Ve och fasa! USA är på väg mot kommunism!

8 november, 2009

Under stort sett hela mitt vuxna liv, som samhällsintresserad medborgare, har frågan ställts om varför USA inte har en allmän sjukförsäkring. En förklaring till motståndet har varit, att en allmän sjukförsäkring skulle innebära socialism eller rent av kommunism och vara ett ingrepp i den enskildes frihet.

En annan, men också en mycket rimlig förklaring har varit det låga valdeltagandet. De som skulle ha gagnats av en allmän sjukförsäkring har inte röstat i de allmänna valen. Motståndare mot en sjukvårdsreform har inte riskerat något med sitt motstånd. Däremot kunde ett stöd till en reform inneburit, att den politiska karriären gått i kaputten.

Nu nås vi av nyheten, att representanthuset med röstsiffrorna 220 – 215 antagit ett förslag till en sjukvårdsreform. Det är bara önska att den fortsatta hanteringen leder till positivt resultat och att USA tar steg i riktning mot ett välfärdssamhälle.

Kan man börja hoppas på islossning för en modern vapenlagstiftning också?