Har SD:s partiledning dålig kontakt med stämningarna i de djupa medlemsleden? Eller kör ledningen med dubbel bokföring?

27 november, 2017

Oktober 2016 skrev jag ett ironiskt blogginlägg: ”Umgås inte Sverigedemokrater med varandra” Orsaken till min undran var följande: SD-politikern Michael Andrén hade blivit invald som ersättare i Hudiksvalls miljö- och räddningsnämnd. Den 28 september kunde vi läsa att Andrén hävdat, i sociala medier, att bidragstagare är parasiter. Andrén ville också skjuta personer med utländska namn och att alla moskéer skulle sprängas omgående. 29 september meddelade Andrén att han hoppar av sitt uppdrag! En hyfsat välkänd utveckling när det gäller SD och dess förtroendevalda. Det märkliga är att det alltid verkar som om ingen i dessa personers omgivning vet vad den blivande förtroendevalda i grunden anser. Partiföreningarna verkar bara hugga ett namn ur högen. Kan det vara så illa? Självklart inte! Jag är övertygad om att Sverigedemokrater umgås på möten, men också socialt. Vid dessa tillfällen pratas det säkert om lite av varje. Bl a att moskéer borde sprängas eller att människor skall skjutas, som i fallet med Andrén i Hudiksvall.
Nu senast är det SD-politikern Strids uttalande på partiets landsdagar om 100% människa eller 100 % Muhamedan, som är på tapeten. Återigen alla dessa förvånade ansikten och avståndstaganden, som om Strid på något sätt lurat eller dolt sina åsikter för partiledning och lokala partiföreningen. Strid lämnar partiet och ber partiet, som jag förstår det, om ursäkt, att han ställt till det. I det fallet är scenariot det gamla och utnötta. Det börjar låta som en raspig gammal skiva, som spelats för många gånger!

När blir det dags för partiledning att börja se det kollektiva mönstret i lokala företrädares ageranden. Det kan ju inte vara så, att i varje enskilt avslöjat fall, är det bara enskilda medlemmar som inte förstått partiets påstådda nolltolerans. Det enda rimliga vore väl om partiet menar något med sin ”nolltolerans” att de uteslöt hela den lokala partiföreningen som valt eller nominerat någon med åsikter som inte ligger i linje med partiets policy. Det borde väl vara dags, att de som väljer ställs till svars?  Sen kan ju varje utesluten medlem i den lokala partiföreningen  i söka medlemskap enskilt igen och efter undersökning bli invald igen. En metod som inte är okänt, inom folkrörelser i Sverige.

Jag misstänker att metoden inte kommer att användas och det ger mig anledning att fundera ett steg till. Har verkligen nolltoleransen starkt stöd i medlemsleden? Det slår mig att jag inte kan påminna mig om, att de flesta av avslöjandena i medier, kommer efter anmälningar från medlemmar, de som verkligen borde veta vad deras partivänner har för åsikter och också borde ha, åtminstone något lite, hum om vad partiet har för ståndpunkter. Vad jag kan se är medlemmarna illojala och tiger. Det är här jag börjar misstänka att SD medvetet kör med dubbla budskap. En offentligt och en internt. Partiledningen förväntar sig inte att medlemmar skall anmäla t ex rasistiska åsikter. Det är inte den lojaliteten de önskar från medlemmarna. För det är nog så, det är åtminstone min bestämda uppfattning, att det Strid sa på Landsdagarna delas av en majoritet inom partiet. Det skulle bara ställa till besvär för partiledningen om enskilda medlemmar började anmäla förgripliga åsikter.

Jag fick ytterligare stöd för min misstanke, när jag såg och hörde Jimmie Åkesson i partiets valfilm. Tala om att aktivt motverka allt tal om nolltolerans! (Jag länkar inte till filmen. Ni får googla!)

 

 


Umgås inte Sverigedemokraterna med varandra?

1 oktober, 2016

Det har många gånger förvånat mig, att Sverigedemokraternas ledningar på skilda nivåer. alltid verkar bli tagna på sängen när medierna vänder sig till dem och undrar, hur det kan komma sig, att förtroendevalda yttrat den ena rasistiska uppfattningen efter den andra. Jag får ofta känslan att sverigedemokrater inte umgås med varandra, varken på sociala medier eller socialt i vardagen. Partiets medlemmar verkar vara ensamvargar, utan vänner eller ens ytliga bekanta. Ingen vet vad den andre tycker och anser. Undrar ibland om de ens vet om varandras existens.

Senast jag hade anledning att fundera över företeelsen var när jag i HT den 28 september kunde läsa att SD-politikern Michael Andrén hävdar att bidragstagare är parasiter. Han hävdar också att han vill skjuta personer med utländska namn och att alla moskéer bör sprängas omgående. Bland annat.
Andrén hade blivit invald som ersättare i Hudiksvalls kommuns miljö- räddningsnämnd. Alla de här åsikterna har han spridit under sommaren och tidig höst och ändå ansåg SD lokalt att han kunde företräda partiet som politiskt förtroendevald.
Nå, dagen efter den 29 september kunde jag läsa till morgonkaffet, att Andrén hoppar av uppdraget. Under tisdagen meddelade Richard Carlsson, vice ordförande för Sverigedemokraterna i Gävleborg i ett pressmeddelande att partiet inte stod bakom Andréns åsikter och att Andrén självmant lämnat sina uppdrag. Han hann ju inte ens bli kallad till sitt första möte. Det sägs också att Sverigedemokraterna i Hudiksvall stöder Andréns beslut.

Så här långt är det gott och väl. Det är ju så har det går till. En enskild medlem häver ur sig åsikter, som när medierna sprider vad som sagts, då avgår personen och kanske också blir utesluten. Frågan kvarstår. Hur kan det komma sig att t ex SD-avdelningen i Hudiksvall inte kände till Andréns åsikter? Jag tillåter mig att vara tvivlande till alla bortförklaringar. Så stort kan inte SD vara i Hudiksvall, att valberedningen inte känner de personer de nominerar till olika förtroendeuppdrag.

Det som hände i Hudiksvall händer dagligen inom SD lite varstans i Sverige. En enskild förtroendevald ger spridning åt massa rasistisk dynga och partiet väljer dem till förtroendeuppdrag och hoppas tydligen att medierna inte ska luska fram åsikterna. När det ändå sker, då tar partiet avstånd och personen avgår och kanske också blir utesluten. När jag och andra anser sig se ett mönster i händelserna och kräver svar från partiet hur det här kan fortgå år efter år. Då blir vi beskyllda från allehanda håll, ingen nämnd och ingen glömd,  att vi demoniserar Sverigedemokraterna.

Okey då, jag får väl ta anklagelsen, att jag demoniserar SD, men nog anser jag att det är partiet som demoniserar sig självt!

En kort uppdatering: När jag skrev inlägget i natt hade jag inte läst en artikel i HT där distriktsordföranden förklarar att partiet nominerat Andrén. ”Dålig bakgrundskontroll. Förklaringen gör inte att jag måste ändra något i mitt inlägg.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Villolära

31 augusti, 2009

Ser i Dagen att Sverigedemokraterna presenterat sitt valmanifest för Kyrkovalet den 20 september. Enligt artikeln hävdar SD att: Kärnan i manifestet är att ”slå vakt” om kyrkans traditioner och lära.

Det skulle vara mycket intressant om SD någongång ansträngdes sig att dokumentera på vad de baserar sina svepande formuleringar. Under 30-, och 40-talet fanns det präster och kyrkligt aktiva som stödde antisemitism och rasförföljelser, men sådana strömningar skapade varken traditioner eller lära. Om SD avser att ”slå vakt” om traditioner och lära, är det väl inte orimligt att begära, att de beskriver var de hittar stöd, i Kyrkans lära och tradition, för t ex främlingsfientlighet och assimileringskrav. Skall invandrare tvångskristnas enligt Sverigedemokraterna eller tvångsanslutas till Svenska Kyrkan om de redan är kristna när de kommer till Sverige?

Jag uppmanar SD att studera vad Bibeln säger om invandrare. Ett citat av många ur femte Moseboken: ”Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödlidande daglönare, vare sig han är din landsman eller en invandrare i någon av städerna i ditt land.” Det är bara att konstatera. SD står för en villolära, som skulle hota SvK:s identitet som en kristen kyrka, om den skulle få genomslag i valet.

Jag vill rekommendera alla, att ta del av vad Öppen Kyrka – en kyrka för alla(ÖKA) hävdar inför Kyrkovalet i september. Vi säger i motsats till Sverigedemokraterna, att vi vill: ”söka samarbete och dialog med andra kristna samfund och andra religioner.”

Den inställningen svarar, enligt mitt sätt att se, för en kristen inställning till allt vad Kyrkan lär och bidrar till fred och harmoni i samhället.

 

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

 

 


Inte bara experter på arkitektur!

5 augusti, 2008

Ser i Sundsvalls Tidning (ST) att Sverigedemokraterna också anser sig vara teologer. Tidningen skriver att Sverigedemokraterna vill ta makten i kyrkan. Det är intressant att läsa vad Sverigedemokraterna anser vara det bibliska budskapet till Kyrkan.

 
”Sverigedemokraterna ser med oro på hur de styrande inom kyrkan i allt högre utsträckning börjat ifrågasätta och avlägsna sig från kyrkans tidigare trossatser och traditioner. Hur man okritiskt accepterat och till och med understödjer den mångkulturella samhällsordningen och utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige, vilket på sikt utgör ett hot mot såväl kristendomen, den svenska kulturen, demokratin och den samhälleliga utvecklingen.”

”De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta.”

Vore konventikelplakatet och lite tvångskristning tillräckligt traditionsenligt för Sverigedemokraterna?

Endast Sverige svenska kristna har!
 

Andra bloggar om: , , ,


Är majoriteten hotad i Sverige?

13 juli, 2008

När jag i Dagen läste artikeln: ”Färre kristdemokrater tror att muslimer diskrimineras” fick jag en känsla av igenkännande. Att mina egna alldeles privata erfarenheter bekräftades. Inte så, att jag har någon som helst kunskap om vad kristdemokrater anser om diskrimineringen av muslimer i landet. Har inte heller några egna erfarenheter som eventuellt skulle bekräfta uppgiften om att färre kristdemokrater, än andra partisympatisörer, tror att muslimer blir diskriminerade. Det som fick mig att säga till mig själv – så är det, var Daniel Pohls fundering i artikeln, att: ”Om man har en idé om att en viss grupp människor inte diskrimineras, är grunden ofta att man själv har en negativ bild av den gruppen människor, i det här fallet muslimer, säger han.”

När jag nu under några år surfat runt i bloggvärlden, och också deltagit i diskussioner och samtal, har jag ofta förundrat mig över tonen av bitterhet som präglar många människors uppfattning, när det gäller invandrarna och främst arabiska muslimer. Skulle man fråga en sympatisör till Sverigedemokraterna om muslimer är diskriminerade, då skulle svaret bli ett rungande nej! Det är vi svenskar som är diskriminerade! Inte invandraren eller muslimen! Invandrarna sägs ägna sig åt omvänd rasism. De kallar oss svenskar för ”Svenne!” De vill stoppa skolavslutningar i våra kyrkor. Svenska barn får inte bära landslagströjor på sig. I skolorna förbjuds svenska flaggor och inte får man sjunga nationalsången! Ja, det är inget hejd på eländet. Som grädde på moset får de också höra av representanter för Sverigedemokraterna, att invandrarna har ett förmånligare pensionssystem än svenska fattigpensionärer! Uppgiften om det förmånligare pensionssystemet är inte buskagitation av övernitiska sverigedemokrater, utan en uppgift som jag hämtat från Sverigedemokraternas hemsida. ”Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.” Vid kontroll visar det sig att även svenskar tar del av äldreförsörjningsstödet och att den är, oavsett vad Sverigedemokraterna antyder, lägre än garantipensionen. (kolla här).

Det är inte bara så att vi svenskar är diskriminerade i vårt eget land. Muslimerna håller på att ta över hela landet och inte bara det. Hela Europa är hotat. Inom ett par generationer i Sverige och inom 25 år i Frankrike är muslimerna i majoritet och alla lyder vi under sharialagar och kvinnorna måste bära burka! Går man och bär på en sådan verklighetsbild, är det givetvis svårt att ta till sig uppgiften, att muslimer är diskriminerade.

Artikeln i Dagen påminde mig också om en annan företeelse i samhällsdebatten. Försök hävda att homosexuella är diskriminerade eller utsatta för hatbrott! De ilskna argumenten mot en sådan befängd uppfattning, når nästan samma orkanstyrka, som de främlingsfientligas argument mot att muslimer diskrimineras. Enligt många har de homosexuella fått ett alltför stort inflytande i Sverige. Det lär finnas en homolobbygrupp, som politiska partier och opinionsbildare inte vågar stå upp emot. En bra företrädare för en sådan uppfattning är Fredrik Sidenvall, ledarskribent på Kyrka & Folk. I en ledarartikel hävdar Sidenvall att: ”Erövringstänkandet är mycket utvecklat i det nya andliga ledarskiktet i västvärlden, gay-rörelsen. Den vill helst erövra hela stadsdelar så att de officiellt skall kallas deras, som en slags hedonismens Vatikanstat, markerad av vajande flaggor. Går inte det så måste lokala politiker i alla fall upplåta så många offentliga flaggstänger som möjligt, för att inte pekas ut som förföljare och kränkare.”

Hur kan det komma sig, att en inte oföraktlig andel av svenska folket upplever, att två mycket små minoriteter inte bara har oproportionellt stort inflytande i samhället, utan att de också håller på att ta över samhället. Bägge grupperna kan inte ha rätt, men det är en annan historia.

Jag får väl fortsätta att sitta här i Kyrkbyn i Bjuråker socken vid min dator och lite oroligt, men med stor nyfikenhet, det måste jag säga, vänta på vilka som kommer hit först och tar makten. Gay-rörelsen eller muslimerna?

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Det var ett sant kristet budskap!

11 juli, 2008

Det nationalistiska Schweiziska folkpartiet SVP har återigen lyckats få tillräcklig med namnunderskrifter för kravet på en folkomröstning. Den här gången handlar frågan om arkitektur. Partiet fick, för en tid sedan, för sjätte gången, på nöten i en folkomröstning för kravet, att medborgarskapsansökningar skulle godkännas i lokala och hemliga omröstningar. Nu vill de att schweiziska folket skall avgöra om muslimer har religiösa behov av minareter på sina moskéer.

Det är mycket glädjande att Schweiz evangeliska kyrkoförbund protesterar. Dagen förmedlar:

Schweiz evangeliska kyrkoförbund klargör i en skrift att de vänder sig mot alla typer av förtryck eller diskriminering på religiösa grunder. Delar av befolkningen känner uppenbarligen en sorg och en oro över islams växande närvaro i samhället. Men även här gäller den uppståndne Kristus ord: ”Var inte rädda!” skriver kyrkoförbundet. Det är inte bra med polarisering. Vi borde arbeta för integration, fortsätter de.

Jag anser att det är viktigt att alla kyrkor, i Sverige och annorstädes, aktivt protesterar mot samhällskrafter, som spelar på folks rädsla och oro. Inte bara spelar, utan aktivt försöker sprida en rädsla som, om den får fotfäste, kommer att på sikt sönderslita samhällen. Rädsla har aldrig varit någon bra grund, att bygga sunda och demokratiska samhällen på.

Vi har ju ett egen liten svensk kusin till SVP. Jag skriver kusin, för Sverigedemokraterna vill ju inte bli hopkopplade med det hårda SVP, utan anser sig vara mycket mjukare än SVP. När det gäller synen på religiösa byggnader, har Sverigedemokraterna exakt samma syn som SVP. De försöker drapera sin negativa syn på moskéer och muslimer bakom kulturella krav på svensk byggnadstradition. På sin hemsida under rubriken Invandrarpolitiskt program skriver partiet:

”Inga religiösa byggnader med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas.”

Eftersom kravet är en del av Sverigedemokraternas invandrarpolitiska program, ställer en illvillig person som jag, genast frågan: Varför gäller kravet på ”svensk byggnadstradition” enbart invandrare och då troligtvis också enbart muslimer?

För kravet gäller tydligen inte profana byggnader som Turning Torso i Malmö. Mig veterligen har det aldrig någonsin tidigare byggts vridna hus i Sverige. Sverigedemokraterna skulle tydligen också, om de existerat då, godkänt kyrkan som Svenska kyrkan byggde i Nacksta, Sundsvall 1969. Kyrkan fick formen av en upp och nedvänd båt. En mycket spännande byggnad, men inte följde den någon, då känd, svensk byggnadstradition. Svenska organisationer och byggherrar får tydligen skapa nya svenska byggnadstraditioner, men inte invandrarorganisationer och trossamfund. (Skulle invandrarkyrkor, enligt Sverigedemokraterna, få bygga kyrkor med lökkupoler?)

Svensk kristenhet har all anledning att kraftfullt försvara religionsfriheten i Sverige. Det kan ju tänkas dyka upp krav i framtiden på lokala folkomröstningar, om vad som är religiöst sett godkänd ”svensk byggnadstradition.”

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,


Kan någon som vet, ge mig lite upplysningar?

7 juli, 2008

Nästan varje gång jag skriver något kritiskt om Sverigedemokraterna och deras främlingsfientlighet, får jag höra att de minsann inte kräver mer än vad som är praxis i Finland. Eftersom jag inte kan sägas vara alltför kunnig i finsk invandringspolitik, så har jag hittills inte svarat varken bu eller bä på det påståendet.

För någon tid sedan fick jag för mig, att det kanske inte vore så dumt, att undersöka situationen för invandrare i Finland. Undersökningen har väl inte varit alltför intensiv och definitivt inte målmedveten. Lite förströdd läsning här och var.

Idag läste jag en ledare från den 5 juli i Österbottens Tidning. Den läsningen kommer nog att leda till att intensifierar mina undersökningar. För hujedanemej, att Sverige skulle bli lika hård i sina bedömningar för medborgarskap som ledarartikeln antyder:

”Är man utlänning i Finland har man myndigheternas ögon på sig på ett särskilt sätt, upplever han. En utlänning måste göra saker rätt till punkt och pricka. Här kräver byråkratin mycket mer av utlänningar fast vi har en demokrati där alla ju borde behandlas lika, säger Basalak som i dag är finländsk medborgare.
Att få ett medborgarskap är svårt. Minsta förseelse räcker för att göra det omöjligt. Man verkar också söka med ljus och lykta för att hitta något, menar Basalak.
– I mitt fall försökte man påstå att jag kört mot rött ljus. Mycket små saker kan bli avgörande, som någon obetald skatt.”

Jag ska givetvis inte dra några förhastade slutsatser av en artikel, men lite oroväckande är det, att ledarskribenten inte gör några försök att visa, att Basalak överdriver. Som sagt, det finns, som jag ser det, välgrundade motiv till fortsatta undersökningar om finsk invandringspolitik.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,


Många citat blev det!

4 juni, 2008

Varje gång jag skriver något om Sverigedemokraterna (SD) får jag ett antal kommentarer som påstår att jag bär falskt vittnesbörd mot partiet. Sverigedemokraterna är, sägs det, minsann inget högerextremistiskt eller främlingsfientligt parti. Det är tydligen ett litet mjukt mittenparti, som inte har något helst likheter med de stora elefanterna i Europa. Eftersom jag bygger alla mina påståenden på uppgifter hämtade från Sverigedemokraternas hemsida, så lär jag dela med mig. Alla citat är direktkopierade, för att jag inte av misstag skall citera fel. Citaten är fetmarkerade.

Kraftigt höja pensionerna för de seniorer som har det sämst ställt. Ingen svensk pensionär skall ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd som staten skänker till äldre invandrare.

Meningen kan inte förstås på annat än att SD hävdar att vi har två parallella pensionssystem i Sverige. Ett för svenska pensionärer och ett, förmånligare, för äldre invandrare.

”Garantipensionen är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst under livet. För att få full garantipension måste du enligt huvudregeln ha bott i Sverige i sammanlagt 40 år från det att du fyllde 25 år. Du som är flykting kan få full garantpension även om du inte bott i Sverige så länge. Full garantipension uppgår till 2,13% av gällande prisbasbelopp 85 839 kr eller 7153 kr/månad.” Källa

Äldreförsörjningsstöd är ett ekonomiskt försörjningsstöd som ges till personer över 65 år i Sverige. Stödet kan beviljas till dem som har mindre än 4421 kronor att leva på efter att skatt och hyra är betald. Hyran får för ogifta uppgå till max 6200 kr i månaden. Man måste anses som boende i Sverige för att få bidraget.” Wikipedia

”Detta är fakta om äldreförsörjningsstöd: Äldreförsörjningsstöd infördes 1 januari 2003 med syftet att garantera en viss lägsta levnadsnivå för personer över 65 år. Cirka 10 500 personer, varav 496 personer i Östergötland, uppbär äldreförsörjningsstöd. En tredjedel av dessa är födda i Sverige.” Corren

Påståendet från SD reduceras till en vandringssägen med det enda syftet att skapa invandrarfientliga stämningar. 

Inget politiskt parti kan i dag med trovärdighet tala om förbättrad offentlig service eller sänkta skatter utan att först redovisa hur invandringens kostnader skall sänkas.

Den nuvarande regeringen har sänkt skatten i en omfattning som saknar motstycke. De som tvingats finansiera alla dessa skattesänkningar är bl. a sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa. Istället för att beskylla invandrarna för alla försämringar borde väl SD fråga sig om vi har råd med de rika? Men det är klart, en sån inställning skulle ju inte befrämja invandrarfientlighet. Då är det bättre att skylla försämringarna på invandrarna.

Skärpa villkoren för svenskt medborgarskap. Ett grundkrav ska vara att man levt i Sverige permanent och laglydigt under lång tid, att man behärskar svenska språket i tal och skrift, samt har tagit till sig den svenska kulturen

Det skulle vara intressant att någon gång få höra SD:s definition på vad den svenska kulturen egentligen innebär. Nu kan alla uppleva att just hans eller hennes uppfattning av kultur är den svenska, som hotas av alla dessa invandrare. Syftet är uppenbart, att skapa en känsla av hot från invandrarna. 

Återgå till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.

Gäller inte kravet alla? Invandrarna är också delar av det svenska samhället. Ska de inte ha rätt att påverka samhällsutvecklingen? Vore det inte bra om fler svenska föräldrar lärde sina barn att inte dricka alkohol, som de muslimska föräldrarna gör? Eller bör deras barn assimileras och supa skallen av sig när de tar studenten? Återigen SD definierar inte ens vad ”det svenska samhället” egentligen innebär, utan överlåter var och en att skapa sig en egen personlig hotbild. 

Stärka den svenska kulturen och identiteten.

Är finsk tango en del av den svenska kulturen. Försvagar jag den svenska identiteten när jag anser att Finland är bättre i ishockey än Sverige? Återigen, SD definierar inte vad svensk kultur och identitet är. Det enda vi kan ana oss till är, att identiteten tydligen på något sätt är hotad.

Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

Är det inte en bra framtidsinvestering för Sverige, att våra barn kan många språk? Eller är det ett självändamål att försvåra kommunikationen inom invandrarfamiljerna? Kravet är också fullständigt irrationellt utifrån SD:s egen politik. De vill ju att invandrare skall lämna landet. Hur stor är motivationen för en sådan flytt, om barnen inte längre kan föräldrarnas språk?

Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.

SD ett mittenparti? I den här frågan kan SD inte skylla på invandrarna! Här ställer de sig på tvärs mot vad majoriteten av svenskar anser vara god kultur och samhällsmoral. Kravet reser också en intressant frågeställning, som bara SD kan svara på. Om invandrarna skall ”anpassa sig till det svenska samhället” vilken ståndpunkt är det rimligt att de anpassar sig till?  SD:s högerytterståndpunkt eller folkmajoritetens?

I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.

Det finns ett antal länder som i grunden baserar medborgarskap på någon form av blodsmystik. Det SD säger är att svenskar i Finland kan bli medborgare i Sverige men inte finnar. Vi får en liknande situation som den i Schweiz, där ca 22 % av befolkningen inte är medborgare.

Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för sverigedemokraternas politik.

Hur var parollen, inte för så länge sen? Ein Reich, ein Volk… Är det dags att ”befria” ålänningarna?

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen.

Svarta göre sig icke besvär! Muslimer har vi inget gemensamt med!

Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk.

Vilka ska avgöra vem som uppfattas som svensk. Hemliga omröstningar som SVP i Schweiz vill eller månne Statens etnicitetsverk?

Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet.

Hur tänker SD eliminera hotet? Fördrivning? Sterilisering? Fysisk eliminering?

Sveriges framsteg och välstånd är det svenska folkets verk.

Finnar, italienare, jugoslaver, greker, turkar, spanjorer och många många fler har inte haft någon del i framstegen och välståndet? 

Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet så att facket fått alltför stort inflytande.

Det skulle vara intressant att få ta del av SD:s bevisföring för påståendet. Alla stora industrifack visar på en totalt annorlunda bild. Det har blivit tuffare att arbeta fackligt.

Positiv särbehandling av invandrare betyder att svenskar slås ut från arbete.

En variant av argumentet – de kommer hit och tar våra jobb?

Sverigedemokraterna vänder sig samtidigt emot friskolor baserade på ickekristen religiös grund då sådana försvårar assimilation.

Lite gammaldags tvångskristning kanske vore en lösning? Vad säger Humanisterna!?

Sänka straffrättsåldern

12,10, 8 eller 6 år?

Jag stannar här. Anser att jag inte bygger mina uppfattningar om Sverigedemokraterna på några lösryckta citat. I många frågor har Sverigedemokraterna bara plankat andra partiers uppfattningar. Där de är unika är i synen på nation, folk, medborgarskap och invandring. Tankegångarna är inte nya, utan har från och till praktiserats, med känt resultat i Europa.

Jag vidhåller att Sverigedemokraterna är ett högerextremt främlingsfientligt parti och kommer med gott samvete, att även i framtiden förbehålla mig rätten att kritisera partiet från den utgångspunkten.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Mycket vill ha mer.

2 juni, 2008

Läser i flera tidningar bl. a Kyrkans Tidning, Svd och DN, trots mycket hårda krav på medborgarskap i Schweiz, har det främlingsfientliga SVP krav på ytterligare hinder för medborgarskap i landet. Kraven, som SVP inte anser vara tillräckliga är, 12 års boende i Schweiz, språktest och prov på visad kulturell kompetens. Krav som säkert har bidragit till den mycket höga andel icke-medborgare i Schweiz. 22 procent av Schweiz 7,5 miljoner invånare är utländska medborgare.

För fem år sedan förbjöds hemliga omröstningar i kommunerna där kommunmedborgarna godkände vilka som kunde anses lämpliga som medborgare i landet. Högsta domstolen ansåg metoden diskriminerande. Det beslutet har det främlingsfientliga SVP inte kunnat acceptera utan har tydligen ett antal gånger genomdrivit folkomröstningar om att tillåta metoden med kommunala hemliga omröstningar. Sådana beslut skall inte heller kunna överklagas. SVP har återigen fått på tafsen i en folkomröstning där 64 % av de röstande förkastade förslaget.

Det krävs ingen våldsam tankeverksamhet för att förstå, varför det främlingsfientliga SVP önskar återinföra kommunala omröstningar. Orsaken till att metoden förbjöds var att Högsta domstolen fann, enligt Kyrkans tidning: ”Det avgörandet fattades sedan det visat sig att en del kommuner regelmässigt avvisade personer från Balkan, Turkiet och Afrika, men godkände ansökan om medborgarskap från västeuropéer.”

Som den illvilliga person jag är, börjar jag genast fundera över läget i Sverige. Här finns ju ett regeringsparti som lite då och då tassar i främlingsfientlighetens utmarker. Folkpartiet har vädrat tankar om språkprov och kunskapstester. De enda som mer helhjärtat stött förslagen är högerextrema grupper med Sverigedemokraterna i spetsen. Jag är också övertygad om att Sverigedemokraterna, likt det främlingsfientliga SVP i Schweiz, inte kommer att nöja sig med språktester och kunskapsprov om svenska förhållanden. Metoden är inte tillräckligt finmaskigt för att hålla utomeuropéer borta från medborgarskap. För vi ska vara helt klara över att ordet ”invandrare” för alla främlingsfientliga partier i Europa alltid innebär asiater, araber och afrikaner, möjligen också östeuropéer.

Det kan finnas många skäl till varför främlingsfientliga partier önskar hålla utomeuropéer utanför medborgarskap. Ett skäl kan ju vara, att i en ekonomisk och/eller politisk krissituation, vore det lättare att få gehör för kravet att ickemedborgare måste lämna landet. Det kan bli lite stökigt att ta ifrån människor deras svenska medborgarskap.  Jag har beskrivit ett möjligt scenario i ett tidigare inlägg.  

Ett tips till alla utomeuropeiska invandrare (och europeiska muslimer), som kanske går och funderar på att söka svenskt medborgarskap. Gör slag i saken nu! Imorgon kan det vara för sent!

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,


Har Sverigedemokraterna en filial i Sydafrika?

26 maj, 2008

En liten notis i Dagen fick mig att fundera. Artikeln berättar om en demonstration mot våld och främlingsfientlighet i Johannesburg. Orsaken är ett ökat våld mot flyktingar från bl. a Zimbabwe, men även från andra länder i Afrika.

Flyktingarna och invandrarna beskylls för att stjäla jobb och för att ligga bakom den svåra brottsligheten. 

Känns inte argumenten välbekanta på något vis?

Andra bloggar om: , , , , , ,