Tankar efter en predikan på Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa

6 september, 2015

I dag på morgonen fick jag något att fundera över. Först läste jag ett upprop som 100 kända svenskar skrivit under. Uppropet heter ”#jag delar”, om jag förstått rätt. bl. a har Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén skrivit under uppropet. Många, som kommenterat uppropet, har varit negativa. Dag Sandahl ironiserar på sin blogg ”BloggarDag” över det märkliga, att någon överhuvudtaget tar sig före att skriva under upprop överhuvudtaget eller om det bara är undertecknandet av det här uppropet, som är märkligt. Det framgår inte riktigt klart. Andra, som Widar Andersson, skriver försmädligt om de kändisar som anser sig ”goda,”  underförstått att ”vi minsann är lika goda!” Jag avser inte i det här inlägget ge mig in i någon polemik, utan säger i all enkelhet, att jag delat uppropet med ett gillande på Facebook. Nu till huvudsyftet med blogginlägget!

I går deltog jag i mässa i Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa och hade förmånen att lyssna till en mycket tänkvärd predikan* av fader Damian. Som läget ser ut i Europa i dag är det näst intill omöjligt att förbigå det som händer på flyktingfronten i Europa.

Fader Damian inledde sin predikan med att citera en liten pojke, som på frågan, vad han önskade sig, sa mycket bestämt, att vi måste göra slut på kriget. Vi vill inte flytta från vårt land och komma till Europa, var pojkens mycket bestämda budskap till dem som vill höra. Från det budskapet påminde fader Damian oss om vad Sankt Jakob skriver om att göra skillnad på folk i fina kläder och folk i mindre fina kläder. Fader Damian anknöt till Sankt Jakobs berättelse med att fråga, hur länge Bill Gates skulle behöva vänta uppehållstillstånd och visum om han önskade flytta med alla sina miljarder till Sverige. Behandlar vi alla människor lika? Från Jakob förflyttades vi raskt över till Lukas och berättelsen om den rike mannen och Lasaros. Ni vet berättelsen om den rike mannen som klädde sig i purpur och och fint linne och som levde i fest och glans var dag. Inte tänkte den rike mannen på Lasaros som låg vid hans port och önskade att han finge äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom och slickade på Lasaros sår. Återigen förs vi vidare och hamnar hos Matteus och den välkända domsscenen, när folken delas upp. En del till höger och andra till vänster. Ni minns, där Jesus säger till de till höger: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta… ni minns säkert också vad människorna sa: ”Herre, när såg vi dig hungrig…?” Hur var det Jesus svarade? Var det inte ungefär så här: ”Det ni gjort för någon av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. De till vänster frågar samma fråga som de till höger: ”När såg vi dig hungrig…?” och svaret är: ”Det ni inte gjort dessa mina minsta bröder det har ni inte heller gjort mot mig.” Grupperna får vandra skilda vägar, de till höger till Himlen och de till vänster till Helvetet. Som en påminnelse om allvaret knackar fader Damian på en av kyrkbänkarna och säger: ”Lasaros knackar på!”

Upplysningen om att Lasaros knackar på fick sjunka in och fader Damian avslutade med att påminna om vad den lille pojken sagt: ”Gör slut på kriget! Vi vill inte lämna vårt land och flytta till Europa!”

Jag åkte hem, med många funderingar, som fortsatte även i dag. Vad mer kan en deltagare i mässan kräva av en predikan, än att den biter tag i sinnet? Tack fader Damian, du lägger ribban, på framtida förväntningar, högt!

*Jag hoppas ni inser när kommit så här långt att det jag skrivit är en sammanfattning av det som fader Damian sa och också i mycket min tolkning av det sagda. Jag sitter inte och spelar in predikningar. Principen är den, att goda predikningar minns jag och mindre goda är också nyttiga att lyssna till.

KT


Vågar vi vara barn?

27 december, 2009

Jag har fått en uppmaning av Monika Pensar-Granroth att lägga ut min predikan, som jag höll i Bjuråkers kyrka idag. Predikan ingick som ett inslag i en lekmannaledd söndagsgudtjänst. Jag svarade Monika, att jag skulle försöka, men det som nu kommer är inte helt identiskt med själva predikan. Som jag också förklarade för Monika, har jag av någon outgrundlig anledning, alltid haft svårt att skriva ner både tal och predikningar. De gånger jag försökt har resultatet oftast blivit platt och krystat. Se det nedanstående som ett referat eller en sammanfattning av vad jag försökte ge uttryck åt i kyrkan i dag.

Predikan utgick från dagens evangelietext ur Markusevangeliet:

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna och välsignade dem.

Texten pekar, enligt min uppfattning i två riktningar. Jesus visar på barn som egna individer och därmed också med rättigheter, som inte är kopplade till föräldrar eller vuxenvärld. Den text, som Tommy läste, om situationen för barnen i Rumänien efter Ceausescus fall och hur det förbättrats till i dag, visar situationen för barn i vår närtid, men det innebär inte att barn hade det bättre förr. När jag växte upp under 50-talet ansågs inte barn ha några egna rättigheter. Vuxenvärlden, föräldrar, lärare och grannar tog sig rätten att fysiskt bestraffa barn som på något sätt avvek från den önskvärda normen. Någonstans i tredje eller fjärde klass tänkte jag min första självständiga teologiska tanke,varför finns det inget elfte bud? ”Du får inte slå barn.” Det jag inte insåg då, men som är helt självklart i dag. Jag var säkert inte ensam om den tanken. Den delades säkert av mängder av barn runt om i Sverige.

Situationen har klart förbättrats. T ex har FN antagit en konvention om barnets rätt. Där det bl. a stadgas att barn har rätt till trygghet och omvårdnad. Och inte bara det. Barn har rätt till egna åsikter och de har också rätten att självständigt söka de kunskaper de anser nödvändiga för att skapa sig egna åsikter. Deklarationen är i många stycken bra och Sverige har undertecknat deklarationen och det måste anses mycket lovvärt. Däremot är det mycket märkligt att när sådana här deklarationer antas, så verkar myndigheterna anse att nu är allt bra. Och tillåter sig att bl. a utvisa apatiska barn. Jag är stolt och glad att Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges kristna råd kräver av regering och riksdag att de införlivar FN-deklarationen om Barnets rätt i den svenska lagstiftningen. 

Den andra frågan som dagens text ställer till oss vuxna och som vi lite till mans har svårt, om vi ska vara ärliga, att besvara. Hur ser vi på Jesus uppmaning att bli som barn? Förstår vi ens vad Jesus menar? Jag ska i några exempel visa hur jag ser på att vara som ett barn.

De första kristna använde den enkla trosbekännelsen: Kristus är Herre! Det var en mycket modig handling i den historiska omgivningen, det skedde. Att trotsigt utmana kejsare, kungar och religiöst etablissemang och hävda att deras storhet bara var en chimär, kunde leda till döden. Uttalandet påminner om när barn hävdar att ”min pappa är starkare än din!” Jag har ett barndomsminne, som åskådliggör det ”barnsliga” påståendet om den starkaste pappan.

Någon gång på 40-talet, i Jakobstad, sitter jag tillsammans med min syster på en spark i en sådan där låda ni vet. Vi är på väg till barnträdgården och det är mörkt. Min syster och jag är väl påpälsade och jag tittar upp mot stjärnhimlen. Pappa andas lugnt och det knarrar för varje kraftfull spark. Jag känner ännu i dag det fullständiga lugn jag då kände. Inget farligt kunde hända. Pappa var ju där! Jag har nog aldrig varit så nära himlen som då!

När ett barn får en gåva, tar det emot gåvan med glädje. De börjar inte genast att grubbla över varför de fått gåvan. De bara gläder sig. Vi har fått den största gåvan, vår frälsning, genom Jesus Kristus. Av ren nåd och fullständigt gratis! Han frågar inte ens, som vi frågar våra barn: ”Finns det några snälla barn här?” Ingenting behöver vi prestera! Ändå har vi svårt att visa en barnslig glädje över gåvan. Vi blir osäkra. Så enkelt kan det väl ändå inte vara? Sakta börjar många av oss, att försöka betala av på gåvan, vi fått helt gratis och utan krav på motprestation.

Ambitionen, att på något sätt betala för gåvan är omöjlig att klara av. Istället bör vi se oss som det lilla barnet som lärt sig gå. Kavat går barnet efter föräldrarna och när barnet ramlar, vilket den gör titt som tätt, inte böjer sig föräldrarna ner mot barnet och är arga. De lyfter upp barnet. Borstar händer och knän och kanske frågar lite oroligt. ”Gjorde du dig illa?” På samma sätt är det när vi försöker följa Jesus. Vi snubblar och ramlar dagligen. Inte böjer sig Jesus ner mot oss och är arg. Han reser oss, borstar av våra händer och knän och sen får vi gå tillsammans med honom tills vi snubblar igen, vilket vi ständigt kommer att göra.

Nu börjar vi närma oss slutet och mitt tredje exempel på vår vuxna oförmåga att vara tillitsfulla som barn. När ett barn blir förlåten för något barnet gjort, är inte den naturliga reaktionen att hon börjar ifrågasätta om hon verkligen är förlåten. Om barnet gråter av glädje och lättnad, då snyter föräldrarna barnet och torkar hennes tårar.

Det är ofta lite annorlunda för oss vuxna. Trots att vi, söndag efter söndag hör församlingens präster hävda, att de på Jesu Kristi uppdrag säger att våra synder är oss förlåtna, kan vi ändå inte riktigt ta till oss vidden av det vi hör. Ändå är löftet om syndernas förlåtelse inte något undanskymt i Bibeln, utan är mycket central placerad. Det är t o m så underbart att när vi kommer tillbaka och ber om förlåtelse igen, så möter oss inte Jesus med ilskna frågor om varför vi är behov av förlåtelse igen. Nej, han tar emot oss och förlåter, gång på gång. Det är löftet! Om vi bara vågar ta till oss löftet och lita på att det inte finns någon baktanke, då får vi uppleva hur Jesus snyter oss och torkar våra tårar!

Amen!

Monika, det här gör jag inte om! Vilken pärs! I framtiden skall jag låta det talade ordet vara talat.

Andra bloggar om: , , , ,