De fattigas Evangelium

20 februari, 2007

I natt vill jag rekommendera en liten bok, (78 sid) för den kommande veckans läsning. Boken är liten enbart till formatet, innehållet är stort. I ”De fattigas evangelium – befrielse för svenskar? skriven av Per Frostin, för författaren ett samtal med läseren om orsakerna till den kris de västerländska kristna kyrkor befinner sig i. Krisen kännetecknas inte av tro eller otro. Den består i att kyrkorna inte rätt kunnat hantera kampen mellan Gud och Mammon. Eller som Frostin citerar Martin Luther. ”Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud” Enligt Luther är den vanligaste avguden på jorden inte ett religiöst fenomen, utan en förtröstan på penningen.

Mot detta ställer befrielseteologin och Per Frostin ett helt annat perspektiv: ”Befrielseteologins gudstro kan sammanfattas i den provokativa bekännelsen. Gud är de fattigas Gud. Enligt denna bekännelse finns det ingen gemenskap med den sanne Guden om man säger nej till gemenskapen med de fattiga.”

De som ansluter sig till bekännelsen måste inse att det får praktiska konsekvenser. Bekännelsen är inte enbart en intellektuell bekännelse att föra kultiverade samtal kring, utan en uppfordran till handling. För mig personligen har det inneburit att jag nästan aldrig diskuterar om Gud existerar eller inte. Det jag är intresserad av är, om människor är beredda att ta en kamp mot avguden penningen (Mammon) eller inte.

Det innebär också att utgångspunkten för teologiska diskussioner måste vara perspektivet underifrån. Det är den fattige som har privilegiet att formulera problemet. Nu ställer vän av ordning den berättigade frågan var kommer de som inte kan räknas in bland de ”fattiga”. Jag har själv ställt mig den frågan många gånger och har väl inget bra svar, men kan väl låna ord av Frostin. ”Först och främst upptäcker vi, om vi lyssnar på de fattiga, att de absolutistiska krav som skapar de tragiska, ödesmättade skuldkänslorna inte kommer från dem utan ‘uppifrån’”. Det kan vara en varning för oss, när tidningar avslöjar den ene eller andres politikers villa eller flotta bil. Vi måste fråga oss, i vems syften, dyker avslöjandet upp? Vem tjänar på att de fattiga ägnar tid och kraft åt sådana frågor? Givetvis de som inte önskar en rättfärdig samhällsordning. Köp eller låna boken. Den utgör en bra grund för studiecirklar. Det finns en ypperlig studiehandledning i slutet av boken.

God läsning och fina samtal!