Svar på tal!

29 augusti, 2007

För några dagar sedan begick Bo Rothstein en artikel på DN-Debatt. I artikeln kräver Rothstein att Uppsala universitet bör läggas ned. Det räcker inte med att degradera universitetet till högskola, för det vore nedrigt mot de högskolor som bedriver god verksamhet att behöva bli jämförd med Uppsala Universitet.

Det är inte lite Bo Rothstein kräver och han måste ha många  och framför allt mycket goda skäl för kravet. Det är möjligt att Rothstein har många och goda skäl till att önska ned läggning av Uppsala Universitet, men han nöjer sig med att redovisa två. 

I det ena fallet handlar det om hur rektor Anders Hallberg önskat göra sig av med två matematikprofessorer under, vad jag som utomstående kan förstå, mycket anmärkningsvärda former. Det andra exemplet på inkompetens, så grav att universitetet måste upphöra, är att sociologprofessorn Eva Lundgren fortfarande får verka vid Uppsala Universitet. De  exempel på Eva Lundgrens inkompetens är tydligen att hon dels, enligt Rothstein i TV hävdat att 100-tals barn i Sverige ritualmördats i sexuella orgier, dels att Eva Lundgren hävdat att hon i sin forskning hade belägg för att nästan hälften (47 procent) av alla kvinnor i Sverige utsätts för våld av sina manliga partners.

Bo Rothstein har också hittat skäl till varför Eva Lundgren inte bara har sin anställning kvar, men tydligen också har hyfsade arbetsvillkor: ”Skälet är med stor sannolikhet att Lundgrens teser har visat sig ha stort politiskt stöd och ofta använts av ledande politiker som argument.” Det enda som saknas i konspirationsteorin är bastupilsnerargumentet att Eva Lundgren givetvis gått sängvägen för att uppnå sin nuvarande ställning.

Jag har sedan jag läste Bo Rothsteins debattartikel väntat på ett svar och idag kom den och vilket svar sen! Eva Lundgren klär av Bo Rothstein med sådan intellektuell skärpa, att man som läsare undrar – kan man bli professor utan att kunna läsa och förstå skriven text? Jag nöjer mig med ett enda citat ur Eva Lundgrens svar och uppmanar alla läsa artikeln.

”Bo Rothstein har inte ens läst första sidan i denna studie. Den siffra han troligtvis refererar till står nämligen i inledningen och rör den totala andelen kvinnor med våldserfarenheter sedan 15-årsdagen: 46 procent. I ”Slagen dam” är siffran Rothstein talar om – det vill säga våld inom nuvarande relation – 11 procent, varav hälften utsatts under det senaste året. Andelen kvinnor utsatta av tidigare partner uppgår till 35 procent.”

När jag läser Eva Lundgrens sifferuppgifter vill jag bara upprepa ett känt citat som vållade krigsrubriker.  

Män är djur! Anser inte du det? Kan bara svara: Jo, det gör jag!