En uppmaning värd att lyssna till!

10 januari, 2010

Den här artikeln i Dagen behöver inga mängder av förstärkande argumentation. Påven Benedikts maning till respekt för invandrare vilar på stark biblisk grund!