Varför ser inte riksdagsmajoriteten till att reglera krigen, de politiska och religiösa förföljelserna och skapandet av kristna martyrer i världen?

27 december, 2016

I slutet av november hade jag många planerade inlägg för december. Tyvärr kullkastade en hjärtinfarkt med åtföljande lunginflammation och en efterföljande, svårartad, vinterkräksjuka, alla sådana planer om intet. Under de senaste veckorna har jag inte följt TV-nyheter och när jag försökt läsa tidningsartiklar eller böcker, upptäckte jag efter en stund att jag inte förstått något av det jag läst. Alla storstilade planer på mer eller mindre intelligenta blogginlägg föll platt till marken.

Nog med sjukrapporter och till sak!

Häromkvällen (i går?) blev jag påmind om ett blogginlägg jag tänkte skriva under december. Jag satt i min TV-fåtölj och slötittade på TV och hamnade i en intervju med Göran Persson, som på sedvanligt sätt uttryckte sig om allehanda företeelser, som t ex valet av Trump i USA. Det lilla jag såg av intervjun skulle väl inte gjort något större intryck om inte Göran Persson blivit tillfrågad om den svenska svängningen av flyktingpolitiken under senare delen av 2015. Att Göran Persson bejakade riksdagsmajoritetens totala omsvängning kom inte som någon överraskning, men det som fick mig att reagera var det nya ordvalet som döljer vad svängningen handlar om. Orden är ”reglerad invandring!”

Med ett liten förändring av begreppet, döljs att det handlar om flyktingar och asylsökande. Sverige har en reglerad arbetskraftsinvandring sen länge. Den invandringen har aldrig blandats ihop med asylsökande flyktingar. Det har under stor del av min politiskt aktiva liv, funnits en mycket stark åtskillnad i begreppen. Nu har partier och bl a LO börjat jämställa asylsökande som vilken invandrare som helst och döljer därför den uppenbara sanningen att Sverige vill förhindra eller mycket radikalt minska asylsökande flyktingars möjligheter att söka sig till Sverige. Sverige är t o m beredda att betala stora summor till mycket auktoritära regimer som den i Turkiet, att landet inte släpper flyktingar vidare till EU och Sverige.

Den enda reglering som skull minska antalet asylsökande flyktingar i världen och Sverige är en reglering av krig, politiska och religiösa förföljelser runt om i världen. Skulle Södertälje ha fått ta emot så många kristna flyktingar från t ex Irak om de inte ställts inför valet att fly eller dö? Hur skulle den flyktingströmmen reglerats enligt dagens riksdagsmajoritet? Genom att de tvingats att stanna i ett alltmer islamistiskt Turkiet?

Sverige, EU, USA eller Nato har ingen politik för att för att minska på orsakerna till flyktingströmmarna, utan oftast är det så, att nämnda nationer bidrar aktivt till att bevara trycket för det stora flyktingbehovet. (Se t ex på Sveriges deltagande i sönderslåendet av alla samhälleliga strukturer i Libyen.)

Jag hade planerat ett längre inlägg i ämnet, men jag orkar inte. Det får räcka med att jag skriver ett ilsket inlägg över maktens användning av nyspråk för att dölja den onda verkligheten.