SKR! Diskutera inte – säg nej!

22 februari, 2008

Nu börjar diskussionen kring den statliga folkrörelseutredningens ”Rörelser i tiden”  olika förslag. Jag hoppas diskussionen blir livlig och att protesterna mot förslaget blir så kraftfulla att de hörs ända in i riksdagen. Svaren om hur utredningens förslag på skatteavdrag gynnar eller missgynnar skilda organisationer har börjat strömma in. Sveriges Kristna Råd (SKR) säger nej till avdrag för medlemsavgifter. Inte av principiella skäl, utan för att förslaget anses slå orättvist mot en del kyrkor. Konsekvensen av det resonemanget torde väl vara, att om det skulle gå att hitta ett ”rättvist” system, då vore det acceptabelt att säga ja till skatteavdrag för medlemsavgifter. Det hade varit mer rakryggat av SKR att säga nej av principiella skäl. Varför ska någon kunna minska sin skatt pga medlemskap i någon som helst organisation? Av vilken anledning skall statens intäkter till  bl.a den gemensamma välfärden minska, för att medlemskap i folkrörelseorganisationer skall vara lönsamt för enskilda medlemmar? För kyrkor och samfund borde ett sådant förslag vara rent av kontraproduktivt. 

Lika absurt ter sig förslaget om skatteavdrag för donationer och gåvor. Jag ställer mig undrande till att SKR säger ja till den delen av förslaget. Vad tror sig SKR uppnå med att vara positiva till att statens intäkter till den generella välfärden minskar, för att t ex kristna organisationer skall få mer pengar till välgörenhet? Enligt min uppfattning skulle en sådan utveckling strida mot en kristen uppfattning av en rättfärdig stat!

Vi har historiska erfarenheter av ett samhälle uppbyggd på välgörenhet. De fattiga avskydde, med rätta, ett system där de systematiskt förnedrades. Ett samhälle där de med mössan i hand skulle tacka för smulorna från de rikas bord. Det samhället sopades bort och ersattes med en kollektivt beslutad och gemensamt finansierad välfärd. Våra kristna kyrkor borde på olika sätt bidra till en förstärkning av välfärdsstaten och inte vurma för skattebefriad välgörenhet.

Ibland känns det tungt, inte att vara kristen, men att tillhöra den organiserade kristenheten.

Andra bloggar om: , , , ,