Är det här ett exempel på det där som kallas en vinn vinn-situation?

26 mars, 2011

När jag läste DN-artikeln om hur svenskar köpt njurar av fattiga människor, fick jag två bilder i huvudet, som förföljt mig t o m i sömnen. Bägge bilderna är förfärliga.

I den ena bilden möts två individer. En fattig, men stolt pakistansk bonde i behov av pengar möter en rik svensk i behov av en njure. Affären genomförs och bägge skiljs tillfredställda (nåja) och går åt varsitt håll. Svensken försöker dölja sitt dåliga samvete med att det ändå var en vinn vinn-situation mellan två fria individer.

Den andra bilden, som ändå är den troligaste. Två individer möts. Den ena med en njure på lager möter en rik svensk i behov av en njure. Det blir affär av och bägge skiljs med en handskakning, som det anstår två världsvana individer, som vet hur gott uppförande ser ut.

Hur ser vinn vinn-situationen ut i det här fallet? Jo, bägge parter slipper se den som blivit berövad sin njure!  I artikeln åskådliggörs den inställningen:

 ”En av de svenska organköparna berättar för SR:s Vetenskapsradion att han tröttnade på att stå i kö och åkte till Pakistan för att köpa en njure.”

Vi kommer säkert, vad tiden lider, få läsa påståenden om de lyckliga njurförsäljarna och att vi som protesterar bara är diktaturkramare, som vill förhindra individers fria val.

Till sist vill jag i Jonathan Swifts anda ge ett anspråkslöst förslag till staten. Vore det inte på sin plats, att socialkontoren, när de undersöker sökandes behov av försörjningsstöd också kontrollerade statusen på deras njurar? Om klienten har friska njurar, då bör klienten uppmanas att sälja sin ena njure, innan det kan bli tal om försörjningsstöd!

Förslaget har, enligt mitt förmenande, många goda sidor. Tänk vilka positiva effekter det skulle ha klimatet, när rika slipper kuska världen runt och söka njurar! Egna inhemska njurar skulle också ge positiva effekter på tillväxten, för att inte säga, hur gynnsamt det skulle vara för den kommunala budgeten! Även för den enskilde klienten skulle förslaget innebära stora fördelar. Tänk er, att slippa vara en passiv bidragstagare och istället stolt kunna bidra till statens välstånd!

Är jag bitter? Inte då! Jag är ända in i märgen förbannad!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,