Nu har jag bestämt mig!

13 mars, 2008

Jag skrev i mitt senaste inlägg att jag varit i Uppsala och på tåget läst rödlistad litteratur. Jag kan gärna diskutera litteraturens lämplighet, men jag kan inte låta bli att driva med Historiska sanningsmyndigheten. Själva företeelsen, att staten håller sig med en historisk myndighet som styrs genom regleringsbrev, är så absurd att jag nästan saknar ord.

Nå, nu åkte jag inte tåg till Uppsala för att kunna läsa böcker, utan för att träffa medlemmar i Öppen Kyrka – en kyrka för alla. (ÖKA). Öka är en nomineringsgrupp inom SvK och har 7 ledamöter på kyrkomötet och ytterligare ett antal ledamöter i olika stiftsfullmäktige och även på församlingsnivå.

Jag har de senaste dryga året tillåtit mig vara helt ansvarslöst oorganiserad. Delvis har passiviteten varit påtvingat av hälsoskäl, men det viktigaste skälet har ändå varit att jag behövt rejält med andrum. Jag har egentligen övervägt två vägar. Antingen göra som Jonas föreslår att lämna våra kyrkor eller att mer helhjärtat satsa på stötta, utveckla och förändra den kyrkiga hemvisst jag fick kallelsen till den 1 advent 1991.

Jag har ju i det lilla sen länge i realiteten valt väg. Mitt engagemang i församlingen i Bjuråker-Norrbo har fördjupats men också breddats. Det jag lite värjt mig emot är att engagera mig i själva beslutsstrukturen i Kyrkan.

I dag (i går) bestämde jag mig slutgiltigt. Vi har bildat en stiftsförening i Uppsala stift av ÖKA och jag ingår i interimsstyrelsen. När jag åkte hem under eftermiddagen, kände jag att jag att beslutet var övertänkt och att jag nu också var mogen att ta steget.

Jag kommer, var så säkra, vid något senare tillfälle presentera ÖKA lite mer ingående.

Andra bloggar om: , , ,