna exakt samma syn som SVP. De försöker drapera sin negativa syn på moskéer och muslimer bakom kulturella krav på svensk byggnadstradition. På sin hemsida under rubriken Invandrarpolitiskt program skriver partiet:

”Inga religiösa byggnader med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas.”

Eftersom kravet är en del av Sverigedemokraternas invandrarpolitiska program, ställer en illvillig person som jag, genast frågan: Varför gäller kravet på ”svensk byggnadstradition” enbart invandrare och då troligtvis också enbart muslimer?

För kravet gäller tydligen inte profana byggnader som Turning Torso i Malmö. Mig veterligen har det aldrig någonsin tidigare byggts vridna hus i Sverige. Sverigedemokraterna skulle tydligen också, om de existerat då, godkänt kyrkan som Svenska kyrkan byggde i Nacksta, Sundsvall 1969. Kyrkan fick formen av en upp och nedvänd båt. En mycket spännande byggnad, men inte följde den någon, då känd, svensk byggnadstradition. Svenska organisationer och byggherrar får tydligen skapa nya svenska byggnadstraditioner, men inte invandrarorganisationer och trossamfund. (Skulle invandrarkyrkor, enligt Sverigedemokraterna, få bygga kyrkor med lökkupoler?)

Svensk kristenhet har all anledning att kraftfullt försvara religionsfriheten i Sverige. Det kan ju tänkas dyka upp krav i framtiden på lokala folkomröstningar, om vad som är religiöst sett godkänd ”svensk byggnadstradition.”

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,


Goddag yxskaft!

7 augusti, 2007

Trots mångårigt förflutet som politiskt aktiv, slutar jag aldrig att förvånas över vilka frågor som kan bli föremål för politiska diskussioner.

Islamiska kulturföreningen vill bygga en moské i Skärholmen. De har vänt sig till stadsdelsnämnden i Skärholmen och ansökt om tillstånd för bygget. Så långt är allt gott och väl. Helt i enlighet med svensk myndighetstradition. Nämndens moderata och kristdemokratiska ledamöter vill svara Islamiska kulturföreningen Goddag yxskaft och istället börja diskutera en helt annan fråga. Nämligen integration:

– Vad innebär verksamheten och vad kommer den att innebära för dem som redan bor här när det gäller att ta till sig det svenska språket, att få jobb och att ta del av alla rättigheter och skyldigheter? Det är det som vi politiker ska titta på innan vi fattar något beslut, säger Andrea Femrell, gruppledare för moderaterna i Skärholmen.

 Tidningen Dagen sammanfattar: 

Partierna i Skärholmen oense om ny muslimsk helgedom motverkar invandrarnas isolering.

Nu är debatten igång. De som önskar bevilja ansökan om moskébygge faller i fällan och hävdar å det bestämdaste att en moské skulle främja integrationen. De får stöd av professor Hjärpe, som hävdar att en offentlig moské t o m bidrar till en förbättrad svenska bland medlemmarna. Hjärpes argumentation är mycket trovärdig och jag kan fullt ut anamma den.

Men hallå! Vad har frågan om integration med ett moskébygge att göra? I Skärholmen finns det tydligen ett stort antal muslimer, som vill bygga en helgedom. Deras nuvarande lokaler uppfyller inte deras önskemål. Det stadsdelsnämnden har att ställning till, enligt min mening, är om det är praktiskt möjligt att bygga där islamiska kulturföreningen önskar.

För tänk om det skulle visa sig att de moderata och kristdemokratiska ledamöternas farhågor skulle vara berättigade. Vad skall nämnden göra då? Avslå bygget? Men då inställer sig frågan – var skall muslimer bygga sina moskéer om det av integrationsskäl inte är lämpligt att bygga dem där det finns muslimer? I Bjuråker?