Blir det bättre nu?

4 november, 2015

Jag surfar runt och läser artiklar om rivningen av den romska bosättningen på en privat ödetomt i Malmö. Till varje artikel finns kommentarer från vän av ordning, att lagen måste gälla lika för alla. Inte heller ”vi” får bygga på privata ödetomter. Vare sig i Malmö eller annorstädes. De kommentarerna var väntade och jag skrev ett ett blogginlägg den 27 september i år på det temat. Jag skrev bl a:

”Härom dagen satte jag mig i min TV-fåtölj och slog på apparaten. Hamnade i ett debattprogram, som jag försöker undvika, men jag hann höra och se hur en kvinna gav uttryck för en gammal sanning, som uttrycks på många sätt: ”Lagen som är lika för alla, förbjuder så väl rika som fattiga att sova under broarna, att tigga på gatan eller att stjäla bröd.” Kvinnan menade att ”vi” inte heller fick slå upp tillfälliga bosättningar hur som helst. Vilket i sig är sant, men jag tänkte där i min TV-fåtölj: Jag hoppas verkligen att det inte bara är lagen som förhindrar ”oss” att bo i tältläger och skraltiga skjul. För det går väl inte omkring mängder av svenskar som avundsjukt betraktar tiggares läger och suckar: Varför får de och inte vi?”

Om vi nu bortser från de välkända argumenten från ”vän av ordning” och stödet de får från tidigare. tungt kriminellt belastade, medlemmar av Hells Angels och koncentrerar oss på den politiska makten i Malmö. Vad har de uppnått med rivningen, bortsett från försvaret av den privata äganderätten? Har situationen för de fattiga och utsatta romerna förbättrats här i Sverige eller i Rumänien och Bulgarien? Vad jag kan förstå, har situationen dramatiskt försämrats. Inte bara att deras bostäder rivits, de boendes tillhörigheter har forslats bort till okänd plats. De som disponerade husvagnar, har fått uppleva att myndigheterna tagit dem i beslag. I de här fallen gäller tydligen inte den heliga äganderätten!

Har Malmö blivit ett problem mindre i och med rivningen eller har kommunen fått ett ännu större problem på halsen? Att den privata ägaren fått sinnesfrid, det förstår jag. Nu kan personen gå förbi tomten och säga till sig själv: ”Visserligen är det en ödetomt, men den är min ödetomt!” Efter vad jag förstår är ägaren den ende som kanske kan vara nöjd. Kommunen har egentligen inte vunnit något, annat än möjligen tillfredsställelsen, att med kraft hävdat en princip. De boende som blivit fördrivna och fått sina tillhörigheter skingrade är, enligt min mening, de enda förlorarna. Men vad vet jag.
Kommunen, ”vän av ordning” och kriminella medlemmar av Hells Angels kanske menar, att det sunt och hälsosamt att sova utomhus på trottoarer!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Om detta må vi berätta! Nu är vi snart där igen!

25 augusti, 2010

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om romers situation i Frankrike. I inlägget skrev jag bl. a:

Vi borde lägga juli 2010 på minnet. Nu ser vi en statsstyrd rasism växa fram i Europa, mitt för våra ögon. Den här gången kommer den inte klädd i uniform, utan i skräddarsydda kostymer. Den här gången är det inte kristallnattens glaskross, som synliggör rasismen, utan raserandet av bostäder för fattiga och utsatta romer. Återigen är det en framstående kulturnation som tar täten och legitimerar rasismen. Allt blir synligt, ironiskt nog, när vi står i beredskap att genomföra den första minnescermonin i Sverige över dödade romer under andra världskriget.

När jag läser om den fortsatta händelseutvecklingen i Frankrike, finns det ingen anledning att ta tillbaka ett enda ord. Däremot finns det en hel del att tillägga. I olika medier(här, här, här) kan vi läsa om hur franska poliser river romska bosättningar och hur Frankrike massutvisar romer. Sarkozy verkar inte ta intryck av kritik vare sig från EU eller Vatikanen. Han går sturskt vidare med stöd från Italien och dess politiske ledaren av samma skrot och korn, Berlusconi. Det är lätt att förstå varför Berlusconi anser att krucifix inte är en religiös symbol. En sådan insikt skulle kanske tvinga honom att vända om och ångra sig.

Nu i dagarna tar Frankrike ytterligare ett steg i diskrimineringen av romer. Frankrike kräver att Rumänien hindrar att romer lämnar landet. Jag kan rekommendera franska myndigheter att studera hur Sverige motiverade kravet att Tyskland skulle stämpla in ett ”J” i judars pass. Vi kanske är där nu, att ett ”R” eller ett ”Z” stämplas in i romers pass. Sen är det bara att invänta taggtråden runt romska läger i mängder av länder i Europa. Det kommer inte vara något nytt för romerna. De har upplevt det tidigare, inte så avlägset vare sig i tid eller rum.

Om Frankrike och Italien kan genomföra massavvisningen av Romer utan mer än något lama protester från omvärlden, kan det gå mycket illa. Åtminstone Sverige kan ha svårt att med kraft protestera. Vi är ju själva inne på samma tankebanor som Italien och Frankrike. Att romer skall behandlas som kollektiv och inte som individer. Om Frankrike och Italien kan få en stillatigande acceptans för att romerna som kollektiv utgör en säkerhetsrisk. Vilken grupp står då i tur? Är det en vild gissning, att säga, araberna/muslimerna?

Nu kanske vän av ordning hävdar att jag målar Fan på väggen. Jag kan bara svara – han är redan på väggen och inte bara där. Han härjar på som bäst, för den som vill se, inte bara i Europa, utan runt om i världen och sprider hat omkring sig. Vore det inte bra om vi den här gången beskrev det onda, när det sker. Det vore alltför skämmigt om vi i efterhand får urskulda oss med, att vi ingenting visste!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,


Vad menar karln, egentligen?

2 augusti, 2010

Samtidigt som medierna spred uppgiften om att franska regeringen, på helt rasistiska grunder, beslutat riva romers hem och också hotade med massutvisning av romer, kunde vi del av nyheter om, att svenska poliser utvisade romer för att de tiggde, trots att de som EU-medborgare har rätt att vistas i landet. Vid första anblicken var det förvånande uppgifter, att polisen tagit sig rätten att utreda, döma och att verkställa domarna. Det kändes inte som en rättssäker hantering. Förvåningen blev inte mindre, men hanteringen får sin förklaring, när vi i DN kan läsa, att migrationsministern Tobias Billström helhjärtat stödjer polisens arbetsmetoder.

Det finns mycket som kan sägas om principen, att skyffla romer mellan kommuner och länder, men jag avstår. Jag hänvisar istället till hur Rosa Taikon beskriver Tobias Billgrens åsikter i ämnet. Rosa Taikon har egna erfarenheter av företeelsen och hennes ord borde väga tungt, när vi ska bedöma Tobias Billströms agerande.

Jag vill istället koncentrera mig på Tobias Billströms, minst sagt märkliga, principiella syn på Sveriges ansvar, att ge skydd åt diskriminerade, förföljda och förtryckta individer och minoriteter, runt om i världen. Tobias Billström förnekar inte att romer är utsatta för diskriminering och att deras mänskliga rättigheter kränks, men slutsatsen är inte att Sverige ska stödja och undsätta denna diskriminerade grupp. Tvärtom, vi skyfflar tillbaka dem och tvår våra händer. Jag får obehagliga minnesbilder som korsar huvudet.

I artikeln säger Billström bl. a:

”Vi kan inte lösa Rumäniens, Bulgariens eller någon annan östeuropeisk stats problem med den romska befolkningens utsatthet genom att de flyttar från de här länderna till andra.”

Som svar på om inte utvisningen av romer strider mot EU:s principer om fri rörlighet säger migrationsministern:

”Jo, men lösningen är inte att de flyttar. Lösningen måste rimligen vara att de här staterna vidtar åtgärder för att lösa problemet.”

Tobias Billström lyckas i två enkla meningar väcka ett antal viktiga frågor, när det gäller stödet till förtryckta och förföljda människor och minoriteter.

När flyende kvinnor, som riskerar hårda straff i t ex Iran, kommer till svenska gränsen bör de då få höra, att det Irans ansvar, att sluta med diskrimineringen och våldet mot kvinnor.

Den principen torde väl också gälla alla människor som flyr förföljelse av homosexuella. Billströms lösning är den enkla. Det är väl ingen lösning, att de kommer hit. Det torde väl vara deras länders regeringar, som bör vidta åtgärder mot homofobi.

När Billström möter människor, på flykt från förföljelser för sina politiska åsikter och aktiviteter, säger han väl lite otåligt till dem. ”Åk tillbaka! Lösningen är inte att ni flyttar hit. Lösningen måste rimligen vara att era hemländers regeringar vidtar åtgärder för att utveckla demokratin och yttrandefriheten.”

Jaja, jag börjar mer och mer inse varför debatten med SD politik oftast blir så tafflig. Hur ska Billström med någon större trovärdighet kunna ta en debatt med Jimmie Åkesson?

Till sist vill jag återigen påpeka, att det rasistiska förtrycket av romer inte enbart är ett östeuropeiskt problem. Det finns all anledning för franska och italienska romer att söka skydd mot rasistisk förföljelse. Kommer Sverige att neka dem det skyddet?

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,


Mitt hem är min borg!

31 juli, 2010

Alltför ofta förvandlas gamla ordspråk till fruktansvärda hån, när de konfronteras med verkligheten. Definitivt känner romer i Frankrike ända in på skinnet, att deras hem inte räknas som några borgar för skydd och integritet. Vi, som bor i våra fina hus i Bjuråker och annorstädes, upplever kanske att romernas kåkstäder inte kan räknas som bostäder och än mindre som hem, men det är det enda som står många romer till buds.

 När maktens män vill visa handlingskraft och dölja sina egna tillkortakommanden, då gör man som Sarkozy. Regeringen kallas till krismöte. Allvarstyngda, med bekymrade rynkor i pannan, meddelar de att de är tvungna att förstöra hemmen för tusentals romer, runt om i landet. Rivningar av hemmen kombineras med hotelser om massutvisningar.

Som det står i Dagen:

”Beskedet kom efter ett krismöte som Sarkozy kallat till i ett led mot det han kallar ”krig mot brottsligheten”. Före mötet sade han att den romska minoriteten utgör ett säkerhetsproblem i Frankrike.”

Vad bör det kallas, när man utpekar en befolkningsgrupp som brottslig och som ett säkerhetsproblem, annat än rasistisk? Jag är en stor vän av principen, att man bör säga som det är. Stora delar av Europa kännetecknas av ren rasism, när det gäller bemötandet av romer. Frankrike och många andra länder ägnar sig också åt kollektiv bestraffning som rättsprincip.

Vi borde lägga juli 2010 på minnet. Nu ser vi en statsstyrd rasism växa fram i Europa, mitt för våra ögon. Den här gången kommer den inte klädd i uniform, utan i skräddarsydda kostymer. Den här gången är det inte kristallnattens glaskross, som synliggör rasismen, utan raserandet av bostäder för fattiga och utsatta romer. Återigen är det en framstående kulturnation som tar täten och legitimerar rasismen. Allt blir synligt, ironiskt nog, när vi står i beredskap att genomföra den första minnescermonin i Sverige över dödade romer under andra världskriget.

I natt skrev jag i min statusrad på Facebook: ”undrar om det är otillbörligt att kalla Sarkozy för skitstövel?” Har efter en natts sömn och ett antal koppar kaffe kommit fram till, att det bara är fånigt med undringar och frågetecken i ämnet. Man ska säga som det är! Sarkozy är en skitstövel!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,