Stjäl skolan barnens pengar?

30 mars, 2008

Det händer ofta, när jag stöter på rapporter om samhällsföreteelser, att jag häpet ställer mig frågan – förekommer det här verkligen fortfarande? Nu på morgonen fick jag ögonen på en notis i Dagen med rubriken, BO: förbjud kollektiv bestraffning i skolan. Den första frågan jag ställde mig var som sagt – förekommer verkligen kollektiv bestraffning fortfarande? Börjar så sakteligen inse att Björklund har rätt. Problemen inom skolan är tydligen gigantiska. Vi måste införa betyg redan från första klass. Annars kommer vi inte till rätta med problemen!

I artikeln kan jag läsa:

Enligt en undersökning BO gjort uppger nära hälften av eleverna att de har blivit bestraffade för något som andra har gjort i skolan. De har erfarenhet av kvarsittning, indragen rast, indragna förmåner, pengar tagna från klasskassan, kollektiv utskällning och av att datasalar, bibliotek och kaféer har stängts av.

Jag ställer mig nu oroligt frågan om alla köp av lotter, fröpåsar, kakor och godislådor där pengarna skall gå till en klasskassa, som i slutändan skall finansiera t ex en skolresa inte, enligt skolan, tillhör eleverna, utan skolan? Det skulle vara intressant att få höra en juridisk förklaring till varför en klasskassa skall gottgöra någon enskilds förbrytelser.

Det skulle också vara intressant att få höra en pedagogisk motivering till varför en skola använder sig av kollektiva bestraffningar och stöld ur klasskassor. Skall bestraffningarna åskådliggöra samhällelig rättspraxis?

Har tydligen anledning att ansluta mig till ytterligare en proteströrelse. (Det har blivit många genom åren)

Förbjud kollektiv bestraffning i skolan! 

Andra bloggar om: , , , , , , ,