Finns det anledning till oro?

8 juli, 2009

En nyhet som flimrat förbi varje gång jag gått in på Dagens hemsida idag (i går), är nyheten att fler kvinnor än män söker sig till prästutbildningar. Dagen skriver mycket frankt i rubriken att ”Präst har blivit kvinnoyrke.”

Rubriken saknar täckning i själva artikeln. Där står att fortfarande är det fler män än kvinnor bland de tjänstgörande prästerna. Däremot är det fler kvinnor än män som söker prästutbildningar. Det kan ju på sikt leda till att SvK har fler kvinnliga präster än manliga.

Finns det anledning till oro över utvecklingen? Jag kan inte se varför vi ska vara oroliga. Att vara präst är ju inget yrke så där rakt av. Jag tror inte att ungdomar sitter och väljer mellan att bli ingenjör, lärare eller präst. För att bli präst krävs både en inre och en yttre kallelse.

Att fler kvinnor än män söker prästutbildningar, kanske inte alls har något att göra med, att kvinnor i högre utsträckning än män söker akademiska utbildningar. Förklaringen kanske är så enkel, att Gud just nu kallar fler kvinnor än män till tjänst i kyrkan?

Andra bloggar om: , , , , ,