S och Fp i ädel tävlan!

11 mars, 2008

Folkpartiet ser samhällsproblem som jag inte ser. Det är inte första gången. Med jämna mellanrum kommer det förslag om kurser och kunskapstester för invandrare som söker svenskt medborgarskap. Läser i Sydsvenskan och text-TV att Folkpartiet föreslår en omfattande kurs i medborgarkunskap för dem som önskar bli svenska medborgare. Jag utgår att betyg utdelas från första dagen och att nationella prov genomförs varje vecka. Det får inte bli några flumkurser!

Som sagt det är inte första gången och varje gång ställer jag mig samma fråga. Vad är det för problem Folkpartiet vill lösa? Har det visat sig på något sätt att människors eventuella bristande kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, samt den svenska värdegrunden, skapat problem för det svenska samhället?

I förslaget betonas att: ”Okunskap ska inte hindra en från att ta tillvara sina rättigheter i Sverige, men inte heller vara en ursäkt för att bryta mot lagen, heter det i materialet.” Meningen antyder, ja mer än antyder, att invandrare som blivit svenska medborgare i betydande omfattning bryter mot lagen och skyller på bristande kunskaper. Okey, det kan vara så, men visa att det verkligen förhåller sig så. Tills Folkpartiet på något vederhäftigt sätt visat att det föreligger ett problem, kommer jag att betrakta Folkpartiets påståenden som köksbordssanningar. Ni vet – alla vet ju hur det förhåller sig, men ingen vågar prata om det. Vore inte frågan så allvarlig skulle jag säga att det är patetiskt att se hur Folkpartiet tävlar med Sverigedemokraternas ”att vara modiga och våga säga som det är.” I motsats till oss politiskt korrekta, som förtrycker sanningsapostlarna.

Det slår mig. Uppfyller Sverigedemokraterna kravet att förstå den svenska värdegrunden? Hur ska Folkpartiet lösa det problemet?

För att ingen ska kunna beskylla mig för ensidighet, så kan jag meddela att jag uppmärksammat, bl. a här och här, att Mona Sahlin också är ute och föreslår ”kraftfulla” åtgärder. Nyanlända flyktingar ska under två år inte tillåtas flytta från de orter där de blivit placerade av myndigheten. Visst, ytterligare ett förslag som på pappret ser kraftfullt ut, men vilket problem skall åtgärden lösa? Om S inte kan garantera att det finns arbeten på de orter där flyktingar placeras, då lär män ju bara skjuta problemen för t ex Södertälje och Malmö framför sig.

Jag upplever att S borde ha viktigare frågor att driva just nu. Om några månader sjösätter alliansregeringen sitt förslag till nya regler för sjukskrivningar. Vilket kan innebära att människor måste flytta dit försäkringskassan anvisar. Kan bli knepiga och intressanta situationer i framtiden. Några vill flytta, men får inte. Andra blir tvungna att flytta mot sin vilja. En märklig och något inkonsekvent statlig flyttpolitik. 

Förstår inte socialdemokratins prioriteringar. De nya sjukreglerna måste bekämpas och det med kraft, nu! För det är väl inte så, att Socialdemokratin av valtaktiska skäl önskar att förslaget om nya sjukregler genomförs?

Andra bloggar om: , , , , , , ,