En mångårig politisk tradition hänger på en skör tråd!

18 oktober, 2015

Så länge jag har varit politiskt medveten och aktiv, det är drygt 55 år nu, har Sverige kännetecknats av en generös invandringspolitik. Självfallet tänker jag på den arbetskraftsinvandringen efter kriget. Många länder välkomnade arbetskraften, men gav inga permanenta uppehållstillstånd, vilket skapade osäker gästarbetarsituation hos människorna, och motverkade också effektivt integrationen. Sverige hade en helt annan inriktning. Vi ville inte uppmuntra  en gästarbetarsituation, utan de som kom till landet uppmuntrades att rota sig här. Den inriktningen var vi stolta över och den var lyckosam. Personligen försvarade jag med stor stolthet politiken.

Med tiden ändrades invandringsmönstret och istället för invandrad arbetskraft, vilket Sverige aktivt med LO:s stöd motverkade, fick vi flyktingar som sökte en permanent trygghet i Sverige. Den svenska principen för flyktinginvandringen var att de, vars asylskäl godkändes, fick permanent uppehållstillstånd. Skälen till det var många men två skäl kan sägas ha varit dominerande. Dels ansåg Sverige att permanenta uppehållstillstånd var det mest humana och det underlättade också integrationen till det svenska samhället. Den politiken har Sverige varit stolt över och den har haft en bred politisk majoritet bakom sig. Personligen har jag också varit en stolt försvarare av den förda politiken. Det var en genuin svensk tradition, med stor folklig anslutning. I dag (I går) har Moderaterna på sin stämma beslutat sig för att överge den svenska traditionen med permanenta uppehållstillstånd, till förmån för tillfälliga 5-åriga uppehållstillstånd. Tidigare har Folkpartiet och Kristdemokraterna antagit en politik med tillfälligt uppehållstillstånd. Troligen 5-åriga. Det ser ut som en tanke det där med 5 år. Av mängder av rapporter, har jag de senaste åren, förstått att genomsnittstiden för en flykting att få ett arbete är 7 år. Det är ett utstuderat sätt att blinka lite menande till varandra. Vi släpper in dom, men vi får kasta ut dem efter 5 år. Situationen skapar osäkerhet, försvårar integration och kommer säkert att skapa oerhörda sociala trauman, när barn som gått i svenska skolor blir avvisade ur landet.

Besluten om tillfälliga uppehållstillstånd kompletteras också med krav på att EU säkrar sina gränser. Inte mot något militärt invasionshot, utan hotet är asylsökande flyktingar. De ska minimeras! EU lovar att betala rundligt till Turkiet om de bygger upp flyktingläger i Turkiet. Och jag vet och Moderaterna vet, EU vet att flyktingläger kan bli mångåriga och inte uppmuntrar till integration. För tanken är ju inte att flyktingarna i flyktinglägren i Turkiet eller någon annanstans skall integreras i Turkiet. Lägren blir en permanent inkomstkälla för Turkiet. EU betalar! Risken är stor att de pengarna tas från stödet till UNHCR.

Det som gör mig så betryckt, så här på nattkröken, är när jag tittar på styrkeförhållandet just nu i riksdagen. Om SD agerar politiskt klokt, ansluter de sig till Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Det skulle innebära 168 mandat av 349. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern(som vad jag förstår, står fast vid den nuvarande modellen) utgör 181 mandat. Som sagt, en lång och stolt svensk tradition hänger på en skör tråd! Det som gör mig ordentligt betryckt, är att jag misstänker mycket starkt att i en nära framtid är majoriteten för vår traditionella på invandring inte längre en majoritet. Jag tänker inte i natt spekulera över vilket parti som jag misstänker kommer att svika. Den som lever får se!

Framtiden ser deprimerande mörk ut. Om Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas politik skulle leda till att SD minskar, så grumlas den glädjen av, att de ovan nämnda partierna övertagit stora delar av SD:s politik. För det är ju ändå så, åtminstone för mig, att det är politikens innehåll som är det viktigaste. Inte vilket parti som för den. Och kom ihåg att Decemberöverenskommelsen skulle eliminera SD från inflytande vad gäller asyl-. och flyktingfrågor. Den grunden saknas numer och då föll också överenskommelsen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,