Två månader utan reaktioner

3 maj, 2013

Jag är envis och ofta också långsint och vill nu återigen påminna om mitt erbjudande. Den 3 mars skrev jag ett inlägg: ”Är det någon som kan tänkas vilja svara?” Det har nu gått två månader och hittills har ingen nappat på erbjudandet att få skriva gästinlägg i min blogg ”Tankar i natten”. Är frågorna ointressanta eller inser de partier som ställer upp i kyrkovalet att de inte kan argumentera för sina ståndpunkter? Ja, hur ska jag kunna veta, när S, C och SD inte önskar motivera varför de som sekulära partier vill styra trossamfundet Svenska Kyrkan och bara den.

Så här skrev Carin Jämtin i april i SvD:

”Socialdemokraterna är i grunden ett sekulärt parti – vi bygger våra politiska ställningstaganden fritt från religiösa föreställningar – och det är en förutsättning just för att människor av olika trosriktningar samtidigt ska kunna vara verksamma hos oss. Våra principer är glasklara när det gäller allas lika värde, antirasism, antisemitism, kamp mot alla former av diskriminering, för sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan män och kvinnor. Som förtroendevald är det dessa principer som ska vara vägledande i alla sammanhang.”

I uttalandet slår Jämtin fast två viktiga principer. Dels att partiet är ett sekulärt parti och dels att partiet bygger sina politiska ställningstaganden fritt från religiösa föreställningar. En helt hedervärd inställning, men förstår Carin Jämtin det hon skriver? För det blir intellektuellt knepigt att förstå, hur ett parti som hävdar att de står fria från religiösa föreställningar ändå anser sig ha moralisk legitimitet, att styra Svenska Kyrkan. Svenska Kyrka står ju inte fri från religiösa föreställningar, om jag ska våga mig på ett, inte alltför djärvt uttalande.

Jag har fortfarande stora förhoppningar, att representanter för de partier som önskar styra Svenska Kyrkan, men även alla de enskilda som också fick erbjudandet att skriva i bloggen Tankar i natten, kommer med inlägg. Det är ju långt kvar till valet, men vänta inte till den sista veckan, det skulle inte bidra positivt till det demokratiska samtalet.

Och för allt i världen. Tro inte att jag kommer att glömma, att påminna om mitt erbjudande. Jag gör som det görs inom sportvärlden. Jag kör ända in i kaklet!

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,